TürkiyeManşetTarım-Gıda

Atıl tarım arazileri için hibe programı açıklandı

0

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, tarım arazilerinin kullanılmasının etkinleştirilmesi için ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olacak şekilde, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılarak bitkisel üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik projelere hibe desteği sağlanacak.

Azami yüzde 75 hibe

Kararla birlikte, il tarım ve orman müdürlükleri tarafından hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı‘nca onaylanan projelere, toplam bedelinin azami yüzde 75’i kadar hibe sağlanacak.

Hibe desteklerinden, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklıkları bulunanlar veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aynı konuda hibe alan yatırımlar (bakanlığın doğrudan destekleri hariç) yararlanamayacak. Hibe programının finansmanı ise 2022 yılı yatırım programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi’nin alt projesi olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ne tahsis edilen sermaye transferi ödeneğinden verilecek.

İklim değişikliğine uygun tarım desteklenecek

Karara göre, şu konuları içeren projeler hibe ödemesi alabilecek:

  • Boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak,
  • İklim değişikliğini dikkate alarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirmek,
  • İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini artırmak,
  • Hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya işleme tesisleri kurmak,
  • Doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimini artırmak.

Türkiye son on yıllarda, “daha ucuz” olduğu gerekçesiyle ithalat ağırlıklı bir tarım politikası uyguluyor.  Rusya‘nın Ukrayna‘ya saldırması üzerine bu iki ülkeden yüzde 80’lere varan oranda tarımsal ürün ithal eden Türkiye’nin sıkıntı yaşaması eleştirilere neden olmuş, uzmanlar, ilgili STK’ler ve siyasi partiler üretime dayalı yeni bir tarım politikası oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

More in Türkiye

You may also like

Comments

Comments are closed.