Sivil Toplum

Demokrat Çevre Mühendisleri İstanbul adaylarını açıkladı

0

dcmhgTMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Genel Kurulu ve seçimleri 01-02 Şubat’ta yapılacak. Genel kurula Demokrat Çevre Mühendisleri grubu adaylarını açıkladı.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Genel Kurulu 1 Şubat 2014′te İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde, seçimleri ise 2 Şubat 2013′te Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapılıyor.

Genel kurula “Yönetmelikler ile mesleğimizin yok edilmeye çalışıldığı, kararnameler ile meslek örgütümüzün demokratik ve bağımsız yapısının tehdit edildiği, rant projeleri ile doğamızda ve kentimizde geri dönüşü mümkün olamayacak yıkımların yaşandığı bu günlerde, Teoman Öztürk’ün yolunda, Çevre Mühendisleri Odası’nın geleneği olan demokrasi, emek, bilim ve doğa yanlısı tavrı sürdürmek amacıyla ÇMO İstanbul Şubesi yönetimine talibiz.”  açıklamasını yayınlayarak giren Demokrat Çevre Mühendisleri grubu seçimde mavi liste ile yarışacak.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Yaşam alanlarımıza, çevremize, kentimize ve mesleğimize sahip çıkmak için, birlikte üretmek, birlikte yönetmek için, yan, yana omuz omuza, daha güzel, daha özgür, daha yaşanabilir bir ülke ve kent için, tüm üyelerimizi, meslektaşlarımızı; TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi seçimlerine katılmaya, her türlü çürümeye, değersizleştirmeye karşı tek yürek olmaya çağırıyoruz. Demokratik Çevre Mühendisleri, demokrasi mücadelesine, çağdaş ilkelerle örülmüş bir oda anlayışına sahip çıkmaya devam ediyor. Seçimlerde bir kişi dahi eksik kalmamak için saflarımızı sıklaştırmaya, demokratik çevre mühendisleri çatısı altında birleşmeye çağırıyoruz.

 • İstanbul’da halkın kent çeperine sürülerek yaşam alanlarından uzaklaştırıldığı, ormanlık alanların ve su havzalarının yapılaşmaya açıldığı, tarihi ve kültürel dokuların, kent kültürünün yok edildiği kentsel dönüşüm olarak adlandırılan rant projeleri, karşısında mücadele etmeye, yaşamı savunmaya devam edeceğiz.
 • Doğal varlıkları sermaye birikimine sokan uygulamalara, doğanın ticarileştirilmesine/sermaye talanına açılmasına, suyun ve doğal varlıkların metalaştırılmasına karşı Gezi Parkı’nda olduğu gibi halkın yanında yer alacağız, mücadeleye güç katacağız.
 • Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı, Su Kanunu Tasarısı, EPDK Yasası ve ÇED Yönetmeliği olmak üzere doğa alanlarında rant projelerine zemin oluşturan, ekosistemin bütünlüğünü tehlikeye atan ve kirleten öder mantığı ile doğanın korunmasını imkansızlaştıran yasal düzenlemelerin iptali ve hem kentsel alanlar hem de kırsal alanlar için kamu yararı, doğanın sürdürülebilirliği ve tüm canlıların yaşama hakkının esas alındığı bir çevre mevzuatının oluşturulması için yaşam ve doğa savunucuları olarak mücadele edeceğiz.
 • Mesleğimizin saygınlığını ve etkinliğini olması gereken düzeye getirmek için ilgili kurumlar ile ortak çalışmalar yürüteceğiz.
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bağlı odaları ve diğer meslek kuruluşları ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapacağız.
 • Çevre ile ilgili yasa, yönetmelik, tüzük, tebliğ, standartlar ve şartnamelere ilişkin görüş üreterek, yasal düzenlemelerin hazırlanma sürecinde gerekli katkıların sağlanması amacıyla çalışmalar yapacağız.
 • Mesleki hizmet sürecinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla yasal düzenlemelerin oluşturulması yönünde çalışmalar yapacağız.
 • Çevre mühendisliği eğitiminin ülke gereksinimlerine ve çağın getirdiği yeniliklere göre geliştirilmesini sağlamak için üniversiteler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm kamu kurumlarıyla ilişki kurarak, gerekirse ortak çalışmalar yapacağız.
 • Mesleki olarak ortaya konan emeğin hakkıyla değerlendirilmesi ve meslektaşlarımızın yaşam kalitesinin hak edilen seviyeye yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapacağız.
 • Meslektaşlarımızın doğru istihdam, işsizlik, iş güvencesi, mesleki tanınırlık, ücret yetersizliği ya da dengesizliği gibi sorunların yanında meslek haklarımızı korumak için de mücadele edeceğiz.
 • Meslektaşlarımızın arıtma tesislerinde, şantiyelerde, fabrikalarda, ölçüm yaptıkları bacalarda, can güvenliklerini tehlikeye atarak çalıştırılmaları karşısında mücadele edeceğiz.
 • Güvencesiz çalıştırılma ve taşeronlaştırma ile getirilen uzun çalışma saatleri, sosyal hakların sürekli budanması, yasal olmayan sözleşmelerin imzalatılması, çalışma koşullarının sürekli ağırlaştırılması sorunlarının karşısında “insanca yaşam güvenceli iş” talebimizle mücadele edeceğiz.
  • Mesleğimizin, sadece bu konuda eğitim alıp, emek harcayan Çevre mühendisleri tarafından yapılmasını ve diğer mesleklerin mesleğimiz üzerindeki baskılarının ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla mücadele edeceğiz, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağız.
  • Meslektaşlarımızın bilgi birikiminin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla çeşitli eğitim, panel, sempozyum gibi çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz.
  • Meslektaşlarımızın çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla gerekli çalışmaları yürüteceğiz.
  • Meslektaşlarımızın çalışma yaşamında ve işe girişlerde karşılaştıkları cinsiyetçi tutumlara karşı mücadele edeceğiz.
  • Mesleğimizin uygulanması sürecinde meslektaşlarımızın karşılaşacakları yasadışı ve haksız her türlü davranışa karşı direkt ve/veya ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunacağız.

 

Katıl Değiştirelim !

DEMOKRAT ÇEVRE MÜHENDİSLERİ

 

 

 

Genel Kurul : 1 ŞUBAT 2014 CUMARTESİ
Seçimler       : 2 ŞUBAT 2014 PAZAR
Yer               : ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ  –  BEYOĞLU

 

 

Demokrat Çevre Mühendisleri Grubu

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 10. Dönem Yönetim Kurulu Adayları

 

 

      ASİL                                                       YEDEK

 

1.Emine GİRGİN                                        1.Ali Osman ASILSOY

2. Egemen BELET                                     2.Derya YETER

3. Meryem KAYAN                                   3.Güneş KOCAMANOĞLU

4. İlden KİBAR                                           4.Selda ONURLU

5. Burcu AKDAĞ                                        5.Özlem DENİZ

6. Cevahir Efe AKÇELİK                       6.Ahmet Dursun KAHRAMAN

7. Akan ÇELİK                                           7.Sinan Tolga ULUCAK

More in Sivil Toplum

You may also like

Comments

Comments are closed.