ManşetDoğa MücadelesiYerel

Hattat Holding şimdi de kömür tesisi kurmak istiyor: Bartın Platformu dava açtı

0

Bartın Amasra‘da çevre aktivistlerinin 15 yıllık mücadelesiyle bölgeye termik santral yapması defalarca yargı kararlarıyla engellenen Hattat Holding, yıllar sonra kömür çıkarmak için Bakanlığa başvurdu ve Lavvar Tesisi için ÇED Gerekli Değildir kararı aldırdı.

Bartın Platformu, kararın iptali için dava dilekçesini gönderdiklerini söyleyerek bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Hattat Holding’in, daha önce ‘kömürcü olmadığını yalnızca termik santral kuracağını’ söylediği hatırlatılarak, “Bartın-Amasra halkının kararlı mücadelesi sonucu termik santral işi çıkmaza girince zaman kazanmak için bu sefer de ‘kömür çıkaracağım’ demeye başlamış. Bununla da yetinmemiş, ÇED Gerekli Değildir iznini bile almış. Şimdi biz Hattat’a nasıl inanalım?” denildi.

Daha önce holding tarafından alınan izin ve ÇED Olumlu kararlarının yargı mücadeleleriyle iptal edildiğini hatırlatan açıklamada, “Hattat, Amasra’da tutunmak ve şu ana kadar politikacı ve bürokratlarla kurduğu işbirliği sayesinde devletten aldığı destekleri devam ettirebilmek için, önce bir Çinli ortak hikayesi uydurdu, şimdi de Amasra B sahasından kendi başına taş kömürü çıkaracağını ve bu kömürü lavvar işleminden geçirdikten sonra çevredeki termik santrallere satacağını iddia ediyor” ifadeleri yer aldı.

Holdinge lavvar tesisi için verilen ÇED Gerekli Değildir kararında, projenin ömrünün yalnızca bir yıl olarak göründüğünü aktaran Bartın Platformu, yetkililere şu soruları yöneltti:

“Aynı başvuruda 2045 yılına kadar 56 milyon ton işletilebilir rezervin tüvenan olarak çıkarılacağı ve yıkama işleminden sonra 43.5 milyon ton satılabilir kömür elde edileceği yazarken, 23 yıl boyunca çalışacak olan ve 56 milyon ton kömür işleyecek olan lavvar tesisinin ömrü projede sadece 1 yıl olarak veriliyor.

En az 2045 yılına kadar çalışacak bir maden tesisinde lavvar tesisinin proje ömrü nasıl bir yıl olabilir sayın yetkililer? Hileli bir başvuru olduğu açıkça belli olan bir başvuruya siz nasıl “ÇED Gerekli Değildir” kararı verebilirsiniz?

Holdingin termik santral başvurusu devam ediyor

Holding, termik santralle ilgili çıkan iptal kararlarına müdahil olarak itiraz edip ve temyiz yoluna gitmişti. Hema Termik Santrali ÇED olumlu kararının 2019 yılında iptal edilmesinin ardından aynı yıl içinde aynı yerde yeni bir termik santral kurmak için Bakanlığa başvuran Holdingin bu hamlesi de başka davalarla 2021 yılında engellenmişti.

Bu başvuru sürecinin hala rafta olduğunu belirten Bartın Platformu, temyiz davalarının da devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

Bu başvuru devam ederken kimse bizden “Hattat termik santral kurmaktan vazgeçti, sadece kömür çıkaracakmış” diye kendimizi kandırmamızı  beklemesin.

“Amasra B sahasında Hattat’ın gerçek niyetinin kömür çıkarmak değil, termik santral kurmak olduğunu, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ödemesi gereken yüklü miktarda tazminatı ödenmekten kaçındığı, bu nedenle devlet tarafından Amasra B sahasında Hattat Holding’le yapılmış olan Rödovans Sözleşmesi’nin sona erdirilerek bu sahanın TTK tarafından işletilmeye başlanmasını istemiştik.

