GündemManşetTürkiye

Babacan DEVA’yı tanıttı: Derdinize ortak arıyorsanız, biz deva’yız…

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, aylardır gündemde olan ve geçtiğimiz gün kuruluş dilekçesi verilen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) tanıtım toplantısında, Türkiye’nin bugün demokrasisi zayıflamış, “korku siyaseti” atmosferinde, kavgalar yaşanan bir ülke görünümünde olduğunu söyledi. Parti programını açıklayan Babacan, “Derdinize ortak arıyorsanız, hızlı çözüm arıyorsanız biz devayız” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kurucular Kurulu, kuruluş işlemleri 9 Mart Pazartesi günü tamamlandıktan sonra dün kapalı bir toplantıyla parti yönetimi seçimi için ilk adımı atmıştı. Toplantıda, 90 kişilik Kurucular Kurulu’nun oybirliğiyle Ali Babacan DEVA Genel Başkanı olarak seçildi.

Babacan, bugünkü tanıtım toplantısında, “beka” söylemine itiraz ettiklerini belirterek, “Bizim için siyaset herkesin huzur içinde yaşamasını temin etmektir. Siyaset aynı zamanda mutabakat oluşturma sanatıdır” ifadesini kullandı. Ali Babacan’ın “Dini kutsallarımızı günlük siyasete malzeme etmeyeceğiz” sözü de salondan yoğun alkışla desteklendi.

Babacan, kamuoyuna demokratik siyasi parti sözü de vererek, “Bizim tüzüğümüzü lütfen inceleyiniz, ben kuvvetle iddia ediyorum ki toplum önündeki bütün siyasi partiler içerisinde demokrasi içerisinde en iyi çalışacak parti DEVA olacaktır. Bu tüzüğümüzde mevcuttur. Delegelerimizden en az yarısı çarşaf listeyle belirlenecek. Genel başkanlığını 10 yıl süreyle sınırlandırmış durumdayız” açıklaması yaptı.

Program…

Parti programında adaletten basın özgürlüğüne, ekonomiden dış politikaya kadar pek çok konuda hükümete eleştiriler yöneltiliyor ve Türkiye’nin temel sorunlarının temelinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yattığına dikkat çekiliyor.

Ankara Bilkent Oteli‘nde gerçekleştirilen ve basına tanıtılan programda, 2017 yılındaki referandum sonucunda yapılan Anayasa değişikliğiyle TBMM ve yargının işlevsizleştiği belirtiliyor. DEVA’nın programında Yükseköğretim Kurulu‘nun da (YÖK) kaldırılması hedefi de yer alıyor. Genel başkanın en fazla 10 yıl süreyle görev alacağı parti programına göre, İlkeler ve Değerler Kurulu da oluşturulacak.

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin programından dikkat çeken başlıklar şöyle:

Anayasa

Türkiye’nin siyasal sorunlarının temelinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yattığı vurgusu yapılan parti programında yeni bir Anayasa’yla birlikte, kuvvetler ayrılığı ve güçlü parlamenter sistemin tesis edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Türkiye’deki anayasaların toplumun özgürlük ve demokrasi taleplerini yansıtmaktan, toplumsal barışı tesis etmekten uzak kaldığı belirtilen programda, 2017 yılında gerçekleştirilen referandum sonrası yapılan Anayasa değişikliğiyle demokratik denge ve denetim mekanizmalarının ortadan kaldırıldığı ifade ediliyor.

Medya

“Basın Özgürlüğü” başlığında, basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşı olduğu, özgür ve çoğulcu bir toplum oluşmasına sağladığı belirtilirken, günümüz Türkiye’sinde medya kuruluşlarının önemli kısmının siyaset etkisini girdiği ve propaganda aracı haline geldiğinden ötürü, basının görevini yerine getirmediği kaydediliyor. Programda ayrıca Anadolu Ajansı ve TRT’nin de halkın doğru, tarafsız ve bağımsız haber almasını sağlayacak şekilden yeniden yapılandırılacağı vaat ediliyor.

Programda, ayrıca internet mevzuatlarının uluslararası standartlara uygun, ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak biçimde uygulanmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirileceği vurgulanıyor.

Adalet

Toplumun adalet değerlerinden uzaklaştığı ve yaşanan sorunların temelinde adaletsizliklerin olduğuna dikkat çekilen parti programında adaletsiz hukukun sadece “yanlış hukuk” değil, hukukta zorbalık olduğu belirtiliyor. Hukuk devleti konusunda Türkiye’nin kaybettiği itibarını yeniden kazandırmak ve güçlü demokrasiler seviyesine ulaşılmasının DEVA Partisi’nin öncelikli hedeflerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Kürt sorunu ve özgürlükler

DEVA’nın programında, Türkiye’nin insan haklarına dayalı demokratik bir hukuk devleti olma konusundaki eksikliklerin Kürt sorununun kaynağında yatan temel faktör olduğu saptaması yapılıyor. Hayati önem taşıyan bu konunun çözümü için Kürt vatandaşların taleplerinin rahatlıkla tartışılacağı demokratik zemini inşa ederek, özgürlük alanlarının genişletileceği ifade ediliyor.

Partinin anadili bir çatışma konusu haline getirmeyeceği belirtilen programda; tüm vatandaşların anadillerini kullanmaları ve geliştirmeleri için gerekli düzenlemeleri yapacakları bildiriliyor. DEVA’nın şiddet, sömürü ve ırkçılığı açıkça reddettiği ifade edilirken, işkenceye, insanlık dışı hiçbir davranışa izin verilmeyeceği ve bu konudaki atılması gereken adımların atılacağı belirtiliyor.

Ekonomi

Türkiye’nin başta genç işsizlik olmak üzere işsizliğin yapısal bir sorun olarak devam ettiğine dikkat çekilen programda, işsizlikle mücadelede en etkin yöntemin ekonomide güven ve istikrar ortamının tesis edilerek, yatırımları ve büyümeyi artırmak olduğu vurgulanıyor. .

Herkese nitelikli, adil ücret getiren, sosyal güvenlik kapsamına alınacağına dikkat çeken Demokrasi ve Atılım Partisi programında, işsizlikle ilgili yapısal sorunların çözümünün işgücü piyasası reformları, aktif işgücü politikaları ve mesleki eğitime yeni bir bakış açısı kazandırmaktan geçtiği belirtiliyor.

Dış politika

Dış politikada Mustafa Kemal Atatürk‘ün iç barış ve dünya huzurunu bağdaştıran şiarının bugün de geçerliliği koruduğu ifade edilen programda, dış politikanın ulusal çıkarlara uygun ulusal mutabakata dayalı bir temel kazandırılacağı belirtiliyor.

Kategori: Gündem