Duyurular

Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu 23 – 24 Ocak’ta

0
©Mimarlar Odası
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası, 2014 yerel seçimleri öncesi dünya, Türkiye ve mimarlık mesleğinin geleceğine ilişkin endişeleri, politika ve önerilerini yerel yönetimlere talip olanlara ve kamuoyuna iletmek üzere Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu’nu düzenliyor. Sempozyum 23-24 Ocak’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

tmmob mim sempozyum

Sempozyuma, ülke ve kent demokrasisinin geleceği için kent, mimarlık, çevre, kültür, sanat ve demokrasi politikalarına kafa yoran Aziz Konukman, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Çiğdem Çidamlı, Gülsün Tanyeli, Şebnem Dönmez, Boysan Yakar, Doğan Hasol, Haluk Gerçek, Ruşen Keleş, İlhan Tekeli, Tarık Şengül, Cengiz Bektaş, Behiç Ak, Dr. Hüseyin Demirdizen gibi bilim, sanat ve meslek insanları katılacak.
Mimarlar Odası 1980 sonrası neoliberalleşme dönemini değerlendirirken “bu dönüşümün kentsel mekana etkisi, kentlerin insanın değil sermayenin mekanı hale gelmesi oldu. Kentleri yönetenler, kenti bir bütün olarak göremeyen, rantın ve sermayenin ihtiyaçlarının maksimize edildiği mekânlar olarak görüyor. Bu süreçte, işlev alanları daraltılan, bağımsız idari otoriteler oluşturularak kuralsızlaştırılan, bütüncül planlama işlevi kalmayan, hizmet alanları özelleştirilen, yabancılaştırılan ve piyasa mekanizmasına terk edilen yönetimler, kamusal-toplumsal işlevini de giderek yitirmeye başladı. Bu süreç, devletin sosyal niteliğinin çöküşünü hızlandırdı, kent yoksulluğunun artmasına neden oldu ve bugün yerel yönetimler eliyle seçim rüşveti olarak dağıtılan yardımların ne yazık ki kabul görmesini sağladı. Bu süreçle bağlantılı olarak toplumsal-kültürel yaşam değerlerimiz, mekânlarımız ve alışkanlıklarımız da hızla değişiyor ve yabancılaşıyor” diyor.
Mimarlar Odası, yerel seçim sürecinin, mevcut yönetim algılayışının değişmesine yönelik bir olanak yarattığına inanarak bu seçim sürecinin demokratik esaslar içinde yaşamsal sorunların gündeme taşındığı bir platform olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor ve bu sempozyum ile;
  • Yerel yönetimlerin ve toplumun günümüzdeki kentsel sorunlar ile baş edebilmesini olanaklı kılacak bir dizi ortak ilke ve kavram oluşturmalarına katkıda bulunmak,
  • Kentlerin toplumla birlikte yönetiminde sergilenmesi gereken yaklaşımların ana hatlarına ilişkin ipuçları vermek,
  • Yaşanılır, demokratik, katılımcı bir kentsel yaşam biçiminin çerçevesini çizmeye yönelik farkındalık yaratmayı
hedefliyor. 
Sempozyum programı:
23 OCAK 2014 – PERŞEMBE
09.00 – 10.00 : KAYIT
10.00 – 11.00 : AÇILIŞ KONUŞMALARI 
Prof. Dr. Deniz İncedayı
MMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyük kent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Eyüp Muhcu
TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
11.00 – 11.15 : ARA
11.15 – 13.00 : 1. OTURUM: KENTLEŞME ve YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI
Oturum Yöneticisi: Prof Dr. Aziz Konukman
Cengiz Bektaş
Prof. Dr. İlhan Tekeli
Doç. Dr. Tarık Şengül
Mustafa Sönmez
13.00 – 13.30 : ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 – 15.15 : 2. OTURUM: KENTSEL DÖNÜŞÜM
Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Ali Cengizkan
Doç Dr. Asuman Türkün
Mücella Yapıcı
Özlem Güvemli
Yaşar Adanalı
15.15 – 15.30 : ARA
15.30 – 17.00 : 3. OTURUM: KENTSEL HİZMETLER ve PLANLAMA POLİTİKALARI
Oturum Yöneticisi: Cemal Gökçe
Prof. Dr. Haluk Gerçek
Dr. Ali Tolga Özden
Y. Şehir Plancısı Feridun Duyguluer
24 OCAK 2014 – CUMA
09.00 – 10.45 : 4. OTURUM: KENT VE YAŞAM HAKKI 
Oturum Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Zafer Akdemir
Boysan Yakar
Cihan Uzunçarşılı Baysal
Çiğdem Çidamlı
Dr. Hüseyin Demirdizen
10.45 – 11.00 : ARA
11.00 – 12.45 : 5. OTURUM: DOĞAL ÇEVRE, KÜLTÜREL MİRAS ve KENTSEL KİMLİK 
Oturum Yöneticisi: Doç. Dr. Gülsün Tanyeli
Prof. Dr. İclal Dinçer
Doç. Dr. Zeynep Eres
Doç. Dr. Ahmet Yaraş
Ahmet Atalık
12.45 – 13.15 : ÖĞLE YEMEĞİ
13.15 – 14.45 : 6. OTURUM: KENT, KÜLTÜR, DEMOKRASİ
Oturum Yöneticisi: Dr.Y. Mimar Doğan Hasol
Behiç Ak
İsmail Erten
Şebnem Sönmez
14.45 – 15.00 : ARA
15.00 – 17.00 : FORUM VE DEĞERLENDİRME
Forum Yöneticisi: Prof. Dr. Ruşen Keleş

More in Duyurular

You may also like

Comments

Comments are closed.