Koronavirüs SalgınıEmekManşet

Ek ödemede üç ay sınırı ve performans şartına sağlıkçılar tepkili

0

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişikliğe göre Bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarına üç ay ek ödeme yapılacak.

Görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın yakalanan personelin çalışmadığı günler, mesai içi sayılacak.

Ancak Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmeliğin şartları İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu‘nun (AHEF) tepkisini çekti.

‘Hekimlikle bağdaşmaz’

İTO, basında yapılanın “sağlık çalışanlarına destek” gibi sunulmasına rağmen açıklamayla aslında altı aylık pandemi süresince, sağlık çalışanlarına ilişkin hiçbir ücret ve iyileştirme yapmadıkladığının itirafı olduğunu ifade etti:

50 binin üzerinde aile hekimi ve yardımcı sağlık personeli pandemi sürecinde sahipsiz bırakılmış, birinci basamak sağlık çalışanlarına tükenmişlik duygusu yaşatılmış, Sağlık Bakanlığı’nca Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) pandemiye yönelik hiçbir önlem alınmadığı gibi, kişisel koruyucu ekipman, dezenfektan gibi gereksinimleri çok büyük oranda sağlık çalışanlarının kendi girişimleriyle edinilmiştir.

Açıklamada ayrıca sağlıkçıların takip ettiği kişi ve Covid-19 hastası sayısına göre değerlendirilmesi eleştirildi ve “performans uygulamasının hekimlikle bağdaşmadığı” belirtildi:

 Aylardır koruyucu sağlık hizmetlerinde kendilerine düşen görevi gereği gibi yerine getirmeye çalışan, hiçbir karşılık beklemeden, hastalanmayı ve hatta ölümü göze alarak halkın sağlığını önceleyen, emek harcayan, aile hekimliği çalışanlarına ek ödeme vermeyi performansa bağlayan, sınır ve süre koyan Sağlık Bakanlığını onaylamamız düşünülemez.

‘Bize güvenin diyemezsiniz!’

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu‘ndan (AHEF) yapılan açıklamada ise aile hekimliği çalışanlarının pandemi sürecinde hastanelerin poliklinik yükünün azalması karşısında, asli görevi koruyucu hekimlik olmasına rağmen, artan poliklinik hizmeti ve beraberinde gelen yoğun bürokratik angaryalar ile uğraşmak zorunda kaldıklarını belirtti. Kararı adaletsiz bulduklarını açıklayan AHEF açıklamasında, ek ödemenin şarta bağlanmasını şu ifadelerle eleştirdi:

(…) Hastalanma hakkımız dahi bulunmadığı gibi adeta bu konuda cezalandırılıp, ücretlerimiz kesilmiş ve çalışma şevkimiz kırılmıştır.

(…) Bu süreçte diğer kamu kurumları ek ödemeleri hiçbir şarta bağlanmadıkları halde -ne hazindir ki- sürecin en önündeki neferleri arasında yer alan aile hekimliği çalışanları ek ödeme için şarta bağlandı. Bunu son derece “adaletsiz” olarak nitelendirdiğimizi bilmenizi istiyoruz.

(…) İzin vekalet şartı, negatif performans şartı, cari sınıflama şartlarının ardından şimdi de pandemi şartı getirilmesini, Zirveye çıkan şartlarınız ile meslek onurumuzu hiçe sayıp, gururumuzu kırıp, güvensizliğimizi bir kez daha pekiştirdiniz. Bize güvenin diyemezsiniz!

‘Bir özür bile dilenmedi’

Açıklamada ayrıca salgının martta başladığı hatırlatıldı ve sağlık çalışanlarının Ağustos ayından önceki emek ve çalışmalarının yok sayılması eleştirildi:

(…) Pandemi Mart ayında başladı. 1 Ağustos’un pandemi başlangıcı sayılmasını kabul etmiyoruz.

(…) Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak son altı ayda tüm polikinlikler kapılarını kapatıp ülkenin sağlık sistemi üzerimize yüklenirken, aşılarımızı, gebelerimizi hiç aksatmadan takip ederken, üvey evlat muamelesi görerek canla başla çalıştığımız Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz aylarının bir kalemde yok sayılmasını kabul edemeyiz.

(…) 5 bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı bu salgın hastalığın pençesine düşmüş şehitler verilmeye devam ederken, Covid-19 olduğu için maaşı kesilen hekimlerden bir özür bile dilenmiyor.

You may also like

Comments

Comments are closed.