Enerji

İspanya yenilenebilir enerji artışı ile emisyonları düşürdü

0

ree

İspanya Elektrik İletim Şirketi (REE)’ nin 2013 Aralık ayının sonlarında yayınladığı ön rapora göre  ilk kez 2013’ te rüzgar, en çok enerji elde edilen kaynak oldu.

Rapordaki sonuçlara göre İspanya yarımadasında enerji talebi 2012’ ye göre %2,1 oranında azaldı. Yenilenebilir enerji kapasitesinde 2012 ile kıyaslandığında %14,2’ lik artış oldu. Buna karşın kombine çevrim enerjisinde %34,2’lik,  kömür yakıtlı enerjide %27,3’ lük ve nükleer enerjide %8,3’lük azalma gerçekleşti.

Talep karşılamaya bakıldığında ilk kez rüzgar enerjisi yıllık elektrik talebinin çoğunu karşıladı. Elektrik talebinin %21,1’ ini karşılayarak nükleer enerji seviyesini(%21) az da olsa geçti. Hidroelektrik enerji, talebin %14,4′ ünü; kömür yakıtlı enerjiler %14,6′ sını ve kombine çevrim istasyonları %9,6’ sını karşıladı. Toplamda yenilenebilir enerji bir önceki yıla göre %10,5’ lik artış ile talebin % 42.4’ ünü karşıladı.

Yenilenebilir enerjinin yükselişiyle beraber genel enerji talebindeki yüzde 2.1’ lik düşüş olması enerji sektöründeki emisyonlarda ciddi azalmaya neden oldu. Yenilenebilir enerjinin ağırlığının artması, 2012 yılı ile kıyaslandığında CO2 emisyonlarını %23,1’ lik düşüşle 61,4 milyon tona geriletti.

Son rakamlara göre, İspanya elektrik fiyatları, Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde olmasına rağmen Almanya ve Çek Cumhuriyeti gibi birçok güçlü ekonomilerden daha ucuza enerji sağlıyor. 

(Yeşil Gazete)

Kategori: Enerji

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.