Doğa MücadelesiManşet

Istrancalar’da RES’le ilgili, “ÇED gerekli değildir kararı”na iptal!

0
Foto: Arslan Hamza Algül - Tedohavk

Kırklareli Valiliğince Istranca ormanlarında, Bulgaristan sınırında bulunan Dereköy – Karadere – Şükrüpaşa köyleri bölgesine kurulmak istenen 15 adet RES (Rüzgar Enerji Santrali)’e karşı Trakya Platformu tarafından açılan davada Edirne İdare Mahkemesince ÇED gerekli değildir kararı iptal edildi.

Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 05/08/2015 tarihli, duyurusunda Istranca ormanlarına RES projesi’ne “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmesi sonucu, İşleminin İptali ve Yürütülmesinin Durdurulması talebiyle, yaşam savunucuları tarafından Edirne İdare Mahkemesinde açılan dava sonuçlandı.

Foto: Arslan Hamza Algül - Tedohavk

Foto: Arslan Hamza Algül – Tedohavk

Açılan davada Trakya Platformu’nun bilim ve hukuk kurulunun yanı sıra, gönüllü akademisyenlerin destekleri ile sunulan bilimsel raporlar ve hukuksal gerekçeler sonucu mahallinde yapılan keşif ve inceleme neticesinde bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasını müteakip Edirne İdare Mahkemesi Oybirliği ile verdiği 2016/684 sayılı kararda;
Bilirkişi raporunda “RES lerin göçmen kuşların göç yollarında ve Orman ekosistemlerinin içine kurulmasının, Vantilatör etkisiyle düşey hava hareketinin eko sistem tabanında yaratacağı iklim değişikliğinin, Kuleler arası bağlantı yollarının habitat parçalanmasına neden olacağı, yazın kurutucu, kışın dondurucu etkisi olacağı, bunlardan dolayı da mikroorganizmalarda kaçınılmaz ve imkansız yok oluşa neden olacağı, bu yok oluşun da büyük boyutlu bitki ve hayvanlarında yok olacağı vurgulanmış olup, Edirne İdare Mahkemesince “Karara itiraz eden davalının itirazlarının, raporu sakatlayacak nitelikte olmadığından, Bilirkişi Raporun hükme esas alınabilecek nitelikte olduğu görülmüştür. Kırklareli Valiliğince Çevresel etki yapılmasına gerek olmadığı idare tarafından ispatlanamadığından, ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI’nı hukuka uygunluk bulunmamaktadır” denilerek dava konusu işlemin iptaline oybirliği ile verdiği kararda, mahkeme masraflarının davalı idareden alınarak davacılara ödenmesine hükmedildi.

Trakya Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Göksal Çidem dava sonucunu şu şekilde değerlendirdi,

“Bizler Trakya Platformu temsilcileri olarak, Trakya’nın bir bütün olarak ekolojik, kentsel, doğal, çevresel,tarihsel, kültürel değerleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi, İnsanımızın. yaşamsal varlık sebebi olduğundan Trakya’nın değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı Trakya da bu kapsamda verilen mücadeleyi bütünlüklü sürdürebilmek ve kurumsal hale getirmek için oluşturulan, “TRAKYA PLATFORMU” Bilim, Hukuk ve Yürütme kurulu, bölgede yaşayanlara her türlü desteği vermeye devam edecektir.

Yaşam her şeyden daha değerlidir. Yaşamı değerli ve sürdürülebilir kılmak, yaşam alanlarını ve doğal varlıkları korumakla mümkündür. Yaşam için yaşamı savunmaya devam edeceğiz.”

 

(Yeşil Gazete)

You may also like

Comments

Comments are closed.