İstanbul SözleşmesiKentManşet

İstanbullular Gezi Parkı ve Galata Kulesi’nin devredilmesini istemiyor

0

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Planlama Ajansı İstatistik Ofisi tarafından yapılan İstanbul Barometresi Araştırması‘nın mart ayı sonuçları yayınlandı.

22 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında, 713 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek yapılan araştırmaya göre, İstanbullular belediyenin elindeki tarihi binaların başka kurumlara devredilmesine karşı.

Galata Kulesi ve Taksim Gezi Parkı’nın İBB’nin görev alanından çıkarılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesini onaylayan İstanbulluların oranı yüzde 13,4’te kaldı. Yüzde 59,5 onaylamadığını, yüzde 13,4 onayladığını, yüzde 27,1’i ise bir fikrinin olmadığını açıkladı.

Gündem İstanbul Sözleşmesi, pandemi ve ekonomi

Katılımcıların yüzde 33,1’i ekonomik sorunların, yüzde 30,8’i koronavirüsün mart ayında ev içinde en çok konuşulan konular olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 27,8’i pandeminin, yüzde 24,5’i İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin, yüzde 17,7’si ise kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin Türkiye’nin gündemi olduğunu ifade etti.

Bunları yüzde 7,1 ile döviz kurlarındaki hareketlilik ve yüzde 7 ile Merkez Bankası Başkanı’nın değiştirilmesi izledi.

Yüzde 53,4 Sözleşme’nin feshine karşı

Araştırmaya katılanların yüzde 53,4 İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedilmesini uygun bulmadığını, yüzde 20,4 uygun bulduğunu, yüzde 26,2 ise fikrinin olmadığını belirtti.

Kadınların yüzde 59,5’i, erkeklerin ise yüzde 49’u bu kararı uygun bulmadığını söyledi. Katılımcıların sosyoekonomik seviyeleri arttıkça İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin uygun olmadığını belirtenlerin oranı da arttı.

İstihdamdaki kadınlar Sözleşme’yi daha çok destekliyor

Alt sosyoekonomik seviyedeki gruba dâhil olan katılımcıların yüzde 40,3’ü fesih kararını uygun bulmuyorken, bu oran orta sosyoekonomik grupta yüzde 56,2, üst grupta ise yüzde 85,2 olarak ölçüldü.

Ev dışında çalışmayan kadınların yüzde 47,5’i İstanbul Sözleşmesi hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını belirtirken, bu oran çalışan kadınlarda yüzde 16,2 oldu.

Katılımcılara İstanbul Sözleşmesi’ne dair akıllarında kalanları sorulduğunda, yüzde 44,8’i kadına şiddeti azaltma amacı olduğunu, yüzde 26,4’ü kadını güçlendirdiğini, yüzde 25’i aklında bir şey kalmadığını, yüzde 18,4’ü ise kadına yönelik negatif ayrımcılığı azalttığını belirtti.

You may also like

Comments

Comments are closed.