Doğa MücadelesiEkolojiManşetUncategorized

İzmir Foça’da ‘ekoköy’ adı altında doğa talanı projesi: Kurumlar üç maymunu oynuyor

0
Fotoğraf: Ramis Sağlam / Evrensel

İzmir’in Foça ilçesi son dönemde farklı proje isimleriyle anılırken, birçok tarım alanı cins değişiklikleri yapılarak hukuksuz bir şekilde imara açılıyor.

Foça’da 510 dönüm arazi üzerine inşasına başlanan ve “Hayalinizdeki Köy: Mid Phokaia Ekoköy” ismiyle tanıtımı yapılan proje alanı  “doğayla” barışık olarak lanse ediliyor. Ancak doğa, proje alanının betona boğulmasıyla talan edilmiş olacak.

Ekoköy projesinin tanıtımına Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, İZSİAD yönetimi ve üyeleri katıldı.

Ekolojik köy mü lüks şehir mi?

Evrensel‘den Ramis Sağlam‘ın aktardığına göre, Foça’da “ekolojik köy” denen proje kapsamında aslında “süper lüks yapılar” kurulması planlanıyor. Bu alan önce 14 parsele bölerek, her birini 35 dönüme çevirme işlemini tamamlanıp resmi olmayan özel parsel şeklinde gösteriliyor. Projenin tamamında 14 otel 140 villa sera planlamış. Proje tamamlandığında numarataj verildikten sonra, hisse verilerek hisse tapusuyla satış işlemi tamamlanmış olacak.

2023 Ağustos ayında yapılan özel tanıtımda bölüm başına 8,5 milyon lira fiyat biçilirken, buranın “villa kent” olacağı iddialarını güçlenmişti. Güncellenen fiyatlara göre her bir bölümün 8,5 milyondan bugün 12-13 milyon liraya yükseldiği ifade ediliyor. Proje bugünkü rakamlarla toplam 800 milyonluk bir ranta tekabül ediyor.

Yeni Foça Fevzi Çakmak Mahallesi Bucak mevkiinde “ekolojik turizm” çalışmalarının her biri yaklaşık 35 bin metrekarelik 14 parsel üzerinden projelendirilirken, her bir parselde 10 adet sera ve 400 metrekarelik konaklama satış üniteleri bulunuyor.

“Taşlı tarla” diye ifade edilen mera alanı tapuda yapılan değişiklikle “ceviz bahçesi” olarak cins değişikliği yapılmış. Evrensel’in geçen yıl gündeme getirdiği proje tüm ikazlara rağmen hızla devam ediyor.

Otel ile müştemilat, kılıfa sığmıyor

Proje inşaat alanı 49 bin metrekare görünse de yollar, alt yapı, otopark bütününde 100 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bir otel ise konaklama tesisi olarak ifade ediliyor. Bu durum akıllara müştemilatlarda da sera sahiplerinin mi kalacağı sorusunu getiriyor.

Proje içinde 310 metrekare kişiye özel alan içinde 260 metrekare sera alanı olduğu ve sadece 50 metrekarelik müştemilat bulunduğu iddia edilse de proje tanıtım kataloğundaki çizimler müştemilatların villaya çevrildiğini gösteriyor.

Proje alanı olarak belirtilen alanda daha önce gölet yapılması planlanıyordu. Ekoköy projesinin devreye girmesiyle gölet projesinden vazgeçildi. Nüfus yoğunluğunun artış gösterdiği bölgede her geçen gün daha fazla suya ihtiyaç duyulacağı biliniyor.

Tarım arazisine beton, üstüne sera

Marjinal tarım arazilerinde zeminde betonlama yapılarak kurulacak teknolojik seralarda tarımsal amaçlı tesisler için geçerli yapılaşma kurallarına uyulma zorunluluğu getiriyor.

Projede belirtilen örtü altı tarım yapılması halinde seralar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce onaylı projelere uygun olmak kaydıyla inşaatın emsaline dahil olmayacak.

