2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİManşetSağlıkTürkiye

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ayaktan hasta bakmaya devam edecek

0

Fakülte’nin  depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 28 Şubat’tan itibaren birkaç birimi hariç tüm faaliyetleri durdurulmuştu. 

Dekanlıktan yapılan açıklamada, üniversite rektörlüğünden betonarme binaların deprem riski yönünden incelenmesini talep edildiği, rektörlük tarafından hızlı bir şekilde mevcut betonarme binaların depreme karşı dayanıklılığının tespiti için bir çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, üniversitenin Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda yatan hasta servisleri, ameliyathaneler, radyoloji ünitesi ve ayaktan hasta poliklinikleri bulunan ve güçlendirilen monoblok binası da dahil olmak üzere bazı betonarme binaların son deprem yönetmeliği temelinde emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip olmadığının tespit edildiği; bu kapsamda öğrencilerin, çalışanların ve hastaların emniyeti açısından güvenli olmadığı belirlenen binalarda eğitim ve sağlık hizmetlerinin acil bir şekilde durdurulması kararının alındığı aktarıldı.

“Mevcut yerleşkede 2 yüzyıldır eğitim ve sağlık hizmeti veren Cerrahpaşa ile ilgili bu gelişme öğrencilerimizi, öğretim üyelerimizi, mezunlarımızı, çalışanlarımızı ve hastalarımızı derinden yaralamış olmakla birlikte yönetimimiz tarafından alınan bu kararın vicdani ve hukuki bir sorumluluğun gereği olduğunu hatırlatmak isteriz” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Şimdi bize düşen, en yüksek puanla öğrenci kabul eden devlet tıp fakültesi konumundaki Cerrahpaşa’da öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması, ulusal ve uluslararası akreditasyonlarla uzmanlık eğitimi alan genç hekimlerin hak kaybına uğramaması, alanında dünya markası öğretim üyelerimizin çalışmalarına ara vermeden devam edebilmesi ve yüz binlerce hastamızın takip ve tedavilerinin aksamadan sağlanması konusunda hızlı ve etkin adımlar atarak, Cerrahpaşa ailesi ile toplumda oluşan haklı tedirginlik ve endişeyi ortadan kaldırmaktır.

Fahrettin Koca etkisi

Bu doğrultuda, geçen 4 günlük süre içerisinde polikliniklerimizle ilgili yeniden düzenleme yapılarak 7 Mart 2023 tarihinden itibaren tüm branşlarda mevcut kısıtlı imkanlar dahilinde ayaktan hasta poliklinikleri, tedavileri ve laboratuvar hizmetlerinin Cerrahpaşa Yerleşkesi içindeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda sürdürüleceğini kamuoyuna duyurmak isteriz.”

Dekanlığın açıklamasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bakanlık yetkilileriyle birlikte 4 Mart’ta fakülteyi ziyaret ettiğine ve “hastanenin nitelikli servislerinde hizmet vermeye devam etmesini istediği” işaret edildi.:

“Bakanlığımızın bu konudaki tasarrufunun belli olmasının ardından ivedi şekilde yatan hasta birimleri başta olmak üzere, tüm nitelikli hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğimizi belirtmek isteriz.”

Öğrenciler ve hekimler isyan etmişti

6 Şubat depremlerinden sonra tıp fakültesi öğrencileri ve hekimler hastanenin farklı binalarındaki harabiyeti gösteren videolar çekmiş ve “Cerrahpaşa mezar olmasın” diyerek seslerini duyurmaya çalışmış; dekanlık yerleşkedeki betonarme binaların incelenmesini talep etmişti. Yapılan incelemelerde yatan hasta servisleri, ameliyathaneler, radyoloji ünitesi ve ayaktan hasta poliklinikleri bulunan monoblok dahil bazı betonarme binalarının güvenli olmadığı anlaşılmış; üniversite yönetim kurulu da oybirliğiyle hastanenin ameliyatlar dahil neredeyse tüm faaliyetleri bir hafta boyunca durdurmuştu.

Bu süre boyunca hasta kabul edilmedi, mevcut hastalar başka hastanelere sevk edildi.

‘Yerinde yenilenme’ yılan hikayesine döndü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin 13 yıl önce başlayan yerinde yenilenme projesi ise bir türlü hayata geçmedi. Diken‘den Mesude Erşen‘in aktardığına göre, yenilenme için Ocak 2011’de Resmi Gazete’de yatırım bütçesi yayımlandı. Aralık 2011’de hastanenin inşaatı için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’yla (TOKİ) sözleşme imzalandı. İstanbul Üniversitesi, Avcılar’daki bazı alan ve arsalarını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve hastanesinin yeniden, yerinde yapılandırılması karşılığında TOKİ’ye verdi. İstanbul Üniversitesi 2018’de bölününce, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yeni kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya geçti. Ancak TOKİ’yle anlaşma devam etti. Aralık 2019’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yeniden Yapılandırma Projesi cumhurbaşkanlığı oluruyla yatırım programı kapsamına alındı.

Hastanenin sahil tarafına doğru geçici prefabrik binalar yapıldıkça, üst Cerrahpaşa’daki klinikler, hizmet binaları geçici yerlerine taşındı. Bazıları cerrahi ve dahiliye monoblok binalarına sıkıştırıldı.

Bugüne gelindiğinde,  yıkılan binaların yerlerine inşaatlar başlamadı.

You may also like

Comments

Comments are closed.