Ekolojik Yaşam

Ekolojik Anayasa maratonu başladı

0

Ekolojik Anayasa Girişimi tarafından 15 Mayıs’ta düzenlenecek konferans öncesinde yurt çapında hazırlık toplantıları başladı.

12 Haziran seçimlerinin ardından yeni bir Anayasa yapılması için talepler yoğunlaşırken çeşitli kurumlar tarafından yeni anayasa taslaklar çalışmaları hız kazandı. Hazırlanan anayasa taslaklarının ekolojik boyutunun eksik olduğunu düşünerek, seçimler öncesinde bu konuyu kamuoyunun ve siyasi partilerin gündemine taşımayı amaçlayan Ekolojik Anayasa Girişimi 19 Şubatta düzenlediği çalıştay sonucunda bir çağrı yayınlamış ve konuyla ilgili herkesi sürece katkıda bulunmaya davet etmişti (www.ekolojikanayasa.org).

Tabiat ana’nın da hakları olduğunu ve insan haklarının tabiat ananın hakları göz önünde bulundurulmadan ele alınmasının eksiklik olacağını düşünen Ekolojik Anayasa Girişimi çağrıcıları doğayı bir hak öznesi olarak kabul ettirmeyi amaçlıyor. Çağrıcıları arasında akademisyenlerin, aktivistlerin, STK yöneticilerinin, siyasetçilerin olduğu Ekolojik Anayasa Girişimi dün İstanbul’da toplanarak Toprak Ananın Hakları Evrensel Beyannamesi, Halkların İklim Değişikliği Bildirgesi, Afrika Halkları Haklar Bildirgesi, Latin Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Protokolü, Ekvator Anayasası, Karadağ Anayasası, Portekiz Anayasası, Fransa Yeşil Şartı, Yeryüzü Şartı, Stockholm Bildirgesi, Rio Deklarasyonu, Aarhus Konvansiyonu gibi temel metinlerden yola çıkarak  ekoljik haklar kavramın yeni anayasada nasıl yer alması gerektiğini tartıştılar.

15 Mayıs’ta düzenlenecek Ekolojik Anayasa Konferansı öncesinde grup üyeleri Ankara, Bursa, Tekirdağ, İzmir, Muğla, Antakya ve Diyarbakır’da da yerel bilgilendirme toplantıları yoluyla ülke çapında ekoloji aktivistlerinin görüşlerini dinlemeyi hedefliyorlar. Yeşiller Partisi öncülüğünde bir araya gelen grup 15 Mayıs konferansında ekoloji mücadelesi yürütenleri, anayasa hukuçularını ve siyesetçileri bir araya getirerek yeni anayasada ekoloji vurgusu için bir sonuç bildirgesine ulaşmayı  amaçlıyor.

Yeşil Gazete HM

Kategori: Ekolojik Yaşam

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.