Gerekli proje alanı izinleri alındı mı?

Foça Belediyesi 07 Ekim 2021 tarihli yazısıyla, Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki 50 bin hektarlık “taşlı tarla” denilen alanda ekolojik tarım yapılmak istendiği belirtilen alan için Tarım İl Müdürlüğünden görüş sordu.

Tarım İl Müdürlüğü verdiği cevap yazısında “ekolojik turizm” için alan bulunmadığını belirtilerek, bu alanın tarım dışı olarak kullanılması için çalışmalar başlatılabileceğini, “Kuru Marjinal Tarım Arazisi” olarak tanımlanan bölgede, ekolojik turizm yapılamasına engel olmadığını belirtti.

Ancak kuru marjinal tarım arazisine dönüştürülen alanın büyük bir meradan koparılarak, meranın bütünlüğünün bozulduğu gözden kaçırıldı.

Fakat 5403 Sayılı, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 13’üncü Maddesi ile Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğinin 12’nci Maddesi, “arazi kullanımına ilişkin verilen izinlerin, izin tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tarım dışı amaçlı kullanımlarda planların onaylanmaması durumunda geçersiz kabul edilir. Verilen izinler amacı dışında kullanılamaz” diyor. Aynı kanunun 20 ve 21’inci maddelerine dayanarak projenin Tarım İl Müdürlüğü’nün görüşü sorularak yeniden izinlendirilmesi gerektiği de Foça Belediyesine iletildi.

Tarım İl Müdürlüğü yazısında keşif yapıldığını belirtilirken, yapılan keşfin kim ya da kimler tarafından yapıldığını belirtmemesi farklı sorulara neden oldu. Bu tür keşiflerin bilirkişi heyetiyle yapılmaması mevcut kaygıları artırıyor.

Plan onaylanmadan inşaat ruhsatları verildi

Ekoköy projesinde birçok belirsizlik ve usulsüzlük iddiaları birbirini takip ederken plan onaylanmadan inşaat ruhsat verildiği ortaya çıktı. Foça Belediyesi tarafından geçtiğimiz 2022 Ekim ayında verilen inşaat ruhsatları projeyi daha da karmaşık bir hale soktu.

Projenin bu aşamaya gelmeden önce gündeme taşıdığını belirten Yeni Foça’nın Belde Belediyesi olduğu dönemde Belediye Başkanlığı yapan Cengiz Uysal, “Bucak mevkiinde de aynı yöntemle tarım arazilerini yok etmek girişimi var. Burası geçmişte mera vasfını taşırken, cevizli bahçe cins değişikliği yaptılar. Belediye burada imar yapıp arsa üretemiyor. Ama özel kişi ve kooperatif adı altındaki şirketler kanunun boşluklarından faydalanarak bölgede faaliyet yürütüyor. Ekoköy de bunlardan sadece biridir” diye konuştu.

‘Tarım arazileri için mücadele ediyoruz’

Farklı projeler adı altında Foça’da tarım arazilerinin el altından imara açıldığını ifade eden Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Yürütmesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Ekoköy Projesi birkaç hobi bahçesinden çok öteye, direkt eski mera alanının cins değişikliği yapılarak, sinsice imara açılmasıdır. Bu projenin ekolojik köy ile yakından uzaktan ilgisi yoktur. Ekolojik turizm doğayı ve çevreyi koruyarak yerel ürünleri sunan, sabit olmayan portatif malzemelerden geçici ve az sayıda ünite ile düzenlenen yakınına araç trafiği sokulmayan turizm türüdür. Platformumuz özellikle ilçemizdeki kaçak inşaatlara, hobi bahçelerine karşı çıkarken, tarım arazilerinin betona teslim edilmemesi için mücadele ediyor. Tarımsal amaçlı yapı kapsamı dışında kalan satış, üretim ve depolama tesislerinin inşa edilmesi kanuna aykırıdır. Denetim ve icra yetkisi olan kurumlar üç maymunu oynuyor.”

You may also like

Comments

Comments are closed.