Haber Hattı

Irkçılığa, ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı ajanda

0

Sosyal Değişim Derneği’nin katkıda bulunduğu ve dernek Genel Sekreteri Levent Şensever’in hazırladığı Metis ajandası, bu yıl “Irkçılığa, Ayrımcılığa ve Nefret Suçlarına Karşı” teması altında derlenen 20 ayrı başlıkta bilgilendirici yazıları içeriyor. Ajandada ayrıca ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçları konusunda önemli günler ve alıntılar da yer alıyor.

Ajandanın sunuş yazısından:

2011 Ajandası için “Irkçılık, Ayrımcılık ve Nefret Suçları”nı konu olarak seçtik. Gerekçesi hepimizin yaşadığı hayatta yatıyor. Türkiye, 20. yüzyıl boyunca ektiklerini biçiyor, ırkçı zihniyetin cenderesinden çıkmayı başaramıyor. Irkçı zihniyetin ürünü olarak uzun süredir bir savaş hali içinde, bir nefret toplumu içinde yaşıyoruz.

Konuyu Metis Ajandalarının mucidi olan araştırmacı arkadaşımız Levent Şensever önerdi ve hazırladı. Nefret söylemi ve nefret suçları, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da yeni bir kavram. Nefret suçları, ırkçı ve ayrımcı bir zihniyetin korkularına, inanç kalıplarına, klişelerine dayanıyor. Yani şiddetten, saldırıdan, cinayetten, sokaktaki vurdu kırdıdan önce yanlış inanç, yanlış bilgi, yanlış düşünce söz konusu.

Bu ajanda bir anlamda okurlarımıza bir davet. Nefret suçlarının yasalarda ayrı bir tanıma kavuşturulması, yasal mevzuatın nefret suçlarına hassas hale getirilmesi önemli bir hukuk mücadelesi. Hepimizin bir ucundan tutmamız, desteklememiz gereken bir mücadele. İçerde de alıntıladığımız gibi, evet, yasalar insanların birbirini daha çok sevmesini sağlayamaz ama birbirlerine karşı suç işlemelerini engelleyebilir. En azından bunu umabiliriz.

Kuşkusuz ayrımcılık kolay kolay bitmeyecek: Eşitlikten nasibini almamış hiyerarşik ve otoriter bir toplumda, “ırk”tan vazgeçildiğinde kültüre, oradan inanca ya da inançsızlığa, olmadı cinsiyete, olmadı başka bir farklılığa geçilecek. Çünkü asıl mesele, insanlar arasındaki mevcut farkları tahakküm edebilmek için kullanmak. Bunca eşitsizliğin olduğu bir dünyada ayrımcılıktan tümüyle kurtulmak bir hayal. Ama özlenen, gerçekçi bir hayal. Tarihten öğreniyoruz ki, insanın adalet arayışı da bitmeyecek, hep sürecek.

Güzel, bol kitaplı bir yıl dileğiyle

Metis Yayınları

İçindekiler:

* Nefret suçları nedir?

* Nefret suçları teriminin ortaya çıkışı

* Nefret suçları diğer suçlardan niçin farklıdır?

* ABD ve Avrupa’da nefret suçları mevzuatı

* Antisemitizm nedir?

* Nefret söylemi nedir?

* Nefret söylemi ve medyanın rolü

* Türkiye’de yasal mevzuat

* Uluslararası hukukta nefret suçları

* Irkçılık nedir?

* İslamofobi nedir?

* Milliyetçilik nedir?

* Soykırım

* Çokkültürlülük anlayışı

* Türkiye’de azınlıklar

* Nefret suçları konusunda neler yapılabilir?

* Nefret suçlarına karşı mücadelede sorunlar

* Sosyal Değişim Derneği

* Türkiye’de yürütülen çalışmalar ve kaynaklar

* Kısa sözlük

Hazırlayan: Levent Şensever

Kapak Tasarımı: Emine Bora

(Yeşil Gazete)

Kategori: Haber Hattı

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.