Koronavirüs SalgınıManşetTürkiye

İTO Ekim ayı korona raporunu açıkladı

0

İstanbul Tabip Odası (İTO), bugün yaptığı basın toplantısıyla “İstanbul’da Sağlık Raporları-9/Ekim Ayı” raporunu açıkladı.

Açıklamaya, İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç katıldı.

İTO Yönetim Kurulu ve İTO Covid-19 İzleme Grubu’nca hazırlanan raporla ilgili bilgileri Dr. Saip şu sözlerle aktardı.

Raporda 18 Ekim 2020 itibariyle Türkiye’deki tüm vakaların yüzde 38.8’inin İstanbul’da olduğu, rakamlarınsa sadece hastanede yatan vatandaşların sayısını içerdiği belirtildi. İstanbul’daki hızlı artışa karşı etkili, yerinde önlemler alınmazsa bir kaos tablosuyla karşı karşıya kalınacağı uyarısı yapıldı. Raporda pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı tükenmişliğe, sorunlara da dikkat çekildi.

Pandemi tsunamisi hastanelerde karşılanmaz

Dr. Kılıç da pandemi sürecinde atılması gereken adımlar, alınması gereken önlemler hakkında önerilerini şöyle sıraladı:

  • Pandemi tsunamisi hastanelerde değil, toplumda, toplumla birlikte karşılanmalıdır.
  • Pandeminin hastanelerde değil birinci basamağın çalışma alanı olan toplum genelinde kazanılabileceği unutulmamalı.
  • Birinci basamak sağlık hizmetleri organizasyonu hızla bölge temelli yapılanmaya dönüştürülerek salgın ile mücadeleye uygun hale getirilmelidir.
  • Toplumun tüm kesimlerinin salgın sürecine katkı ve katılımının etkili mekanizmaları kurulmalıdır.
  • İllerin pandemi ve il hıfzıssıhha kurullarında ilgili yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının sendika ve odaların temsiliyeti sağlanmalı, illerin kendi kararlarını bağımsız şekilde alabilme hakkı tanımlanmalıdır.

You may also like

Comments

Comments are closed.