Doğa MücadelesiManşet

Yeşiller ve Sol Gelecek’ten Üçüncü Havalimanı’yla ilgili suç duyurusu

0

3hlYeşiller ve Sol Gelecek Partisi, İstanbul’da yapılmak istenen üçüncü havalimanında idare mahkemesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun yürütmesinin durdurulması kararını uygulamayacaklarını açıklayan bakanlar ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve soruşturma sırasında tespit edilecek diğer kamu görevliler “3. Havalimanı ile ilgili yargı kararını uygulamamak, ÇED olumlu kararı olmayan faaliyeti durdurmamak şeklinde görevi kötüye kullanmak”la suçlanıyor.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi adına Av. Sennur Baybuğa tarafından dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda “İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı projesinin ÇED olumlu kararının yürütmesini durduran İstanbul 4.İdare Mahkemesi’nin 21.01.2014 tarih ve 2013/1985 Esas sayılı kararı kararını uygulamayan adı geçen şüpheliler ile soruşturma sırasında saptanacak diğer kamu görevlileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan kamu davası açılması” isteniyor.

Yürütme durduruldu, yetkililer uymuyor

Suç duyurusunda İstanbul’da inşaatına başlanan 3.Havalimanı projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 21 Mayıs 2013 tarihli ÇED olumlu kararının iptali için bir grup yurttaş tarafından açılan davada İstanbul 4.İdare Mahkemesi’nin 21 Ocak’ta verdiği kararla yürütmeyi durdurduğu hatırlatılıyor.

Suç duyurusu şöyle devam ediyor: “Söz konusu karar 10 Şubat 2014 tarihinden itibaren medyada da haber olarak yayınlanmıştır. Haberin yayınlanmasının hemen ardından şüpheliler Lütfü Elvan ve İdris Güllüce mahkeme kararının uygulanmayacağı yolunda açıklamalarda bulunmuşlardır. Şüpheli Bakanların bu açıklamaları nedeniyle Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen havalimanı alanında inşai faaliyetler sürdürülmektedir.”

Anayasa’da, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda, Türk Ceza Kanunu’nda, İl İdaresi Yasası’nda, Çevre Kanunu’nda ve ÇED Yönetmeliği’ndeki yargı kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğuna dair maddelerin hatırlatıldığı suç duyurusunda “Yargı kararıyla yürütmesi durdurulan ÇED olumlu kararı uygulanabilir geçerli bir karar değildir, dolayısıyla söz konusu proje ile ilgili ortada hukuken geçerli bir ÇED olumlu kararı yoktur. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile onun İstanbul’daki temsilcisi olan İstanbul Valiliği’nin 3. Havalimanı ile ilgili tüm faaliyetleri derhal durdurmaları gerekmektedir. İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı’nda inşai faaliyet halen devam ettiğinden Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği’nin gereği yerine getirilmeyerek de görevi kullanma suçu işlenmiştir.” deniliyor.

Suç duyurusunda hatırlatılan Anayasa’nın 138. maddesinde “…Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” deniyor.

Türk Ceza Kanunu’nda ise “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.” deniyor.

Suçu işleyen bizzat bakanlar

Suç duyurusu “Söz konusu davada davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘dır, dolayısıyla mahkeme kararının uygulamakla birinci sırada  yükümlüdür. Mahkeme kararına konu faaliyet havaalanı inşaatı olduğu için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı da kararı uygulamakla yükümlü bir idaredir. Şüpheli bakanlar İdris Güllüce  ve Lütfü Elvan bu bakanlıkların işlemlerinden birinci derece sorumlu olan kişilerdir, buna rağmen şüpheli bakanlar uygulamakla yükümlü oldukları mahkeme kararının uygulanmayacağı yolunda  yaptıkları açıklamalarla görevi kötüye kullanma suçunu işlemişlerdir.”  diye devam ediyor.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin suç duyurusunda yargı kararının uygulanmamasının bölgenin ekosistemi için büyük tehdit oluşturduğu, bu havalimanı için 2,5 milyon ağaç kesilmesinin gerekeceği, 70’i aşkın sulak alan ve Alibeyköy barajını besleyen üç derenin yok olacağı, bir köyün haritadan silineceği, çevredeki orman, tarım arazisi ve sulak bölgelerin betona boğulacağı, bölgenin canlı yaşamı, yaban hayatı ve kuş yollarının ciddi ölçüde olumsuz etkileneceği ve Terkos Gölü’nün kirleneceği belirtilirken, “Bölge İstanbul’un akciğerleri ve karbon yutak alanlarıdır. Biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin yok edilmesi yalnız bugünü ve İstanbul’da yaşayanları değil, gelecek nesilleri ve bütün bölgeyi etkileyecektir.” deniyor.

Üçüncü havalimanının idari mahkeme kararıyla durdurulmasının hemen ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan “Bu sadece ÇED’in geçici durdurmasına yönelik bir karardır. Havalimanına yönelik herhangi birşey sözkonusu değildir. Hiçbir şekilde havalimanı çalışmasını etkilemeyecektir” demişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ise “Bunu bir eksik bilgiden kaynaklanan verilmiş karar, düzelir diye düşünüyoruz. Havalaanımız inşallah hiç aksamadan, durmadan devam edecektir.” diye konuşmuştu.

Suç duyurusu ile ilgili karar önümüdeki hafta verilecek.

Haber: Ümit Şahin- Yeşil Gazete

You may also like

Comments

Comments are closed.