Doğa MücadelesiManşet

“Cehennem çukuru” adlı nikel madeninin bilirkişi raporunda ne istendi?

0

Gediz Ovası’nın ortasındaki Çaldağı’da yapılmak istenen nikel madenciliğin hukuki süreci devam ediyor.

Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptal ettiği kararı Danıştay bozmuş, yeni bilirkişi incelemesi yapılmasını karar vermişti.

Özer Akdemir’in Evrensel’de çıkan haberine göre davada yeni bilirkişi incelemesinin tarihi belli oldu.

19 Şubat 2018 tarihinde bölgede yeniden keşif yapılacak.

Yeni bilirkişi heyetinde yer alan isimler şöyle:

*Sefa Öztürk (Maden Mühendisliği alanında uzman)

*Nadi Gültekin (Jeoloji Mühendisliği alanında uzman)

*Mustafa Bulut (Orman Mühendisliği alanında uzman)

*Ali Uçan (Arkeoloji alanında uzman)

*Ramiz Çoban (Ziraat Mühendisliği alanında uzman)

*Murat Pakel (Kimya Mühendisliği alanında uzman)

*Servet Uzak (Hidrojeoloji Mühendisliği alanında uzman)

*Sadık Okutucu (Çevre Mühendisliği alanında uzman)

*Melek Meltem Sandıraz (Çevre Mühendisliği alanında uzman)

Mahkemenin bilirkişi raporundaki talepleri ne?

Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin kararına göre,

1-) Projede belirlenen alandan veya yakın çevresindeki yerlerden yeterli sayıda numune alınarak deney yaptırılıp sonuçları değerlendirilecek.

2-) Proje alanının niteliği, tarım alanları, su kaynakları ve duyarlı yörelere etkisi belirlenecek ve gerekçeli olarak raporda yer alacak.

3-) Bilirkişi raporunda ÇED olumlu kararı verilen proje sahasındaki somut durum ile raporda belirtilen hususlar arasında uyuşmazlık bulunup bulunmadığına bakılacak.

4-) Toprak yapısı, arazi durumu, bitki örtüsü, arkeolojik varlıklar, yerleşim yerine etkisi gibi konuların rapordaki haliyle örtüşüp örtüşmediği belirlenecek.

5-) Nikel, kobalt ve demir madenciliğinin nasıl bir işletme faaliyeti öngördüğü belirlenecek. Bunun çevresel etkilerinin neler olabileceği, bu konuların ÇED raporunda gerektiği şekilde değerlendirilip değerlendirilmediği ortaya koyulacak.

 

Danıştay, nikel madeninin ‘ÇED raporu iptal’ kararını bozdu

Çaldağı’nda kusursuz katliam – Koray Doğan Urbarlı

Çaldağı haberine neden sevinemedim – Mahmut Boynudelik

 

(Evrensel)

You may also like

Comments

Comments are closed.