2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİKadınLGBTİ+Manşet

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı kuruldu

0

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaşanan yıkımın onarımına katkı sunmak amacıyla Kadın Koalisyonu, bir Afet Koordinasyon Ağı kurdu.

Yaşanan olumsuzluklardan en fazla etkilenen kesimin kadınlar, çocuklar, LGBTİ+’lar ve toplumda diğer dışlanan gruplar olacağı deneyiminden hareketle bu süreçte kaynaklarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmak, hak ihlalleri ile mücadele etmek ve kadın örgütlenmelerinin afet yönetiminin her aşamasında etkin olarak yer almasını sağlamak amacıyla kurulan Afet Koordinasyon Ağı, yaraların dayanışmayla sarılması için alanlarda olduğunu duyurdu.

‘Yıkıma neden olanlar, ortadan kaldırmaya muktedir değil’

Afet Koordinasyon Ağı, bir taraftan afet bölgesindeki illerin her birinde kurduğu yerel örgütlenmeler ile doğrudan dayanışmayı güçlendirirken bir taraftan da ulusal ölçekte oluşturduğu ağ ile afet bölgesinde yaşamaya devam edenlerin ve farklı illere taşınanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve hak ihlallerinin önlenmesi adına çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında Ağa katılan kadınlar tarafından ulusal ve uluslararası kamuoyuna dayanışma çağrısı yapıldı. Bu yıkıma neden olanların, ortaya çıkan enkazı kaldırmaya muktedir olmadıklarına dikkat çekilen çağrı metninde depremin sorumluları olarak rant, iktidar, güç için canlıya, eşit ve özgür bir ortak hayata yaşama hakkı tanımayanlar işaret edildi. Kamu ve sivil tüm imkanların seferber edilmesi gerekirken OHAL ilanı ile sürecin sorgulamaya ve katılıma kaplı biçimde tek elden yürütülmek istenmesi eleştirildi.

Bugüne kadar kadınları, LGBTİ+’ları korumayan patriyarkal anlayışın afet bölgesinde tüm grupların ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri sunmayacağının altı çizildi ve şu ifadeler kullanıldı:

“Patriyarkaya, onun dayattığı hayata ve politikalarına karşı Türkiye’nin dört bir yanından feminist, kadın ve LGBTİ+ örgütleri olarak Kadın Koalisyonu’nda bir aradayız.

Her koşulda buradayız! Türkiye’nin dört bir yanında örgütlenmelerimiz ve her türlü olanağımızla, onlarca yıllık mücadelemizden edindiğimiz deneyimi, birikimi paylaşmak için yurttaş dayanışmasında yerimizi alıyoruz.”

You may also like

Comments

Comments are closed.