ManşetKentYerel

Büyükada’ya helikopter pisti için yapılan imar değişikliğini mahkeme durdurdu

0

Büyükada’da kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılmak istenen Helikopter İniş Alanı (Heliport) ile Teknik Altyapı Alanı ve İskele yapılmak için hazırlanan imar planı değişikliği mahkeme tarafından iptal edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı söz konusu proje için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nı 17 Haziran 2020 tarihinde onaylamıştı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ise bu planların hukuka aykırı olduğunu, plan yapılan alanın Kentsel Sit Alanı içerisinde yer aldığı dolayısıyla Koruma Amaçlı plan yapılmaksızın herhangi bir planlamanın yapılamayacağını ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

‘Kentsel sit alanında’

Şube tarafından aktarılan bilgiye göre İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi tarafından oy birliği ile verilen kararda, söz konusu alanın kentsel sit alanında bulunduğu, plan onama sınırının bir kısmının kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kaldığı ifade edildi.

Mahkeme, Büyükada’ya Helikopter Pisti yapılmasına olanak sağlayan planların uygulanması halinde telafisi güç sonuçlar doğuracağı ve hukuka aykırılık taşıdığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kategori: Manşet

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.