Ankara'nın iklim gündemiEditörün SeçtikleriManşet

[Ankara’nın iklim gündemi- 5] Çevre bu dönem de siyasete kurban gitti: ‘Rafa kaldır’ komisyonu!

0

ANKARA- Siyasi vaatlerin her seçim döneminde ana malzemelerinden biri olan ancak seçim sonrasında ilk unutulan alan, çevre konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 27’inci dönem 5’inci yasama yılında da siyasete kurban gitti.

TBMM Çevre Komisyonu, Meclis’in açıldığı 1 Ekim 2021’den kapandığı 2 Temmuz 2022’ye kadar sadece üç kez toplandı.

Üç toplantı da, AKP’nin verdiği iki yasa teklifinin görüşülmesi ve komisyon gündemi için gerçekleşti.

İki teklif, bir açıklama hatrına toplandı

Bu toplantılarda, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve 74 milletvekilinin verdiği Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve 94 milletvekili’nin verdiği Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi görüşülerek Komisyon tarafından kabul edildi ve Genel Kurul’a sevk edildi.

AKP’nin verdiği iki teklifin yanı sıra Çevre Komisyonu, Komisyon Başkanı AKP’li Muhammet Balta‘nın, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan‘ın açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklama yapması gerekçesiyle toplandı.

AK Parti’nin iki teklifi

AKP’li milletvekilleri tarafından verilen tekliflerin ilkinde; Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinin maksat oranlarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi, değiştirilmesi veya kaldırılabilmesi, Çevre Kanunu‘na çevre yönetimi hizmeti tanımının eklenmesi, kıyılarımızda müsilaj sorununun yeniden yaşanmaması ve kirliliğe sebebiyet veren faaliyetlerin engellenmesi amacıyla denizi kirleten deniz araçlarına, deniz kıyısı tesislerine ve denize atık boşaltan tesislere yeni yükümlülük ve yaptırımlar getirilmesi amaçlandı.

İkinci teklifle ise Nükleer Düzenleme Kurumu‘nun yetki ve sorumluluklarının ve nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkındaki hukuki sorumlulukların ve Kurumun ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerinin belirlenmesi amaçlandı.

Muhalefetin teklifleri tozlu raflarda

27’inci Dönem 4’üncü yasama yılının kapanışından 5’inci yasama yılı bitimine kadar TBMM Çevre Komisyonu, muhalefetin çevrenin korunmasına dair verdiği hiçbir teklifi ise gündemine almadı.

Sadece bu yasama döneminde HDP ve CHP milletvekillerinden sekiz teklif Meclis Başkanlığı‘na sunuldu.

TBMM Başkanlığı bu teklifleri Çevre Komisyonu’na havale etti. Ancak her biri Komisyonun tozlu raflarına kaldırıldı.

Komisyon, 2018 seçimlerinden bu yana geçen beş  yasama döneminde ise toplam 124 kanun teklifini gündemine bile almadı.

Üç teklif HDP’den

Komisyonun gündemine almadığı sekiz kanun teklifinin üçü HDP milletvekilleri tarafından verildi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi verdi. Bu tekliflerde çevreye zarar verenler için ceza kanununda öngörülen cezaların artırılması ile atık su altyapı tesisleri ile arıtma tesislerinin elektrik enerjisi giderlerinin Hazine tarafından karşılanması amaçlanmıştı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ise, Geri Dönüşümü Sağlama, Ekolojik Değer ve Dengeleri Koruma Kurumu Kurulması amacıyla  Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi vermişti.

Sadece bu yasama döneminde muhalefet milletvekillerince verilmiş diğer kanun teklifleri şöyle:

Madencilik faaliyetine sınırlama talebi:

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım‘ın verdiği Çevre Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile, su ve atık arıtma tesislerinin enerji giderlerinin Hazine tarafından karşılanması amaçlandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin‘in Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Teklif ile, özel çevre koruma bölgeleri; arkeolojik, doğal, tarihî, kentsel sit alanları ile yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, millî parklar ve tarım arazilerinde madencilik faaliyeti yapılmasının yasaklanması hedeflendi.

YARDIM TALEBİ:

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alıncak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TeklifiTeklif ile, genel hayatı etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş ili ve çevresinin afet bölgesi ilan edilmesi ve meydana gelen zararların giderilmesi için yardım sağlanması amacıyla teklif verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, maden çıkarma sahalarında gerekli çevre ile uyum çalışmalarını gerçekleştirmeyenlerin tekrar ruhsat almasının engellenerek, çevre ile uyum çalışmalarında eksik kalan masrafları ödemeyen ruhsat sahiplerinden söz konusu masrafın üç katı bedel talep edilerek caydırıcılığın arttırılması amacıyla 3213 Sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  vermişti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin‘in  5216 Sayılı Büyükşehir belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)‘nin çalışma usul ve esasları ile katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmesi yerine Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından belirlenmesi amaçlanmıştı.

You may also like

Comments

Comments are closed.