KitapManşet

Son dönemin yeşil kitapları (5)

0

Kuyudaki Taş

Altın tekellerinin tekerine çomak soktuğu için Bergama köylü hareketine karşı bir ‘oyun’ tezgâhlandı. Necip Hablemitoğlu, bu oyunda çok önemli bir role soyundu. Kuyuya taşı ona attırdılar. O, bu oyundaki rolüne son nefesine kadar sadık kalırken, oyunun başarısının ancak kendi ölümü ile olanaklı olacağını elbette bilmiyordu…

—-

Karşınızda dört dörtlük bir gazetecilik çalışması var. Ulaşılabilen her belge, her bilgi, her tanıklık titizlikle taranmış, ayıklanmış. Yazanın sabır sınırlarını zorlayan bir iğne ile kuyu kazması, ama okurun da sebep-sonuç ilintileri içinde sunulan olaylar dizisini iyi kavramasını sağlayan bir kitap bu.

Aydın Engin

Kuyudaki Taş
Özer Akdemir
Evrensel Basım Yayın
2011


Yeni Bir Su Politikasına Doğru-

Türkiye’de Su Yönetimi, Alternatifler ve Öneriler

Dr. Akgün İlhan tarafından hazırlanan bu kitap dünyada ve Türkiye’de suyun özelleştirilmesinin tarihsel arka planını, bunun yarattığı sosyal, ekonomik, ekolojik ve kültürel sorunları, bu sorunların çözülmesine yönelik alternatif arayışlarını geniş bir çerçevede ele alıyor. Bütün canlılar açısından hayati öneme sahip suyun özelleştirilmesine ve neoliberal politikaların bir nesnesi haline getirilmesine itiraz eden kitabın; Türkiye’de sürmekte olan su hakkı mücadelelerine katkı sağlamasını ve su konusundaki bütünlüklü yaklaşımların gelişmesinde bir adım olmasını umuyoruz.

 

Yeni Bir Su Politikasına Doğru-
Türkiye’de Su Yönetimi, Alternatifler ve Öneriler
Akgün İlhan
Sosyal Değişim Derneği yayını

2011

 

Ekolojik Toplum

Ekolojik toplum, farkında olmasak da düşlediğimiz yerdir. Olmayı düşlediğimiz yerde tüm benliğimizle olmamız gerekir. Bölünmüş bir ana-aile klan-kabile, etnisite, inanç topluluğu, dostluk-arkadaşlık dağılmaya, yıkıma, tasfiyeye karşı koyamaz. Kafasının içi bölünmüş bir insan, yaşamın yükünü sabırla ve gerektiği kadar kaldıramaz.

 

Ekolojik Toplum
Fethi Süvari
Aram Yayınları
2011

 

(Yeşil Kitap)

More in Kitap

You may also like

Comments

Comments are closed.