Doğa MücadelesiManşetTürkiye

Saros kumsalları ihaleye çıkıyor: 128 bin metrekare alan ticari işletmelere kiralanacak

0

Edirne Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi’nin 23 Haziran 2021 günü yapacağı ihaleler ile Keşan ve Enez sahillerinde bulunan 14 ayrı kıyı kesiminin üç yıllık süreyle kiralanacağı ortaya çıktı.

Trakya Platformu’nun ulaştığı kiralama ihaleleri kapsamında Keşan’a bağlı Erikli Sahili’nde altı parsel alan, Danişment ve Yayla sahilleri ile Mecidiye Köyü’ne bağlı İtalyan Koyu, Enez’de Gaziömerbey Mahallesi’nde kıyı kesiminde yer alan üç parsel alan, Sultaniçe ve Vakıf sahillerindeki kıyı kesimi alanlarında özel ticari işletmeler kurulacak.

Buna göre, Saros kumsallarında toplam 127 bin  464,32 metrekareyi kapsayan 14 ayrı kıyı alanı kiralanarak ticari alan haline getirilecek. Keşan sahil kıyılarında 55 bin 363,88 metrekare kumsal alan, Enez sahillerinde ise 72 bin 100,44 m2 kumsal alan kiraya verilecek.

Trakya Platformu’ndan yapılan açıklamada, Saros kıyılarındaki kumsalların Doğal SİT Alanları olduğuna dikkat çekilerek, ihalelerle kumsalların yoğun bir ticari faaliyete kurban edileceğine ve sökülebilir dahi olsa yapılaşmalara yol açılacağına dikkat çekildi. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle Doğal SİT alanları mevzuatının SİT Alanlarının korunmasını zorunlu kıldığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Denizler sahilleri ve kumulları ile bir bütündür. Kullanımlarında özellikle endemik türlerin, barınma, yaşam ve üreme alanlarının korunması esastır. Mutlaka ciddi ve kapsamlı bir biyo-çeşitlilik envanteri yapılarak söz konusu bölgelerin tespit edilip, sözleşmelere statülerine göre “koruma bölgesi”, “hassas bölge” olarak işlenmesi ve bu alanların ciddi anlamda insan faaliyetlerine karşı koruma altına alınması için gerekli tedbirlerin ortaya konması elzemdir. Saros kumsalları ve kıyı alanı da bu bakımdan uluslararası koruma altındaki türler de dâhil olmak üzere (örn: Kum zambağı = Pancratiummaritimum, kaplan böceği =  Cicindelamaritima ve Cicindellaspp., deniz lahanası = Crambemaritimave onlarca diğerleri) biyo-ceşitliliği zengin bölgelerimizin üst sıralarında yer almaktadır. Özellikle de alanın zengin florası, Türkiye’nin başka hiçbir yerinde bulunmayan bitki türlerini de barındırmaktadır.”

‘Korunması gerekli hassas, kamusal alan’

Bölge halkının yıllardır özgürce denize girdiği Saros kumsallarının özel işletmelere kiralanması ve ticari alanlar oluşturulmasının Doğal SİT alanına dair tüm koruma düzeylerini etkisiz ve geçersiz kılacağı kaydedilen açıklamada, Anayasa ve Kıyı Kanunu gereğince kıyı alanlarının korunması gerekli, hassas bölgeler arasında özellik gösteren kamusal alanlar olduğu belirtildi:

“Saros kıyılarında yaşayanların karşı çıkmasına rağmen Bakanlıkça deniz kıyılarının ve kumsallarımızın özel işletmelere kiralanması milletin iradesine karşı çıkmaktır. Bakanlık ne Anayasanın ne de Kıyı Kanununun aleyhine idari kararlarla halkımızın özgürce sahilleri, kumsalları kullanmasına, denize özgürce ulaşmasına engel olacak kiralamaların ihalelerini iptal etmelidir. Saros körfezinin doğal varlıkları parası olana değil tüm insanlığa aittir. “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi”nin 1. ve 2. maddeleri gereğince “Doğal Miras” olan Saros kumsalları ve kıyılarımız devletin koruması gereken Doğal SİT Alanlarıdır.”

Açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Valilili’ne yapılan çağrıda, kıyıların halkın olduğu belirtildi; Anayasa’nın 43. Maddesine göre de sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilmesi gerektiği vurgulandı:

‘Liman ve mendirek zarar verdi’

“Trakya Bölgesinin Anayasası olan 1/100.000  TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANININ 2.10.17. maddesinde “Göl, deniz ve akarsu kıyıları ile bu kıyıları çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada kamu yararı gözetilerek, kıyıların ekolojik özellikleri korunacaktır” hükmü vardır.

Yanlış ve hatalı Yayla Limanı yapımı ile Yaylalılar yıllardır büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Danişment civarına yapılan mendirek ile Erikli kumsalının genişliği yarı yarıya azalmıştır. Sazlıdere ve Gökçetepe arasına inşa edilmekte olan Saros FSRU Limanı denizi doldurup, kıyı yapısına ve denizi içine ormana ve tarıma büyük darbeler vurmaktadır. Sahillerimizin atık su arıtma tesislerini, sağlıklı içme suyu tesislerini acilen yapmak yerine kumsallarımızı kiralamaya çalışan devlet kurumlarının tek amacı kamu hizmeti olmak zorundadır. Edirne İli Çevre Koruma Vakfının korumacılıktan uzaklaşması, doğal sit alanı kumsalları ticarileştirmesi  kamu yararına ve Kıyı Kanununa açıkça aykırıdır.

Saros kumsallarının kiralanması kararından ve yapılacak tüm ihalelerden vazgeçilmelidir. Trakya Belediyeler Birliği, Edirne İl Genel Meclisi, ESTAB, Belediyeler, bölge milletvekillerimiz ve Trakya kamuoyu halkın haklarına acilen sahip çıkmalı ve kıyılarımızın korunması için resmen harekete geçmelidirler. “

You may also like

Comments

Comments are closed.