EkonomiEnerji

Alman yenilenebilir enerji sektöründe istihdam rekoru

Alman Çevre Bakanı Norbert Roettgen yaptığı bir açıklamada bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmaya göre Alman yenilenebilir enerji sektöründe çalışan kişi sayısının beklentilerinde üzerinde gerçekleşerek 340.000 kişiye ulaştığını söyledi. Bu yüksek rakamın içinde proje danışmanlığı, üretim ve kurulum gibi bir çok farklı iş kolu bulunmakta.

Rakamlar Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da 2004 yılından bu yana sektördeki istihdamın iki kattan daha fazla arttığını göstermekte. Ülkede 2004 yılında yenilenebilir enerji sektöründeki çalışan sayısı 157.000 iken bu rakam 2008 yılında 250.000’e ulaşmıştı. Beklentiler 2020 yılında bu rakamın 500.000’i aşabileceği yönündeydi.

2000 yılında ülkede yürürlüğe giren ve ülkenin yenilenebilir enerji kullanımı ile bu alana yönelik sanayinin güçlendirilmesini hedefleyen bu amaçla sektöre yönelik önemli teşvikler getiren Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasasının (Erneuerbare-Energien-Gesetz) yürürlüğe girmesinin ardından ülkenin yenilenebilir enerji sektörü hızlı bir büyüme ivmesi yakalamıştı.

Her ev ve işyerini potansiyel bir enerji üreticisi haline getiren yasanın hedeflerinden biri olan toplam enerji kullanımında 2010 yılında yüzde 12.5 oranına ulaşma hedefi ise 2007 yılının ortasında aşılabilmişti. (yesilekonomi.com)

Kategori: Ekonomi