Hayvan HaklarıManşetTürkiye

Hayvan haklarını ihlal eden sektörlere de hibe desteği verilecek: Sömürü sektörüne teşvik artıyor

0

Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesinde, koronavirüs salgınında yaşanan kısıtlamalar sebebiyle gelir kaybı yaşayan sektörlere verilecek hibe desteğiyle ilgili açıklama yaptı.

“20.05.2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında 5000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri” ve “20.05.2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında 3000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri” başlıklarıyla hangi sektöre ne kadar hibe desteğinde bulunacağı belirtildi.

Bu kuruluşlar arasında hayvan haklarını ihlal eden ve hayvan sömürüsüne neden olan sirkler, avcılık spor alanları ve at arabası yük taşımacılığı gibi oluşumlar da yer alıyor.

Hayvan haklarını hiçe sayan bu işletmelere verilen destek hakkında Yeşil Gazete’ye açıklamalarda bulunan Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu‘ndan Şebnem Aslan, ortadan kalkmasını bekledikleri meslek gruplarına verilen bu desteğin son derece üzücü olduğunu kaydetti.

‘Sömürü sektörüne teşvik artıyor’

Şebnem Aslan, hükümetin çıkardığı kararname ve düzenlemelerle bu sömürü sektörlerine teşvikleri artırdığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

Hayvanları Koruma Kanununda ‘hayvanlar lehine’ düzenlemeler yapılmasını umduğumuz şu günlerde, bu kararname ile destek verilecek meslek grupları arasında biz hayvan hakkı savunucularının artık 21. Yüzyıl Türkiye’sinde ortadan kalkmasını istediğimiz meslek gruplarının da olması son derece üzücü.

Tamamen hayvanların haklarını gasp ederek hayvan sömürüsü ile ticari varlıklarını sürdüren meslek gruplarına hibeler verilecek olması, bizlere, devletin hayvan hakları ile ilgili bakış açısını göstererek bir kez daha çıkacak kanunla ilgili umutsuzluğa itmiştir. Üstelik hükümet her geçen gün çıkardığı kararname ve düzenlemelerle bu sömürü sektörlerine teşviki artırmaktadır.”

Hangi sektöre ne kadar destek?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında hayvan haklarını ihlal eden şu sektörlere 5 bin TL’lik hibe desteği verilecek:

  • Sirklerin faaliyetleri,
  • Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli eğlence hizmetleri (boğa güreşi, rodeo vb.)
  • Kara yolu ile insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla yük taşımacılığı (tornet, at arabası vb. ile yük taşımacılığı)
  • Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi, vb.)

Hayvan haklarını ihlal eden ve hayvan sömürüsüne ortak olan şu sektörlere de 3 bin TL’lik hibe desteği sağlanacak:

  • Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla canlı büyük ve küçük baş hayvan, canlı kümes hayvanı, ev hayvanı ve yemlerinin perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
  • Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların perakende ticareti (ev hayvanları hariç)
  • Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. avcılık ve balıkçılık teçhizatı ile malzemelerinin perakende ticareti (sportif/avcılık amaçlı tüfekler ve mühimmatları ile olta çubuğu, iğnesi ve mantarları ile yapma balıklar, yapma kuşlar, vb.)
  • Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti (canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş olanlar ile balık filetosu gibi bunlardan yapılan ürünler dahil)
  • Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları ile bunların mama ve gıdalarının perakende ticareti (süs balıkları, köpek, kuş, hamster, kaplumbağa vb., akvaryum, kafes ile kedi ve köpekler için tasmalar vb. dahil)

‘Kanun teklifi beklentileri karşılamayacak’

Aslan, ayrıca çeşitli açıklamalara rağmen bir türlü Meclise getirelemeyen Hayvan Hakları Yasası için de bir açıklamada bulundu. Şebnem Aslan, hazırlanan kanun teklifinin beklentileri asla karşılamayacağını, verilen haklara kısıtlamalar getirerek mevcut kanundan daha geri götüreceğini ifade etti:

Son 10 yılı aşkın bir süredir, belki de hiçbir ülkede verilmeyen bir mücadeleyle ‘hayvanların hakettikleri gibi yaşama’ haklarının neden onlara geri verilmesi gerektiğini sayısız eylem, eğitim, etkinlik ile, yazılı ve görsel basında, sosyal medya kampanyaları ile anlatmaya çalıştık.

Türkiye tarihinde ilk defa kurulan ve 2019 Mayıs ayında çalışmaya başlayan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun hazırlayıp Ekim 2019’da meclise sunduğu ‘rapor’a paralel hazırlanacağını sandığımız kanuni düzenleme ile verilen tüm uğraşların nispeten karşılığını alacağımızı sanmıştık. Aradan geçen neredeyse 2 senelik bir sürecin sonunda, şimdi görüyoruz ki, hazırlanan kanun teklifi asla beklentilerimizi karşılamayacak, verilen haklara kısıtlamalar getirerek bizi mevcut kanundan geri götürecektir.

13 Mayıs’ta Milliyet Gazetesinde çıkan habere göre; Yapılacak kanuni düzenlemede talebimiz olan ilgili kanunun adının ‘Hayvan Hakları Kanunu’ olarak değiştirilmesi bile reddedilmiştir. Bu bakış açısı ile, kanun yapıcıların her fırsatta vurguladıkları, hayvanları ‘mal’ kapsamından çıkarıp ‘can’ kapsamına alıyoruz ifadesinin de artık bizim için bir geçerliliği kalmamıştır. Bu yaklaşım, bu düzenlemeyi yapmakla yükümlü olanların, hayvanları hakları olan varlıklar olarak değil ‘mal’ olarak gördüğünü ve kabul ettiğini teyit etmiştir.”

‘Mücadelemizi sürdüreceğiz’

Aslan, tüm bunlara rağmen mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizler ise sonuna kadar ülkemizdeki her tür hayvanın hakkının korunacağı bir yasal düzenleme için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

You may also like

Comments

Comments are closed.