Doğa MücadelesiManşetYerel

Konya Çavuşçugöl’de mücadele kazandı

0

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşçugöl Mahallesi’nde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu‘nun (TKİ) 165 metrekarelik sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için verilen acele kamulaştırma kararı Danıştay tarafından iptal edildi.

Danıştay 6’ncı Daire tarafından verilen kararda yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildiği belirtildi.

Sonucu beklemeden iş makineleri girmişti

3 Ocak tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan acele kamulaştırma kararıyla bölge halkının 200 yıllık ata toprakları elinden alınmıştı.  Birinci derece tarım arazilerinin kömür madeni için kullanılmasını istemeyen köylüler yürütmeyi durdurma davası açtı.

Dava sonucu beklemeden başlayan çalışmaları engellemek isteyen köylüler ise jandarma müdahalesiyle karşılaşmış tarlalar iş makineleri tarafından tahrip edilmişti.

‘Acele kamulaştırma koşulları taşımıyor’

Avukat Halil Özkan’ın Yeşil Gazete ile paylaştığı bilgilere göre verilen kararda “Anayasa’nın 13 ve 35’inci madde hükümleri uyarınca mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla Anayasa’ya uygun olarak yasayla sınırlandırılması mümkündür. Ama buna ilişkin düzenlemeler öncelikle kamu yararına dayanmalıdır” denildi.

Açıklamada projenin kamu yararı gerekçesinin sağlandığı ancak acele kamulaştırmanın uygulanamayacağına dikkat çekildi.

‘Etüd ve proje çalışmaları tamamlanmadı’

Alanın plansız olduğu ve deplase çalışması için gereken etüd ve proje çalışmalarının devam ettiği vurgulanan kararda “Etüd ve proje çalışmaları tamamlanmadan karayolu ve demiryolunun deplase projesinin hayata geçirilmesi imar mevzuatı, şehircilik ve planlama ilkeleri, kamu düzeni, sağlığı ve yararı açısından mümkün değil” ifadeleri kullanıldı.

Buna ek olarak acele kamulaştırma yoluna gidilmezse kamunun uğraması muhtemel zararların neler olduğunun açıkça ortaya konmadığı ve taşınmaza el konulmasını gerektiren acelecilik koşulunun gerçekleşmediği belirtildi.

Kararda, “Hukuka aykırı olan dava konusu taşınmazın acele kamulaştırılmasına ilişkin işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açılacağı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

‘Kadınlarına selam olsun’

Ilgın Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada Çavuşçugöl’ün yürekli kadınlarına selam olsun! Davasından vazgeçmeyen ve direnişe destek olan tüm canlara selam olsun!” denildi.

Açıklamada “Kömür ocakları açılması için tarlalara acele kamulaştırma kararı ile el konmuştu. Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi” bilgisi paylaşıldı.

 

You may also like

Comments

Comments are closed.