Enerji

Yeşiller/Sol soruyor: Yenilenebilir Enerjiye Geçiş İçin Daha Ne Bekleniyor?

0

ysgpYeşiller ve Sol Gelecek Partisi bir açıklama yayınlayarak fosil kaynaklı yakıtlardan vaz geçmek için ne kadar bekleneceğini sordu. YSGP’nin açıklaması şöyle:

Yenilenebilir Enerjiye Geçiş İçin Daha Ne Bekleniyor?

Soma’nın son olması için Türkiye’nin fosil yakıtlar çağından %100 yenilenebilir enerji çağına daha fazla gecikmeden geçmesi gerekiyor.

301 kaybın ardından gelecek geçici çözümler, palyatif tedbirler, kamuoyunu yatıştırıcı adımlar, yeni Somaların yaşanmasından başka sonuç vermez.

Soma maden katliamının ardından ortaya saçılan gerçekler, devlet, şirket ve sendika kaynaklı korkunç ihmal ve sorumsuzluk zincirini bütün boyutlarıyla gösteriyor. Kamuoyu halen sorumlu bakanların istifasını bekliyor. 301 madencinin ölümünde dahi bu insanlar koltuklarından vazgeçemiyorlarsa, başka ne olmasını bekliyorlar?

Şirketin kendisi özelleştirme yoluyla devletin taşeronu olmuş; o da artık romanlarda kaldığı düşünülen “dayıbaşılık” türü feodal sömürüyü şirketin içinde yasal kılıfa uydurarak ikinci bir taşeronluk sistemini kurmuş. Sendika yöneticileri bundan nemalanmanın yoluna gitmiş.AKP de “memleket ekonomisini böyle büyüteceğim” hırsına kendini kaptırmış. Sonuç: insani ve ekolojik yıkım. Bu büyüme zihniyeti 301 bir madencinin cansız bedeninden oluşan duvara dayanmıştır.
AKP bu sistemin bir numaralı sorumlusudur. Hem bu sistemi kurmuş, hem de ona gerekli yasal ve fiili korumayı sağlamıştır. Açığa çıkan bu sistem daha ileri götürülemez.

Aynı enerji politikasını, yoğun sömürü ve taşeron sistemini sürdürmek üzere atılacak her adım, gelecek iş cinayetlerine ve ekolojik yıkımlara taammüden yol açmak anlamına gelmektedir. Soma Faciası’nın arkasında AKP’nin seçtiği ekonomik büyüme ve enerji politikaları yatmaktadır.

Kömür ocakları ve kömür santralleri getirdiklerinden kat be kat fazlasını, canımızı, doğamızı, geleceğimizi götürmektedir.

Yol yakınken, Soma Katliamından gerekli dersleri çıkarıp, bir gün dahi kaybetmeden Türkiye %100 yenilenebilir enerji politikasına yönelmelidir.

Bu nedenle, kömür santralleri kapatılmalıdır. Kömür madenciliği ve fosil yakıtlı elektrik üretimine verilen teşvikler bugünden itibaren kaldırılmalıdır. Yarattıkları ağır ve geri dönüşü olmayan yıkımlar yeterince ortaya çıkmış olan fosil ve nükleer santrallerden uzak durulmalı, verimsiz ve kirli teknoloji ithalatına son verilmelidir.

AKP hükümeti, çıkmaz yol olan, insani, ekolojik ve maddi yıkıma yol açan mevcut enerji politikası ve uygulamalarından artık vazgeçmelidir. Kirletici ve sorunlu teknoloji ve tercihlerle sürdürülen bu strateji, politika ve uygulamalar vahim tablonun temel sebebidir.

Türkiye’nin daha fazla elektrik üretimine ihtiyacı olduğu kirli bir yalandır, ülkenin ihtiyacı olan ürettiği elektriği kirli endüstrilerde hoyratça harcamak yerine daha akıllı ve verimli kullanmayı becermektir.

Ayrıca, özel sektörün maksimum kar ve düşük maliyet hırsıyla sorunu kangren haline getirip, işçilere dayattığı kölelik düzeni uygulamalarına devlet kurumları ve iktidarın göz yumuyor olması açık bir suç ortaklığıdır. Ekonomik büyüme hedeflerine engel olarak gördüğü her düzenlemeyi ve kurumu esnetmekte bir beis görmeyen AKP hükümetini bu tavrından vazgeçmeye çağırıyoruz.

Zaman kaybetmeden tüm ülkede ve yerellerde yeni bir enerji stratejisi için harekete geçilmelidir. Enerji üretiminin sürdürülmesini ve enerji sektörünün geleceğini bu miadını doldurmuş, kirletici, birçok ülkenin terk ettiği teknolojilere teslim etmekten vazgeçilmelidir.
Türkiye enerjide sonu gelmekte olan fosil yakıtlar çağından yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji çağına geçmeyi daha fazla geciktirmemelidir. Mevcut imkanlar ve gelişmişlik düzeyi bakımından bu mümkündür ve gerekli alt yapı gecikmeden oluşturulmalıdır.

Fosil yakıt temelli ekonomik yapıdan yenilenebilir enerji temelli yapıya geçiş adil olmalıdır. Bu geçişin bedeli işçilere çıkarılmamalıdır. Açığa çıkan iş gücünün yeşil ekonomide istihdam edilmesi için gerekli tedbirler daha başlangıçta alınmalı, ekosistemi bozacak makro ölçekteki yatırımlar yerine yerel, küçük ölçekli ve doğayla uyumlu yatırımlar teşvik edilmelidir. Yenilenebilir enerji doğa ve istihdam dostudur. Dünyada yenilenebilir enerji sektörünün yaratmış olduğu en az 6,5 milyonluk bir istihdam Türkiye gibi yüksek işsizliğin olduğu bir ülke için örnek olmalıdır.

TBMM’de bu konu açıkça konuşulmalı ve bütün yasal çerçeve hazırlanmalı ve %100 yenilenebilir enerjiye geçişin önündeki bütün yasal engeller kaldırılmalıdır. Bu bakımdan partiler tercihlerini sorunun sürmesi yönünde değil, köklü çözünden yana kullanmalıdır.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüleri
Sevil Turan & Naci Sönmez

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.