Sivil ToplumYerel

BAÇEP toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

0

Antalya, Isparta, Burdur, Denizli ve Muğla çevre örgütlerinden oluşan Batı Akdeniz Çevre Platformu 2 ve 3 Ekim tarihlerinde, Marmaris’in Orhaniye Köyü’nde toplandı. 2 Milyon İstanbullu kampanyasından nükleer enerjiye dek pek çok ekolojik gündem konusu, bildirgede yer alıyor. Platform tarafından yazılı olarak duyurulan bildirge metni şöyle:

Orhaniye Keçibükü Mevkiinde bulunan Martı Marina tarafından, 49 yıllığına kiralanmak suretiyle, “deniz yüzeyinde 68.203,42 m2. lik bir alan doldurulmak suretiyle, 16.356,23 m2’lik alan üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan dolgu rıhtım, kazıklı rıhtım, kazıklı iskele, yüzer iskele ve çeşitli kapalı alanlardan ibaret inşaat izni”ne karşı, açılan dava ile yerel halkın inisiyatif örgütlenmesi tarafından sürdürülen mücadeleyi destekliyoruz.

Dünya harikası kız kumu yok olma sürecindedir. Kum ve sediman gelişi marina ve diğer faktörler tarafından engellenmektedir. Ayrıca kum üzerinde aşırı yürüyüş yoğunluğu, posidonya çayırlarının tahrip olması ve sahile dışarıdan getirilen kumların dökülmesi nedeniyle kız kumunda yayılma vardır. Acilen araştırma yapılarak önlem alınması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası m. 90/5. fıkra uyarınca, kabul edilmekle, iç hukuk kuralı haline gelmiş bulunan Barceleno Anlaşması’na göre korunması gereken, Datça ve Bozburun Yarımadasında mevcut “POSEDANİA Çayırları”na zarar verilmesinin önlenmesini istiyoruz.

Çevre Kanunu ile Çevre ve Orman Bakanlığı Kuruluş Kanunu’na göre havza planı ve koruma havza planı yapmadan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine tabi yatırımlara izin verilmemesini, ÇED Yönetmeliği ekinde yer alan “Duyarlı Yöreler”in korunmasını, halkın“demokratik katılım”ına açık olunmasını talep ediyor, Alakır’da, Yuvarlakçay’da ve diğer tüm hidroelektrik santrali (HES) projelerine itiraz ediyoruz. Yerel örgüt ve inisiyatif gruplarca yürütülen HES karşıtı mücadeleleri destekliyoruz.

İstanbul 3. Boğaz Köprüsü’nün de çözüm olmadığını, ulaşımda yeni ve alternatif, sürdürülebilir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor; köprü projesi nedeniyle 2 milyon ağacın kesilmesine ve diğer ekolojik olumsuzluklara izin verilmemesini istiyoruz.

Türkiye-Rusya ülke devletlerinin anlaşmasıyla, Akkuyu’da kurulmak istenilen Nükleer Santral projesine sonuna kadar karşı çıkacağımızı ifade ediyor, “Atom karşıtı” mücadeleyi sürdüren Büyükeceli Kasaba halkı ve tüm nükleer karşıtları ile omuz omuza olduğumuzu duyuruyoruz.

İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan Allianoi Antik Kenti’nin Yortanlı Baraj suları altında kalmasına İzmir 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından izin verilmesi ve antik kentin ‘kumla’ doldurulduktan sonra baraj suları altında kalmasına karar verilmesini ve bu doğrultuda yapılan çalışmaları kınıyoruz. Çevre Bakanını ve Kültür Bakanını acilen önlem almaya davet ediyoruz.

Atmosferdeki mevcut karbondioksit miktarı milyonda 392 parçacık miktarında. Bu oran güvenli sınır olan 350 parçacığın çok üzerinde . Enerji ve üretim için fosil yakıtlarının kullanımın bir sonucu olan bu durum yaşadığımız iklim değişikliklerinin en önemli nedenidir. Bu sınırının atmosferdeki karbondioksit oranının 350 ppm’e çekilmesi için küresel duyarlılığı arttırmak amacıyla küresel düzeyde düzenlenen 10/10/10 yani 10 Ekim 2010 da yapılacak ‘350 ppm için iş başına’ eylemlerine katılınmasına,

Muğla iline yapılmak istenen yeni termik santrallara karşı verilen mücadelenin devamına,

Önümüzdeki AKÇEP toplantısında verilecek Saynur Gelendost ödülü için Munzur nehri için mücadele eden Munzur halkının ve Yuvarlakçay için mücadele eden köylülerinin aday gösterilmesine karar verilmiştir.

(Yeşil Gazete)

More in Sivil Toplum

You may also like

Comments

Comments are closed.