Hafta SonuManşet

Dünya halkları için yeni yıl mesajı – Dilan Baycan

0

Yeni yıla girerken en büyük dileğim gezegenimizde olumlu dönüşümlerin olmasıdır. İklim için eylemleri destekleyenler ister siyasetçiler, örgütler ya da bireyler olsun, dünyamıza son derece faydalı bir şeyler yapmaktadırlar. BM’ye göre gelmiş geçmiş en sıcak 18 yılın 17’si 2001’den bu yana ölçüldü. Bu durum elbette normal değil. Her gün 200 kadar canlı türü ya insanlar tarafından ya da insanların yol açtığı sorunlardan dolayı yok edilmekte. Dahası iklim tamamı ile kaotik bir hâlde ve gelecekte de bu sürecek gibi görünüyor.

2100 yılına gelindiğinde, eğer karbon salımını düşüremezsek, deniz seviyesi 0,77 metre kadar yükselecek. Buzullar o kadar hızla eriyor ki, yüzyıl bitmeden kutuplarda yaşayan kutup ayıları ve balinalar yok olabilir. Tüm dünyada kuraklıklar, orman yangınları, fırtınalar, hortumlar, seller ve toprak kaymaları gibi pek çok doğal afetle daha sık ve artan bir şiddette karşılaşmaktayız. Tüm bunlara rağmen, hâlâ tüm uyarıları gözardı edip, ağaçları keserek ve mercan kayalıklarını kömür madenleri için yok ederek dünyamızı kirletmeye ve ısınmasına yol açmaya devam ediyoruz. Bu apaçık bir kötülük ve görünürde hiçbir siyasetçi bu durumu umursamıyor.

Eğer çevreyi ve iklimi etkileyen tercihlerimizde daha dikkatli olmaya başlamazsak, 2075 yılına gelindiğinde sıcaklık 2,7 derece artmış olacak. Tüm dünya milletlerinin siyasetçileri karbon salımlarını düşürmeyi ciddi bir şekilde ele alması son derece olumlu bir adım olacaktır. Ama eğer siyasetçiler liderlik etmek için adım atmazlarsa biz siviller, dünyanın daha sıcak, kaotik ve daha kirli olmasını durdurmak için harekete geçmek ve liderlik etmek zorundayız. Devletleri iklim için hareket etmeye zorlayan eylemlere katılarak son derece iyi adımlar atıyoruz. Ulaşım için tren ya da tramvaylara binerek, bisiklet sürerek çevreye daha az zarar veriyoruz. Ya da büyükbaş hayvan üreten çiftlikler büyük otlaklar açmak için orman arazilerini yok ettiğinden, bu tür çiftliklere olan ihtiyacı azaltmak için daha az et tüketebiliriz. Bu tür çiftlikler çevredeki diğer hayvanların ölmesine, beslenememesine ya da yuvasız kalmalarına yol açmaktadır.

Başka insanlara nasıl zarar vermek istemezseniz, başka hayvanlara ve gezegenimize de zarar vermeyin. Haydi gelin bizim ve gelecek kuşakların güven ve huzur içinde yaşayabileceği bir dünya yaratalım…

Yeşil Gazete Avustralya muhabirlerimizden Dilan Baycan ile iletişimimizi sağlayan Ülkem Baycan‘a teşekkür ederiz

Yeşil Gazete için çeviren: Savaş Yazıcı

.

.

Dilan Baycan

.

.

.

***

New Year’s resolutuion for the people of earth

My greatest wish going into the new year is for positive change to take place for our planet. Whether it be politicians, organizations or civilians who encourage climate action, it would be helping the world a lot. According to the UN, since 2001, 17 of the 18 hottest years on record have occurred. This is clearly not normal. Also, 200 species of animals are becoming extinct every single day! This is either mainly, or all because of humans. In addition, our climate is in chaos now and that is on track to continue into the future.

The sea level will rise by up to 0.77 meters by 2100, if we don’t start reducing carbon emissions. Ice caps and glaciers are melting so fast, that polar bears and whales that live in polar regions may become extinct at the turn of the century as well. Thousands of weather events ranging from droughts, bushfires, severe hurricanes, tornadoes, flooding and landslides all across the globe have become more frequent and intense, killing humans and animals. Yet, we continue to ignore all of the warning signs, polluting and heating our world while cutting down trees for farms and destroying coral reefs for coal! It is just purely evil and it seems virtually no politician cares about this.

By 2075, the temperature could rise by 2.7 degrees if we’re not careful with the choices we make that affect our environment and climate. What would be positive is if politicians of all nations actually took lowering and working towards eliminating their carbon emissions seriously. But, if politicians don’t decide to lead, we as civilians have to lead, in order to stop the world becoming too hot, too unstable and too polluted. By attending protests which push for climate action, you will be doing Earth a great deal of good. Taking a train or tram, riding a bike or just walking, you will not harm the environment. Or, by not eating a lot of meat, since cattle take up lots of space to graze in and deforestation is required to create these farms. This kills animals of the region or leaves them without a home or food.

As you would never want to hurt another person, don’t hurt our animals and planet. Let us create a world where we and future generations can feel safe and comfortable living.

.

Dilan Baycan

More in Hafta Sonu

You may also like

Comments

Comments are closed.