EnerjiManşet

“ÇED olumlu” kararı iptal edilen Karabiga’daki termik santral hâlâ faaliyette

0

Çanakkale’nin termik santrallere karşı mücadelesinde önemli bir gelişme yaşandı. Kentin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesine inşa edilen Cengiz Holding’e ait Cenal Entegre Enerji Santrali projesinin “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı” Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

İptal kararının gerekçesi hava kirliliğinin düzgün ölçülememesi 

Davayı Karabiga Temiz Doğa Derneği, Madra Dağı ve Kaz Dağı Belediyeler Birliği, Biga Çevre Derneği, TMMOB’ye bağlı Peyzaj Mimarları, Çevre Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri Odası ile Karabigalı 47 yurttaş açmıştı.

Davanın duruşması 16 Mayıs 2016’da Çanakkale İdare Mahkemesi’nde görülmüş, mahkemenin davayı reddetmesi üzerine Danıştay’dan bozma kararı gelmişti. Danıştay kararı uyarınca, termik santral projesi hakkındaki bir başka ÇED davasındaki bilirkişi raporu beklenince dava uzamıştı.  

Mahkeme 28 Kasım’da yapılan son duruşmada iptal kararına gerekçe olarak 2012 tarihli ÇED raporundaki, hava kalitesi değerlendirmesi ve modellemesi çalışmalarının tüm mevsimleri kapsamaması ve kullanılan meteorolojik veri setinin bölgeyi yansıtmamasına ilişkin eksiklikleri gösterdi. 

Karar sonucuna göre termik santralin faaliyetinin durdurulması ve santralin mühürlenmesi gerekiyor. Ancak Cenal Entegre Enerji Santrali hâlâ faaliyette. 

“Yargı kararına rağmen santralin çalışmaya devam ettiğine dair bilgiler alıyoruz”

Kararı Yeşil Gazete’ye değerlendiren davanın avukatı Cömert Uygar Erdem, “Santralin faaliyetleri henüz durdurulmadı. Kararın uygulanması için başvuru yaptık. Karar uygulanırsa, faaliyetin durdurulması gerekiyor. Ancak, yargı kararına rağmen santralin çalışmaya devam ettiğine dair bilgiler alıyoruz.” açıklamasında bulundu. Erdem, Cengiz Holding’in yeniden ÇED raporu başvurusunda bulunup bulunmayacağına dair henüz bir bilgiye sahip olmadığını sözlerine ekledi. 

Ziraat Mühendisleri Çanakkale Şube Müdürü Türker Savaş, Yeşil Gazete’ye yaptığı açıklamada ise zeytinlik alanların zarar göreceğini ve hava kalitesinin ciddi derecede etkileneceğini söyledi.

“Yargı süreci 2010 yılında başlamıştı. ÇED olumlu kararına karşı dava açtık. Davanın yeniden görülme aşamasında yeni bilirkişi raporları düzenlendi. Bunlar santralin yeni planlama büyüklüğüne göre yapıldı. Çıkan kararda iki nokta özellikle öne çıkıyor. Biri zeytinlik alanlara çok yakın olması. Diğeri de hava kalitesini önemli derecede bozacak olması. Meteorolojik verilere göre santralin olumsuz etkisi Biga Yarımadası’nın neredeyse tamamında etkili olacak. ÇED raporunda bununla ilgili önlemlerin ne olacağının ifade edilmediği şeklindeki gerekçelerle ÇED olumlu kararı iptal edilmiş oldu.”

Biga’nın güneybatısının tamamının termik santralin etkisi altında olacağını belirten Savaş, kül döküm sahasının genişletilmesine yönelik Toprak Koruma Kurulu’na yapılan başvurunun tüm karşı çabalara rağmen kabul edildiğini şu sözlerle anlattı: 

“Son zamanlarda santralin çevresindeki kül döküm sahasını genişletmeye yönelik projeler geldi. Toprak Koruma Kurulu’ndan biliyorum. Biz orada da muhalefet etmiştik. Ne yazık ki kuruldan geçtiler. Termik santralin karar sonrasında işletmeyi hemen durdurması gerekiyor. Biga’nın güneşbatısı tamamen santralin etkisi altında. Oradaki köylerin bir çoğu bundan etkilenecek. Başta onların tarımsal üretimleri etkilenecek, bizim açımızdan en önemli konu da bu. Mesela Çan’daki termik santrallerin çevreye olan zararları çok net görülüyor. Cenal ve çevresi için çok yeni sayılır. İÇDAŞ’ın yakında bir termik santrali var. O da faaliyette. Dolayısıyla kümülatif bir etki söz konusu. Bunu bir iki yıl içinde gözlemlemek mümkün olmayacak ama ilerleyen süreçte havayı, suyu ve toprağı nasıl kirlettiğini göreceğiz.”

Fotoğraf: diken.com.tr

Dünyada 4., Avrupa’da 2. linyit tüketicisi Türkiye

Türkiye’deki en büyük ve kirli kömürlü termik santrallere bakıldığında yine linyit ana yakıt kaynağı olarak ortaya çıkıyor. Afşin Elbistan A ve B linyit santralleri ve Yatağan başta olmak üzere Muğla’daki linyit yakıtlı santraller buna örnek gösterilebilir. Son yıllarda yeni kömürlü termik santral planları ile gündeme gelen Eskişehir, Çanakkale ve Tekirdağ gibi şehirlere yapılmak istenen santrallerin neredeyse hepsinde linyit kullanılması hedefleniyor.

Sağlık ve Çevre Birliği HEAL’in geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Linyit kömürü: Sağlık etkileri ve sağlık sektöründen tavsiyeler” isimli rapora göre, Türkiye’de 2016 yılında 70,2 milyon ton linyit üretildi ve üretilen linyitin yarısından fazlası kömürlü termik santrallerde kullanıldı. Türkiye’de işletmedeki 27 kömürlü termik santralin 11’inde linyit kullanılıyor, başka bir deyişle 19,9 GW kömürlü termik santral kapasitesinin %52’si linyit kömürüne dayanıyor. Ülke, bu linyit üretimiyle dünyada dördüncü, Avrupa’da ise ikinci sıraya oturuyor.

Cenal Entegre Enerji Santrali’nin kapatılmasını talep eden yurttaşların buraya tıklanarak örnek dilekçelere ulaşılabileceği belirtildi. 

Çanakkale Valilik Makamı’na gönderilmek üzere hazırlanan dilekçe  
örneğine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmek üzere hazırlanan dilekçe örneğine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Haber: Merve Damcı

(Yeşil Gazete)

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.