Manşet

Cengiz İnşaat’tan Bodrum hikayesi: Önce bir firma aldı, sonra biz firmayı aldık, Danıştay kararı bizi etkilemiyor

0
Kaynak: Sözcü

Bodrum’un en değerli bölgesinde yer alan 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın alan Cengiz İnşaat, villa ve otel inşaatına başlıyor. Projeyle ilgili yaşanan tartışmalar üzerine Cengiz İnşaat’tan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Cengiz İnşaat tarafından yapılan açıklamaya göre; Cennet Koyu’ndaki projeye ilişkin süreç Osmanlı tapusundan özelleştirmeye, plan değişikliğinden firma satın almaya kadar birçok aşamayı içeriyor. 

Sözcü’nün haberine göre; projenin yükseleceği araziyi Özelleştirme İdaresi’nden 2012’de satın alan Cengiz İnşaat, yaptığı açıklamada Danıştay’ın aldığı özelleştirme ihalesinin iptaline yönelik kararının kendilerini etkilemediğini savundu. Ancak bunun hukuken nasıl mümkün olduğu açıklamada yer almadı.

Önce Osmanlı tapusu, sonra Hazine arazisi

Cengiz Holding’in Cennet Koyu’nda sahip olduğu arazinin Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gölköy, Göl Mahallesi 107 Ada 1 parselde (eski 423 parsel) kayıtlı bulunan taşınmaz olduğunun belirtilmesiyle başlayan açıklamada Osmanlı tapusuna dair şunlar söyleniyor:

“Bu taşınmaz, Maliye Hazinesi‘ne aitken, 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Özelleştirme kapsamına alınma kararına karşı açılan dava, Danıştay tarafından reddedilmiştir ve bu karar kesinleşmiştir. Bodrumlu bazı vatandaşların özelleştirme ihalesi öncesinde Osmanlı tapusundan kaynaklı olarak arazide hak iddiaları olmuş ise de Kadastro Mahkemesinde görülen bu dava, Hazine lehine kesinleşmiş ve arazi, bu dava sonucunda Hazine adına tescil edilmiştir.”

Sit statüleri de bulunan arazi 277 milyon TL’ye Bodrumbir A. Ş.’ye satılıyor

Parselin bulunduğu alanın, 1990’lı yıllardan beri imar planlarında turizm alanı olarak belirlendiğinin ifade edildiği Cengiz Holding’in açıklamasında “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da 2012 yılında buna göre yeni bir imar planı hazırlamıştır ve bu imar planı halen yürürlüktedir. Bu imar planı hazırlandıktan sonra tescilli sit statüleri ile birlikte taşınmazın özelleştirme ihalesi yapılmış ve taşınmaza 277.000.000-TL (o dönemki kur ile 152 milyon ABD Doları) teklif veren Alıcı, ihaleyi kazanmıştır. İhale sonrasında Alıcı’nın sahip olduğu bir şirket olan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş. ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında Satış Sözleşmesi imzalanmıştır” deniliyor.

Araziyi alan Bodrumbir firmasını da Cengiz İnşaat alıyor

“İhale işleminin iptali için Danıştay’da idari davalar açılmış ise de o dönemde taşınmazın tapudan devrini önleyecek bir yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmemiş ve Bodrumbir A.Ş., ihale bedelini ödeyerek taşınmazın tapusunu devralmıştır” denilen açıklamada Bodrumbir’in de Cengiz İnşaat tarafından satın alındığı şu sözlerle anlatılıyor:

“Bodrumbir A.Ş. daha sonra Şirketimiz Cengiz İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınmış ve taşınmazın mülkiyeti bu şekilde Şirketimize intikal etmiştir.”

‘Danıştay’ın kararı şirketimizin mülkiyetini etkilememektedir’

Cennet Koyu’nda yapılması istenen projeye gösterilen tepkilere ilişkin ise Cengiz İnşaat’ın açıklaması şöyle:

“Kamuoyunda son dönemde yer alan paylaşımların aksine şu anda bu konu hakkında Danıştay’da devam eden herhangi bir dava bulunmamaktadır. Özelleştirme ihalesinin iptaline ilişkin olarak taşınmazın Alıcı’ya devrinden çok sonra verilmiş olan Danıştay kararı, hukuken Şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkını etkilememektedir.”

