Doğa MücadelesiManşetYerel

Karaburun Kent Konseyi’nden GES projesine karşı suç duyurusu

0

Karaburun Kent Konseyi, İzmir‘in Karaburun ilçesinin Küçükbahçe Mahallesi‘nde bulunan, İris Gölü ve Karareis Barajı’nı etkileyen Sevtur Turizm ve Ticaret A.Ş’nin Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Projeyle ilgili Bakanlık tarafından verilmiş bir ÇED kararı veya yürüyen bir ÇED sürecinin olmadığını ifade eden Karaburun Kent Konseyi’nin paylaştığı uydu görüntüleri, GES proje sahası olarak seçilen alanın tahribatını gösteriyor. Bölgedeki yoğun orman traşlanmış ve toprak sıyrılmış.

‘Ekolojik yıkım yaratacak’

Konsey, basın açıklamasında proje sahasının, sit alanı içerisinde olmamakla birlikte İris Gölü’nü içerisine alan birinci derece sit alanına bitişik olduğunu vurguladı ve şu bilgilere yer verdi:

Proje sahası aynı zamanda Karareis barajının drenaj kanalına da bitişiktir. Proje sahası İris gölü sınırına yaklaşık 500 metre mesafededir. Proje alanının yarısı kadarı ise İris Gölü sınırına 500-1000 metre arasında kalan bölge içerisindedir. Sevtur Turizm ve Ticaret A.Ş’nin Karaburun GES Projesi bölgede, ısı yoğuşması yaparak canlı yaşamını tehdit edecek ve ekolojik yıkım yaratacaktır.

Konsey, açıklamasında Sevtur Turizm ve Ticaret A.Ş’nin Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi ile ilgili şu sorulara yer verdi:

  • 70 ‘li yıllarda “Zeytin Ağaçlı Tarla” olarak parsellenen bu büyük alanlar bugün Web Tapu/Kadastro sisteminde hala “Zeytin Ağaçlı Tarla” olarak geçmesine rağmen GES projesi için arazi uygunluğu çalışmalarında “zeytin ağacı yoktur” diye projeye izin mi verilmiştir ? Bu izni kim/kimler vermiştir?
  • Proje sahası olarak seçilen alan, uydu görüntülerinden de görüleceği üzere yoğun orman alanı iken, bugün bu ormanın traşlandığı ve toprağın da sıyrılması ile bölgenin ekosisteminin büyük tahribata uğradığı görülmektedir. Projenin arazi uygunluğu çalışmalarında “bölgede çam ağacı yoktur” diye projeye izin mi verilmiştir. Bu izni kim/kimler vermiştir?
  • Firma, 300.000 m2 lik alanı, iş makinaları ile hallaç pamuğu gibi atmış ve 100.000 m2 üzerinde yer traşlanmıştır. Proje alanı, Karaburun Yarımadası ve Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde olmasına rağmen Web Tapu/Kadastro sisteminde ÖÇKB sorgulaması tanımlanmamıştır. Bu ne demektir?
  • Devlet erki adına, karar verme yetkisini kullanan ilgililerden, tamamen yıkıma uğrayan 300.000 m2 lik alanın hesabını kimin vereceğini öğrenmek istiyoruz?

  • Söz konusu GES, ÖÇKB ilan edilen sınırlar içinde ve İris Gölü ile Küçükbahçe’ye su sağlayan Karareis Barajı arasındadır. Bir kenarından da, konut alanları ile komşudur. GES Projesi’nin İris Gölü’ne uzaklığı sadece birkaç yüz metredir. Karaburun Yarımadası’nın tek sulak alanı olma özelliğine sahip İris Gölü çok sayıda kuş, sürüngen, memeli, bitki türü için ve özellikle göçmen kuşlar için önemlidir. Yakınına yapılacak bir GES ile başta kuşlar olmak üzere tüm sulak alan ekosistemine olumsuz etkisi olacağı açıktır. Tüm bunlar bilimsel verilerle desteklenmesine rağmen proje neden durdurulmamıştır?

Konsey’in itirazı reddedilmişti

  • Yarımadanın tek sulak alanı olan İris Gölü’nün  70’li yılların sonunda ilgili kurumların göz yummasıyla göl kenarına açılan kanallarla suyunun boşaltıldığı ve kurutulduğu, ardından da bölgede kadastral parselasyon yapılarak (563/564/565/566) özel mülkiyete geçişin sağlandığı bir süreç yaşanmış. 2019 yılında gölün önemli bir kısmına kanallar açılarak gölün kurutulmak istenmesinin sebebi Küçükbahçe’yi GES havuzu mu yapmaktır?

  • Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” ne göre, Güneş enerji santralleri “sulak alan koruma bölgelerinde yapılması bakanlık iznine tabi yatırımlar” sınıfındadır. Hal böyle iken ilgili Bakanlıklar GES projesine izin verirken İris Gölü’nü nasıl değerlendirmiştir?
  • Karaburun Yarımadası ve Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyoçeşitlilik ihalesi yapılmıştır. İki yıl süreceği belirtilen Karasal Biyolojik Çeşitlilik çalışmasının sonrasında yapılacak olan Yönetim Planı ve İris Gölü için alınması gereken sulak alan koruma kararı sonrasında yapılacak “Sulak Alan Yönetim Planı”, İris Gölü ve dolayısıyla Yarımada’nın değerli ekosisteminin yararına yapılacak mıdır?
  • Sevtur Turizm ve Ticaret A.Ş’nin Karaburun GES Projesi ile ilgili olarak İris Gölü’nün ve Karareis Barajının ekolojik karakteri ve biyoçeşitliliğine, su seviyesi ve miktarına olacak etkisi hakkında uzman görüşü alınmış mıdır?

Küçükbahçe Mahallesi’nde 300.000 m2 lik bir alanda kurulması planlanan  projyle ilgili olarak Konsey’in 19.06.2019’da yapmış olduğu görüş ve itiraz, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü’nce reddedilmişti.

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.