Enerji

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı RES tehdidi altında

0

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde Rüzgar Enerji santrali (RES) kurulması girişimleri sürerken 6094 sayılı yasada yapılan değişiklikle doğal sit alanlarında “yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı” tesis kurulmasına olanak verilmesi yöre halkının protestosuyla karşılandı.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkını Koruma Platformu üyesi Halil Coşkun bu yasanın Tabiat Parkına Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “2009 Revizyon Planı”nının ardından yöneltilen “ikinci bir darbe” olduğunu söyledi.

29 Aralık 2010’da kabul edilen6094 sayılı yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun“un 5. Maddesi şöyle:

“Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ile tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında, özel çevre koruma bölgelerinde ilgili Bakanlığın, doğal sit alanlarında ise ilgili koruma bölge kurulunun olumlu görüşü alınmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına izin verilir.”

Tabiat Parkı için mücadele

Coşkun, Ayvalıklıların Cunda Adasında, tabiat parkı sınırları içinde kurulmak istenen RES’le mücadelesinin 2006’da başladığını söylüyor:

“Balıkesir Rüzgâr Enerjisinden Elektrik Üretimi Santrali Limited Şirketi Cunda adasında 30 MW enerji üretmek üzere, 24 adet rüzgâr tribünü kurmak için 11.09.2006 tarih ve EÜ/207-3/352 lisans numarasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan lisansını aldı.”

Ancak şirketin Derviş Tepe, Alibey Tepe, Çim Tepe, Deveboynu Tepe ve Ak Tepe bölgelerinde tesis ve rüzgar türbini kurmak için Çanakkale Anıtlar Kurulu’na bir hafta sonra yaptığı başvuru söz konusu alanların “1.Derecede Sit Alanı” ve “Mutlak Koruma Alanı” sınırları içinde olmasından dolayı reddedilmiş.

Halil Coşkun, “umduğunu bulamayan şirket”in bu defa, aynı bölgelerde 1/25 binlik imar planında değişiklik yapılması talebiyle Bayındırlık İmar ve İskân Bakanlığı’na müracaat ettiğini söylüyor.

“Bakanlık Ayvalık Belediyesi’nden görüş isteyince konu Ayvalık gündemine taşınmış oldu. Ayvalık Belediye Meclisi’nin  02.03.2009 /35 tarih ve sayılı kararı ile bu talep  reddedildi. Alibey (Cunda) Adasını Kalkındırma ve Koruma Derneği de imza kampanyasında topladığı bin imza ile birlikte ‘Bilgilendirme Yasası’ çerçevesinde İmar ve İskân Bakanlığı ile  Kültür Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Bayındırlık ve İmar İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 3 Haziran 2009’da Ayvalık Belediyesi’ne şu yanıtı vermiş:

“Çevre ve Orman Bakanlığı’nın doğal koruma alanında bulunan söz konusu bölgenin, mutlak koruma alanı ve askeri stratejik bölge sınırı içinde olduğu; bu nedenle ve Rüzgâr Enerji Santralı Amaçlı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği teklifinin Bakanlıkça incelenemeden reddedildiği…”

Ancak Halil Coşkun’un verdiği bilgiye göre, “2009 sonunda, Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanan 1/25.000’lik plan tadilatıyla endemik bitkinin bulunduğu Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda mutlak koruma  alanları, sınırlı korumaya dönüştürülerek  yapılaşmaya açılmak istendi; tescilli sivil mimarlık örneklerine ‘fonksiyon yüklenebilir’ vb. ifadeleriyle güç sahiplerine yeni olanaklar hazırlanmaya çalışıldı.”

Nitekim, “pes etmeyen şirket” bu gelişmeleri fırsat bilerek Aralık 2009’da yeniden lisans başvurusu yapmış.

Coşkun, Ayvalık’ın doğal ekosistemine yönelik bu tahribat girişimine karşı çevre dernekleri, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin  bir araya gelerek oluşturdukları Ayvalık Adaları Tabiat Parkını Koruma Platformu’nun 2009 revizyon planının durdurulması için konuyu Danıştay’a götürdüklerini aktardı.

Coşkun, Ayvalık’taki yaşam savunucularının bu yasaya karşı da gerekli mücadeleyi vereceğini söyledi. (Bia)

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.