ManşetSivil Toplum

Av. Noyan Özkan çevre ve ekoloji mücadelesi ödülü Ahmet Karaçam ve Trakya Platformu’na

nözkan ödülüDoğanın, insan haklarının ve hepsinin üstünde hukukun korunması için yaşamı boyunca mücadale veren, bu uğurda sonraki kuşaklara yaratıcı mücadele geleneğini aktaran Av. Noyan Özkan’ı üç yıl önce yitirdik. Onun hatırasını yaşatmak adına Türkiye Barolar Birliği(TBB) Çevre ve Kent Hukuk Komisyonu tarafından verilen Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur  Ödülü  bu sene kişi olarak İzmirli doğa savunucusu Ahmet Karaçam’a,  grup olarak da Trakya Platformu’nun mücadelesine verildi.

Ödül jürisinin verilen ödüllerle ilgili gerekçesi şöyle:Noyan Özkan

İzmir’in damı olarak nitelendirilen, ekolojik üzümleri ile tanınan ve İzmir’in içme suyu havzalarını içeren Efemçukuru köyünün tarım alanları altın madeni işletilmesi için 2008 yılından acele kamulaştırma kararları ile köylülerin elinden alınmak istenir. Hem tarım alanları hem de izmir’in içme suyu havzaları tehdit altındadır. Önceleri madene ve yaşam alanlarının yok edilmesine direnen köylüler, kendilerine öncülük eden avukatları da yarı yolda bırakarak birer birer madencilerin önerdiği paralara topraklarını elden çıkarıp topraklarını terk ederler. Geride bir tek Ahmet Karaçam kalır. Ona “İzmir’in Yalnız Efesi” derler. Ne madenciye ne hükümetin acele kamulaştırma kararına pirim verir. Toprağını satmaz, sekiz yıl boyunca acele kamulaştırma kararına direnir. Kendisine teklif edilen astronomik miktarları reddeder. Zaman zaman ölüm tehditleri alır, ama hiç birine aldırış etmez. “Başım musalla taşına konmadan altıncılar benden bir karış toprak alamaz.” der. Nihayet Danıştay İdari Dava Dairelerinin 2012 yılında verdiği bir karar ile hakkı tescil edilir. Onun mücadalesi sadece kendi toprağı için değildir. İzmir’in içme suyunu zehirleyeceği yargı kararı ile sabit madene karşı İzmir’in içme suyu havzalarının korunması ve köyünün topraklarının kirletilmemesi için tek başına çok sayıda dava açar mücadelesini on yıldır neredeyse tek başına sürdürür. Suyunu ve toprağını koruma mücadalesinde türlü türlü fedakarlıklara katlanarak risk alan, Yalnız da olsa hep “Efe” olabilen, “Efe” kalma erdemini gösteren, çevresindekilere bu yolda örnek olan Efemçukuru köylüsü Ahmet Karaçam, Noyan Özkan’ın temsil ettiği  değerlerin anıtsal bir ifadesidir ve onun adına verilen bu ödüle fazlasıyla değerdir.

ödülTrakya Platformu, Trakya’nın talan edilmesine, ranta açılmasına ve sağlıklı kent yaşamının tehdidine göz yummamak için meslek odaları,  gönüllü yurttaş ve guruplar tarafından 2013 yılında kurulmuştur. Trakya da yıllardır var olan duyarlılık, doğrudan demokrasi  ve yatay örgütlenme ilkesini esas alan bir yapı oluşur. Bu örgütlenme biçimi, çevre örgütleri için yeni ve ilham verici unsurlar taşır.

Bu yapısıyla Trakya Platformu;

Trakya’da 1 nükleer, 5 termik santral yapımını içeren, tarım alanlarını “enerji üretim ve depolama alanı” ve “kentsel yerleşme alanı” adları altında yapılaşmaya açan Trakya Bölge Planı değişikliğini iptali için davalar açar ve planın  durdurulmasını sağlar,

Kırklareli merkeze bağlı Dereköy beldesinde kurulmak istenen altın madeni sahası için ÇED raporu gerekli değildir kararının durdurulması için Edirne İdare Mahkemesin de davalar açar. Madene ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasını sağlar.
Trakya topraklarının tarımsal sit alanı ilanı için bölgenin baroları, meslek odaları ve üniversite rektörleri ile birlikte harekete geçer. Tarım topraklarının sit alanı ilan edilerek korunması yolunda atılan bu adım ülkemizde ilk olma özelliği taşır.
Saray halkıyla birlikte, tarım alanlarını yok edecek kuvarsit madenine karşı direnişe geçer,
Pazarlı köylüleri ile birlikte Limak Vize Pazarlı Doğanca Kil Ocağına karşı direnir ve Bakanlık ÇED sürecini durdurmak zorunda kalır.
Ergene havzasının kirlenmesine, Longoz ormanlarının korunmasına, Marmara denizi kirliğine, Istrancaları yok edecek Çimento Fabrikalarına, taş ocakları ve madenlere, Nükleer ve termik santrallere karşı davalar açar, onlarca eylem organize eder, paneller düzenler, rapor ve yayınlar hazırlar, kamuoyunu sürekli olarak aydınlatıp uyarır.
Kısacası Trakya Platfomu, Trakya’nın talan edilmesinin, ranta açılmasının karşısında geniş bir dayanışma ve işbirliği yapısı ile gelecek için umut veren ve yenilikler içeren örgütsel mücadele sergiler. Bu yönüyle Trakya Platformu, Noyan Özkan’ın temsil ettiği değerlerin yaratıcı ve ilham verici örgütsel ifadesidir. Bu nedenle de ödüle değerdir.

 

Yeşil Gazete

 

Kategori: Manşet