Biz hala aynı noktadayız. Devlete çağrımız şudur: Termikçi Hattat gidecek, Amasra B sahasını TTK işletecek, gençlerimiz daha iyi koşullarda iş sahibi olacak ve böylece yöre insanın ortak hazinesi taşkömürü gerçek değerini bulacak.

Açıklamanın sonunda,  avukat Engin Uzun‘un, “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali için, Bartın Amasra halkını temsilen 300 davacılı dilekçesini teslim ettiği; davacıların çoğunluğunun bu tesisin yapılmak istendiği Tarlaağzı ve Gömü köyleri sakinleri olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

1999: Hattat Holding, Bartın’da termik santral açma niyetleriyle ilgili olarak ilk kez açıklamalarda bulundu.

2005: Hattat Holding taş kömürü çıkarmak için Türkiye Taş Kömürü Kurumu’ndan Amasra-B sahasını kiraladı.

2006: Termik santral için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK), HEMA (Hattat Enerji ve Maden A.Ş.) adına üretim lisansı alındı.

2009: Tarlaağzı ve Gömü köylerinde santraller için ilk ÇED başvurusunu Kasım 2009’da yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eksik evrak gerekçesiyle geri çevirdi.

2010: HEMA Elektrik Üretim AŞ. Amasra Termik Santrali ve Batı Karadeniz Elektrik Üretim AŞ. Bartın Termik Santrali için ÇED başvurusu yapıldı.

İçerisinde Bartınlıların, kadın örgütlerinin, belediye temsilcilerinin, meslek odalarının ve sendikaların Bartın Platformu kuruldu.

24 ve 25 Kasım 2010 tarihlerindeki iki ayrı ÇED Halkın Katılımı Toplantısı binlerce insanın protestosuyla engellendi. 29 Kasım Ankara’daki toplantıya bin kişi katıldı.

2011: 22 Nisan 2011’de yapılan “Bartın’da Yaşıyorum, Yaşayacağım” mitingine 10 bin kişi katıldı.

2012: Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Haziran 2012’de, Delikliburun mevkiinin santraller için uygun olmadığını belirterek ÇED süreçlerini durdurdu.

Aralık 2012’de Bartın Termik Santrali ile aynı koordinata Hema Entegre Termik Santrali yapmak için yeniden ÇED başvurusu yapıldı.

2013: 19 Şubat 2013 tarihinde Hema Entegre Termik Santrali ÇED sürecinde yapılmak istenen Halkın Katılımı toplantısı gene halkın tepkisiyle engellendi.

2014: 2014 yılında askıya çıkarılan Hema Entegre Termik Santralinin ÇED başvurusuna 42 bin itiraz dilekçesi verildi.

2016: Termik santral ÇED olumlu kararına karşı 2019 kişiyle iptal davası açıldı. ÇED Olumlu kararı 2018’de Danıştay 14. Dairesi tarafından iptal edildi.

2019: Aynı yere farklı adla yeniden ÇED başvurusu yapıldı. 1/100 bin ölçekli plan değişikliği Kasım’2019’da Danıştay 6. Dairesi tarafından durduruldu.

2020: Zonguldak İdare Mahkemesi 17 Eylül 2020’de termik santral için yapılan 1/5000 ve 1/1000 planlarındaki değişiklikleri de iptal etti.

2020: 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği kararı Danıştay 6’ncı Dairesi tarafından bozuldu. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

2021: 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndaki değişiklikler Ankara 5’inci İdare Dairesi tarafından iptal edildi.

2022: Hattat Holding, termik santral planı iptal edilen bölgede 17 yıl sonra kömür tesisi yapmak için Bakanlığa başvurup ÇED Gerekli Değildir kararı aldırdı. Bartın Platformu, kararın iptali için 300 kişilik dilekçe ile davacı oldu.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.