Doğa MücadelesiManşet

Gökpınar Gölü’ndeki imar planı değişikliğine mahkeme engeli

0

Sivas İdare Mahkemesi, Sivas’ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü’nü yok edecek plan değişikliğini TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda iptal etti.

Mahkeme kararında, Gökpınar Gölü 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “hukuka uyarlık” bulunmadığı belirtildi.

İptal kararını değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Gökpınar Gölü’nü Koruma Platformu’nun mücadelesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesinin mücadele kararlılığı ve fikri takibi sonucunda verilen bu iptal kararı kamu yararına adına haklılığımızı ortaya koymuştur” dedi.

Bilirkişi raporu Gökpınar lehineydi

Bölgede inceleme yapan bilirkişi dosyaya sunduğu raporda söz konusu plan değişikliklerinin planlama esaslarına, koruma mevzuatına, plan yapım ve çizim teknikleri ile kamu yararına aykırı olduğunu söylemişti.

Bilirkişi, planların kapsadığı Gökpınar Gölünün eşsiz bir doğa mirası olduğunu, sadece Sivas’ın değil Türkiye’nin de nadide yerlerinden olduğunu, dava konusu planlarda alanın nitelikleri ile bağdaşmayan ve korunması gereken alan olma özelliğini dışlayan plan hükümlerinin getirildiğini ifade etmişti.

Anılan plan hükümlerinin tamamının yapı-tesis-otopark çerçevesinde şekillendiği, bu şekilde söz konusu eşsiz alanın betona boğulacağı ve birinci derece doğal sit alanı niteliğindeki alana yapı yapılmasının ve otopark planlanmasının dava konusu planların yürürlükte bulunan mevzuat, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile kamu yararı açısından uygun olmadığını aktarmıştı.

‘Kamu yararı adına sevindirici’

Kararı yorumlayan Karakuş-Candan, “Gökpınar Gölü, doğal güzelliği, tarihi ve arkeolojik değerleri açısından ender rastlanan coğrafi yapısıyla biriciktir. Gökpınar Gölü’ne telafisi imkansız zararlar verecek plan değişikliklerinin iptal edilmesi kamu yararı adına sevindiricidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Başkent’te ve hinterlandımızdaki illerde doğal ve kültürel varlıkları korumak için mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

“Mahkemenin de bilim insanlarının görüşlerini esas alarak söz konusu plan değişikliklerini iptal ettiğini söyleyen Karakuş Candan, “Mahkeme gerekçesinde söz konusu plan değişikliklerinin, güncel olmayan halihazır haritalar kullanılarak ve ilgili kurum görüşleri dikkate alınmaksızın hazırlandığını, mevzuata, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğunu ve plan değişikliklerinde hukuka uyarlılık bulunmadığını ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Karakuş-Candan “Bundan sonraki süreçte Sivas İl Özel İdaresini hukuka, mevzuata, koruma ilkelerine uygun kararlar almaya ve mevcut tahribatı gidermeye davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

Neler yaşandı?

Sivas Valiliği tarafından mayıs ayında ihaleye açılan ‘Gökpınar Gölü İyileştirme ve Bungalov Evleri Yapım İşi’ projesi kapsamında gölün çevresine bungolav evler ve yürüyüş alanları yapılması planlanıyordu.

Gökpınar Gölü Korunmalıdır İnisiyatifi çatısı altında birleşen doğa severler imar planına dayanmadan yapılmak istenen projenin kıyı kanununa aykırı olduğunu, doğal yapısını bozacağını söyleyerek ihalenin iptal edilmesini talep etti.

Bakanlık Potansiyel Doğal Sit Alanı ilan etti

Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından valilik inşaat makinelerini geri çekti. Ancak kendisine yönelik hazırlanan CİMER başvurusunu yanıtlayan valilik bu kez bungalov yerine göle 66 metre mesafede 15 adet seyir kafesi yapılacağını ve doğal malzeme kullanılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise 3 Temmuz 2020 tarihinde Gökpınar Gölü’nü “Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” kapsamına aldı.

Bakanlık, Valiliğin daha sonra kendisine iletildiğini yalanladığı bir yazı ileterek “tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar alanın doğal yapısına etki edecek herhangi bir müdahalede bulunulmaması” talimatı verdi.

İnisiyatif’ten Ayhan Çelik Yeşil Gazete’ye yaptığı açıklamada Temmuz ayında Gökpınar’ın sadece çok sınırlı bir kısmı için olduğu söylenen bir imar planının onaylanarak askıya çıktığı bilgisini aldıklarını aktardı. Valiliğe iletilen itirazlar ise reddedildi.

İnşaat başlatılınca plan yargıya taşındı

Ardından da valilik kafeterya için inşaat çalışmalarına başladı. Çelik, bunun üzerine süreci yargıya taşımaya karar verdiklerini söyledi. Açılan davada hem ihalenin hem de imar planı değişikliğinin hukuk dışı olduğu belirtildi.

TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, de  Gökpınar Gölü’nü yapılaşmaya açan 2. Etap İmar Planı’nı yargıya taşıyacağını açıkladı.

You may also like

Comments

Comments are closed.