Yeşillerden

Çanakkale Yeşillerle tanıştı

0

Yeşiller Partisi ve Yeşil Düşünce Derneği işbirliği ile düzenlenen toplantıda Yeşiller Partisi üyeleri Çanakkaleli turizm sektörü temsilcileri ve önde gelen STK temsilcileri ile buluştu.

“Yeşiller Çanakkale’de”  sloganı ile düzenlenen etkinlikte akademisyenler ve bazı turizm sektörü temsilcileri turizmde çevre, kültür ve sürdürülebilirlik konularını tartıştılar.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ferah Özkök yaptığı ayrıntılı sunumda “ ekoturizm”, “ sürdürülebilir turizm” konuları etrafında son yıllarda dünyada yapılan tartışmaların geniş bir çerçevesini verdi. Öğ. Gör. Ömer Çoban ise ekoturizm faaliyetlerinin yurdumuzdaki ve özellikle Çanakkale’deki kapsamı konusunda bilgi verdi, ekoturizmin ekoterörizme dönüşmesi tehlikesine işaret etti.  Her iki konuşmacı da ekoturizm konusunda son derece dikkatli olunması gerektiğini belirterek turizmin çevre ve sosyo-kültürel hayat üzerinde oluşturduğu tehlikelere dikkat çektiler.

Yrd. Doç. Dr. Haluk Erdem ise konuşmasında turizm, sosyal hayat ve kültür konusuna dikkat çekerek yapılacak turizm faaliyetlerinin bölge insanlarını mutlaka içermesi ve bölge halkına katkıda bulunması gerektiğini vurguladı. Serhat Harmancı ise Kazdağlarında yapılan ekoturizm faaliyetleri hakkında istatistiki verilerle desteklediği konuşmasında çevresel tehditler üzerinde durdu. Ardından söz alan yerel bir derneğin temsilcisi ve Yeşiller Partisi üyesi Haluk Yurtkuran Kazdağı bölgesindeki iyi turizm uygulamalarından örnekler vererek yöre halkının turizm faaliyetlerine katılmasının sağlayacağı faydalara işaret etti.

Çanakkale’de alternatif bir turizm hareketinin mümkün olduğunu savunan katılımcılar panel boyunca etkin bir katılımla kentleri için nasıl bir katılımcı turizm modeli oluşturulması gerektiği hakkındaki görüşlerini dile getirdiler. Akdeniz bölgesinde gelişen ve tüketim anlayışına dayanan kitle turizminin yanlışlıklarından örnek alınması gereği üzerinde mutabakat sağlandı. Çanakkale’nin sanayileşmemiş olmasının bir şans olduğunu belirten konuşmacılar kentin kültür varlıkları, tarımsal zenginliği ve turizm olanakları ile örnek bir alternatif turizm kenti olabileceği konusunda ortak bir görüşe vardılar.

Turizm sektörü mensupları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ÇOMÜ turizm bölümü öğrencilerinin ilgi ile izlediği panelin sonunda katılımcılar Yeşiller’in  Yeni Yeşil Düzen politikalarını da öğrenme fırsatı buldular.

( Yeşil Gazete )

Kategori: Yeşillerden

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.