Günün ManşetiLGBTİ+ManşetTürkiye

Antalya ve İzmir valiliklerinden Onur Haftası’na yasak: Genel ahlaka aykırı

0

Antalya ve İzmir valilikleri, LGBTİ+ Onur Yürüyüşü ve “devamı niteliğindeki tüm etkinlikleri” yasakladı. Yasakların gerekçesi; “genel ahlak, ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü’nün korunması… İstanbul için de imza kampanyası başlatıldı.

Antalya Valiliği, 3’üncü Antalya LGBTİ+ Onur Haftası’nı “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A-C maddeleri gereğince, “karşıt görüşlü grupların  karşı karşıya gelmemesi, tesis edilen huzur ortamı ve milli güvenlik ve kamu düzeni ile genel sağlığın ve genel ahlakın bozulmaması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilmesi, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması”nı gerekçe göstererek yasakladı.

Valilik 15 gün süreyle il genelindeki “Onur Yürüyüşü ve akabinde düzenlenecek basın açıklaması ile bu benzeri tarzda düzenlenmek istenilen eyleme destek mahiyetindeki eylem/etkinliklerin yanı sıra aynı konunun devamı niteliğindeki (yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma vb.) tüm etkinliklerin” yasaklandığını duyurdu.

Avukat Ahmet Çevik: Hukuksuz yasak kararını kabul etmiyoruz

Avukat Ahmet Çevik KaosGL.org’a  valiliğin yasak kararını değerlendirdi: “Bu hukuksuz yasak kararını kabul etmiyoruz. Antalya Valiliği’nin yasak kararı hem uluslararası sözleşmelere hem de kendi mevzuatımıza aykırı. Daha açık söyleyeyim, yasak kararı İstanbul Sözleşmesi, Anayasa’nın eşitlik ilkesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve iç hukuk düzenine aykırı. Bu sebeple tebliğden imtina ettik, kararı Antalya Valiliği kamuoyuna duyurmalı.”

Avukat Çevik Valiliğin yasak kararının yalnızca hafta etkinliklerini kapsamadığını 15 gün süre ile ilde tüm LGBTİ+ etkinliklerinin yasaklandığı ve yasağa karşı tepki gösterilmesinin de yasaklandığını şöyle ifade etti: “Valilik yalnızca 3 gün sürecek Onur Haftası etkinliklerini yasaklamıyor. 15 Haziran itibariyle 15 gün boyunca Antalya genelinde LGBTİ+ etkinliklerinin tümünü yasaklıyor. Bununla birlikte LGBTİ+ etkinliklerine çağrı yapmak, elektronik ortamda yasağa karşı tepki göstermek ve protesto etmek de dâhil olmak üzere yasak. Dahası LGBTİ+ etkinliği sayılacağı için il içinde herhangi bir insan hakları derneğinin ya da kişilerin bu yasağı kınaması, yasağa dair basın açıklaması yapması da yasak. Özetle yasak yasak yasak… Her şey yasak!”

İzmir de yasakladı

İzmir Valiliği de önceki gün (14 Haziran) açıkladığı kararla17-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan 7’inci İzmir LGBTİ+ Onur Haftası’nı benzer gerekçelerle yasakladı. İzmir Valiliği, yasağa gerekçe olarak “kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması; milli güvenlik, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması;  milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilebilmesi”ni gösterdi.

İstanbul’da imza kampanyası

İstanbul Valiliği tarafından son 4 yıldır ‘güvenlik’ gerekçesiyle izin verilmeyen İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün bu yıl 24-30 Haziran tarihlerinde yapılması için internet üzerinden  “İstanbul’a gökkuşağını geri getirmek için imzacıyız!” adıyla imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyası için yapılan açıklamada Ankara Valiiği‘nin LGBTİ+ etkinlikleri yasağının kaldırılmasına İstanbul’a örnek teşkil etmesi gerektiği belirtildi. 2003 yılından itibaren her yıl Haziran ayının son Pazar günü İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapıldığını hatırlatılan açıklamada “Onurlu bir yaşam sürdürmek insan haklarına dayalı demokratik bir toplumda her bireyin hakkıdır.” ifadeleri kullanıldı.

İmza kampanyası için tıklayın 

Af Örgütü’nden de kampanya: Onur Yürüyüşü haktır

Uluslararası Af Örgütü, İstanbul Valiliği’nin bu yılki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlaması ve barışçıl toplanma hakkını ayrımcılık yapmaksızın koruma altına alması için imza kampanyası başlattı.

Kampanyaya katılmak için tıklayın 

İmza kampanyasının çağrı metninde şu cümleler yer alıyor:

“İstanbul’da yaşayan LGBTİ+’lar 2014’e kadar yıllarca İstiklal Caddesi’nde kalabalık ve renkli yürüyüşler yaptılar. 2015’ten bu yana ise İstanbul Onur Yürüyüşü, yetkililer tarafından engelleniyor.

Bu yıl 30 Haziran’da yapılması planlanan Onur Yürüyüşü’nün gerçekleştirilmesine izin verilmeli ve katılanlar korunmalıdır. Çünkü Onur Yürüyüşü’nü gerçekleştirmek bir haktır ve insanlar yetkililerin hukuka aykırı, keyfi ve ayrımcı kararıyla bu haktan yoksun bırakılamaz.”

Geçen yıl Onur Yürüyüşü’nü gerçekleştirmek isteyenlere son dakikada ancak küçük bir ara sokakta toplanabilecekleri söylendi” hatırlatılmasının yapıldığı metin şöyle sona erdi:

“Sokakta hazır bulunan çevik kuvvet polisleri ise bir saat sonra hukuka aykırı güç kullanımına başvurdu ve bu barışçıl toplanmayı dağıttı. Türkiye yetkilileri kez daha ülkenin kendi yasaları ve Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınan hakları ihlal etmektedir. Türkiye’deki LGBTİ+’ların ve dostlarının Onur Yürüyüşü’nü gerçekleştirmelerine yeniden izin verilmesinin zamanı geldi. Bunun için desteğimize her zamankinden daha çok ihtiyaçları var.”

You may also like

Comments

Comments are closed.