Bodrum Kaymakamlığı Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü rapor hazırladı, arkeolojik buluntu yok’

Bölgede ayrıca arkeolojik eserler olduğu yönünde yapılan tepkilere ise Cengiz İnşaat tarafından şu yanıt veriliyor:

“Arazinin tapusunun Şirketimize devrinden sonra 2013 yılında, arsa üzerindeki olası yapılaşma alanında 157 ayrı noktada sondaj yapılmış ve sondaj sonucunda; Bodrum Kaymakamlığı Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından araziyle ilgili 24.01.2014 tarihli bir rapor hazırlanmıştır. Rapora göre, sondaj yapılan bu 157 noktanın hiçbirinde herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır. Bu raporda ayrıca sosyal medyada paylaşılan ve Şirketimizin parselinden çıktığı iddia edilen buluntuların parselde gerçekleştirilen bir sondaj ya da kazıda ortaya çıkmadığı kesin olarak tespit edilmiştir.”

Sit alanı Cengiz İnşaat’a emanet edildi…

Cengiz İnşaat tarafından arazinin imar durumuna ve sit alanı içerisinde bulunmasına ilişkin de şunlar söylendi:

“Ayrıca parselin yapılaşmaya şu anda açıldığı ve imar planının Mahkemece iptal edildiğine ilişkin iddialar gerçek dışıdır. Nitekim yukarıda bahsedildiği üzere arazinin geçerli imar planı, özelleştirme ihalesinden önce 2012’de yapılmış olup kesinleşmiştir ve halen yürürlüktedir. Özelleştirme ihalesinden sonra arazinin imar durumunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Arazideki 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan kısım ayrı bir parsel olarak tapuya tescil edilmiştir. Kanun gereği bu 1. Derece arkeolojik sit alanında herhangi bir yapılaşma zaten mümkün değildir. Bu sit alanı Şirketimizce aynı şekilde korunacaktır.”

‘Orada ağaç yok, parsele biz ağaç dikeceğiz’

Cengiz Holding açıklamasında Cennet Koyu’nun fotoğraflarındaki ağaçların parsele ait olmadığı söylenip parsele ağaç dikeceklerini belirtildi:

“Sosyal medyada yer alan ve ormanlık olarak görünen Cennet Koyu fotoğrafı, Şirketimizin parseline ait değildir. Şirketimizin parseli ormanlık alan olmayıp ekteki fotoğrafta da görüldüğü üzere taşlık arazidir ve bu nedenle, parselde gerçekleşecek projede herhangi bir ağaç kesimi söz konusu değildir. Sit statülerine ve imar planına uygun olarak gerçekleştirilecek bu proje kapsamında parsele 50.000 adet ağaç dikilecektir. Parselde gerçekleştirilecek projede, yürürlükte bulunan imar planı hükümlerine, ilgili resmi kurum kararlarına, sit mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun davranılacak olup Şirketimiz, kamuoyunu her aşamada bilgilendirecektir.”

Ne olmuştu?

Cengiz İnşaat’ın, daha önce de girişimlerde bulunduğu Bodrum Cennet Koyu’nda otel ve villa inşa etmek için dünyaca ünlü lüks marka Bulgari ile anlaştığı iddia ediliyor. Cengiz Holding bünyesindeki şirket, kamu arazisini 2012’de satın almış; Danıştay, arazinin özelleştirme kararını iki kez iptal etmişti.

‣ Cengiz Holding, Cennet Koyu’ndan vazgeçmiyor: Otel ve villa projesi için anlaştı

Araziyi satın almak için Ziraat Bankası’ndan çekilen 277 milyon TL krediye usulsüz krediye dair suç duyurusu başlatılmış, fakat takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Geçen yıl Haziran ayında, projenin diğer ortağı Fettah Tamince’nin şirketi Bodrum bir Turizm Yatırım A.Ş, ayrılmış, şirket Eylül 2021’de Cengiz İnşaat ile birleşti.

Cennet Koyu, Üçüncü Derece Arkeolojik Sit Alanı ve koruma alanı içerisinde bulunuyor. Bölge ayrıca Akdeniz foku, çizgili yunus ve deniz kaplumbağalarının da yaşam alanı.

Şirket Ocak 2021 yılında Cennet Koyu’nda dört adet mendirek yapısıyla iki adet plaj yapmak için ÇED başvurusunda bulunmuş, çevre aktivistleri inşaatın yapılmaması için imza kampanyası başlatmıştı.

‣ Cennet Koyu’nda yapılacak projeye karşı imza kampanyası başlatıldı

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.