İklim KriziManşet

AB sera gazı emisyonlarını 2040’a kadar yüzde 90 azaltacak

0
sera gazı emisyonları

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sera gazı emisyonlarının 2040’a kadar yüzde 90 azaltılması tavsiyesinde bulundu.

İklim Eyleminden Sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Wopke Hoekstra, “2040 hedefimizin 1990 seviyelerine göre yüzde 90 emisyon azaltılması olması gerektiğini öneriyoruz” dedi. Hoekstra, bu hedefin bilimsel verilere ve detaylı bir etki analizine dayandığını vurgulayarak, AB’nin 2050 yılına kadar karbon nötr bir geleceğe geçiş yaparken “hiç kimsenin geride bırakılmayacağı” bir sürecin önemini dile getirdi.

France24’ün aktardığına göre Hoekstra aynı zamanda bu açıklamanın yeni bir hukuki tavsiye olmaktan ziyade bir diyalog başlangıcı olarak algılanması gerektiğini vurguladı. Bu hedef, Haziran 2024’te yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında yeni AB Komisyonu tarafından detaylıca değerlendirilecek.

sera gazı emisyonları

Fotoğraf: Frederick Florin / AFP

Temiz enerji dönüşümündeki hız küresel sera gazı emisyonlarını 2024’ten itibaren düşürebilir
Sera gazı emisyonları rekor kırdı: 1,5 derece hedefine vaktinde erişilemeyebilir

Çiftçi protestolarına ‘rağmen’ sera gazı emisyonları hedefi belirginleşiyor

Avrupa çapındaki çiftçi protestoları, AB’nin iklim politikalarında önemli bir etki yarattı. Çiftçiler, artan üretim maliyetleri, yüksek enerji ve gübre maliyetleri, ucuz tahıl ithalatı ve çiftçi desteklerindeki kesintilere karşı çıktı. Bu tepkiler, AB Komisyonu’nun tarım sektörüne yönelik hedeflerini gözden geçirmesine neden oldu. Özellikle, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen‘in tarım ilaçları ve pestisit kullanımını azaltma planından vazgeçmesi, bu etkinin bir göstergesi olarak görülüyor.

AB pestisit azaltma planını iptal ediyor
Avrupa’da çiftçi eylemleri yayılıyor: Bir traktör ordusu da Roma’da

AB’nin raporunda, iklim değişikliğiyle mücadelede başarısız olunması durumunda 2050 yılına kadar 2,4 trilyon euro ek maliyet oluşacağı belirtiliyor. Hoekstra, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, vatandaşların iklim değişikliğinin etkilerini gördüğünü ve korunmak istediğini, ancak geçim kaynakları üzerindeki etkiler konusunda endişelendiklerini ifade etti.

Avrupa Çevre Ajansı‘nın raporuna göre, AB ve üye devletleri, 2030 hedeflerine ulaşmak için iklim ve enerji politikalarını destekliyor. Sera gazı emisyonlarının Covid-19 pandemisi sonrası toparlanma sürecinde düşmesi kaydedildi. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında ilerleme kaydedilmesi gerektiği belirtilirken, rüzgar ve güneş enerjisi kullanımındaki artış ve elektrikli araçların payının yükselmesi, bu hedeflere ulaşmada önemli bir adım olarak görülüyor.

Bu kapsamlı politikalar ve gelişmeler, AB’nin 2040 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 90 azaltma hedefine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak. Hem Avrupa’da hem de dünya genelinde iklim değişikliğiyle mücadelede atılan bu adımlar, gelecekteki çevre ve iklim politikaları için önemli bir temel oluşturuyor. Bu gelişmeler, AB’nin 2050 yılında karbon nötr bir kıta olma hedefine doğru ilerlemesinde önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.

Avrupa’nın sera gazı emisyonları 1990’a göre 1 milyar ton azaldı

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.