EmekManşetTürkiye

Emeklilerin de artık bir sendikası var: Tüm Emekliler Sendikası’nın hukuki ve meşru olduğuna karar verildi

0

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi, çalışan kavramının sadece aktif çalışanları değil çalışmaya dayalı hakları kullanan kişileri de kapsadığını, emeklilerin sendikal örgütlenmeye gidememesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti ve böylece 13 buçuk milyon emeklinin sendikal faaliyette bulunabilmesinin de önü açıldı.

Bugünden itibaren artık tüm emekliler sendikalı olabilecek.

Ankara Valiliği engel olmak istedi

BirGün‘den Merve Atıcı‘nın haberine göre, Ankara Valiliği, Tüm Emekliler Sendikası‘nın sendika olabilmeleri için izne tabi olduklarını iddia ederek kurulmalarına izin vermemişti. Ancak, Ankara İdare Mahkemesi‘nde açılan dava sonucu mahkemenin verdiği “Herkes izin almaksızın bildirim yapmak suretiyle sendika kurabilir.” kararıyla Ankara Valiliği’nin hükmü geçersiz sayılmıştı.

Ankara Valiliği, bu sefer de sendikaya hangi işkolunda faaliyet gösterdiğini bildirmesi, iş koluna ilişkin bilgi ve belgeleri isteyen bir yazıyla sendikadan bilgi talebinde bulunmuştu.

Sendika da bunun üzerine Valiliğe kendilerinin bir çalışan iş kolu olmayıp iş kolundaki faaliyetleri tamamlandığı için yeni bir sosyal ve hukuki statüye geçtiklerini bunun da emeklilik olduğunu beyan etmişti.

Valilikten sendikaya dava

Yaşananların ardından Ankara Valiliği, Ankara 34. İş Mahkemesi‘nde dava açarak Tüm Emekliler Sendikası’nda örgütlü emeklilerin herhangi bir iş koluna dahil olmamaları sebebiyle kapatılmasını istedi.

Mahkeme ise emeklilerin örgütlenebileceği, en doğru örgütlenme biçiminin sendika olduğunu ancak yasal mevzuatın buna izin vermediğini söyleyerek sendikanın kapatılmasına karar verdi.

‘Sendika hukuki ve meşru’

Mahkemenin kararının ardından Tüm Emekliler Sendikası, İstinaf Mahkemesi‘ne başvuruda bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi, Türkiye’nin tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslararası sözleşmeleri ve Anayasa’nın 17. maddesindeki “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” maddesini esas alarak tüm emeklilerin sendikalı olabileceğini kabul etti ve sendikanın hukuki aynı zamanda meşru olduğuna karar verdi.

‘Sendikal hareket yepyeni bir ivme kazandı’

Sendikanın avukatı Cemalettin Gürler konuyla ilgili yaptığı açıklamada emekli hareketinin bugün itibariyle yasal ve meşru hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

1995 yılında Türkiye’deki emeklilerin sendikalaşma mücadelesi başladığında hukuki tanımından yoksun iken emekli hareketi bugün itibari ile yasal ve meşru hale gelmiştir. 2017 yılı başlarında kurulan Tüm Emekliler Sendikası geçmişten gelen bilgi, birikim, mücadele ve deneyimlerini harmanlayarak başlattıkları sendikal mücadelede tüm hukuki ve fiili engelleri aşarak başarıya ulaşmıştır. Bugün itibari ile Türkiye’de sendikal hareket yepyeni bir ivme kazandı.”

More in Emek

You may also like

Comments

Comments are closed.