Hayvan HaklarıManşet

12 hak savunucusu örgütten Meclis’e ortak çağrı: Hayvanlardan yana taraf ol

0

12 hayvan hakları savunucusu örgüt, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nde yazılı bir açıklama yayınlayarak 4 Ekim’i kutlamadıklarını ve yasta olduklarını belirtti. Örgütler, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’na, hayvanların haklarının teslim edilmesi çağrısında bulundu.Hayvan hakları savunucusu 12 örgüt, yaptıkları ortak açıklamada, hayvanlara yönelik şiddet, zulüm ve esaret koşulları yüzünden 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nü kutlamadıklarını ve yasta olduklarını açıkladı. TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun kuruluşuna ve çalışmalarına verdikleri önemin altını çizen hak örgütleri, bugüne dek Türkiye’de gündeme gelmeyen birçok hayvan hakları ihlâlinin parlamentoda tartışıldığına, ancak bazı konulardaki hak ihlâllerinin önemsenmediğine dikkat çekti. Örgütlerin, komisyonun taslak raporuna değindikleri ve endişelerini dile getirdikleri açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

İyi ama yeterli değil: Komisyon, hayvan haklarını tartışmaya açmak için değil, ülkemizde hayvan haklarının nasıl daha etkin gözetileceğini, hayvanlara yönelik şiddete karşı ne tür önlemler alınacağını belirlemek için kurulmuştur. Komisyonda birçok hayvan hakları ihlâli tartışılmış ve ülkemizdeki hayvan hakları açısından, bugüne dek parlamentoda gündeme getirilmemiş birçok hak ihlâli hakkında önemli kararlar taslak raporda yer bulmuştur. Sivil toplum katılımının sağlanması açısından, komisyon, Türkiye’de bir “iyi uygulama” olarak örnek teşkil etse de bu, hayvanlar için ne yazık ki yeterli değildir.

Yasaklamalar getirilmeli: Komisyon, özellikle yunus parkları, faytonlar, hayvan deneyleri, “ucuz et” politikası adı altında sürdürülen canlı hayvan ithalatı ve “folklorik” olarak tanımlanan hayvan “güreş”lerine yasaklama getirmediği takdirde, bu hayvanların bireyliği, hakları, beden dokunulmazlığı, şiddetsiz bir ortamda yaşama hakkı da görmezden gelinmiş olacaktır.

Rapor zulüm ve esaret koşullarındaki tüm hayvanları kapsamalı: Komisyon raporu, sistematik zulüm ve esaret koşulları altındaki tüm hayvanları kapsamadığı takdirde, hayvan hakları ile ilgili yasama çalışmalarına kaynak gösterilecek bir politika belgesi olacak; hem parlamento, hem idare, hem de yerel yönetimler, bu rapora atıfta bulunarak raporda hakları yok sayılan hayvanlara zulmedilmesini daha da meşrulaştıracak, bu hayvanlara yönelik hak ihlâllerinin engellenmesi için tedbirler almamakta direnecektir. Yine aynı şekilde, komisyon raporu doğrultusunda hazırlanacak olan, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişikliği ile ilgili yasa teklifi de bu hak ihlâllerini önemsemeyecek, yaptırım konusunda eksik kalacaktır. Hayvanlara reva görülen tüm acılar, bu politika belgesi kaynak gösterilerek yıllar boyunca devam ettirilecek; bu zulüm ve esaret koşulları üzerine tartışılmasının da önü kesilecektir.”

Örgütler, çok yakında raporunu tamamlayarak TBMM Genel Kurulu’na sunacak olan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’na hayvanlardan taraf olmaları ve topluma da hayvan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu: “Toplumumuzu hayvanlara âdil davranmaya ve hayvan haklarına saygı göstermeye, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nu da hayvanların haklarını teslim etmeye çağırıyoruz.”

Ortak bildiriyi imzalalayan hak örgütleri şöyle: Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Deneye Hayır Derneği, Dört Ayaklı Şehir Topluluğu, Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi, Gaziantep Doğa ve Hayvan Dostları Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Hayvanlara Adalet Derneği (HAD), Hayvanları Koruma Derneği Manisa (HAKDEM), Ortaca Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS), Yunuslara Özgürlük Platformu.

You may also like

Comments

Comments are closed.