Hayvan HaklarıManşet

Yeni yasa tasarısı hayvan haklarını ne kadar koruyacak?

0

Çevre Komisyonu, Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısını bir buçuk sene sonra Meclis gündemine aldı. Peki, Eskişehir’de bir kedinin işkenceyle öldürülmesinin kamuoyunda yankı bulması üzerine konuşulmaya başlayan yasa tasarısının içeriği yeterli mi? İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Hülya Yalçın, hayvana kötü müamele, öldürme ve işkencenin ‘Kabahatler Kanunu’ndan çıkarılıp ‘Türk Ceza Kanunu’na alınmasının önemli olduğunu, fakat  tasarının  diğer maddelelerinin sorunlu olduğunu belirtiyor.

human-rights-animal-rights-guelph

Kedi ve Köpeği öldürme suçuna hapis cezası öngörülüyor

5199 sayılı kanunla ilgili değişiklik 19 Şubat Çarşamba günü Ankara’da görüşülecek. Mevcut yasada hâlâ parayla cezalandırılan hayvanlara işkence yaparak ölümüne sebebiyet verme suçu için, 2 yıla kadar hapis öngörülüyor. Hayvanla cinsel ilişkiye girme, hayvan dövüştürme ve hayvana işkence yaparak ölüme sebebiyet vermeye 2 yıla kadar, sahipsiz hayvanları kasten öldürmeye de 3 yıla kadar hapis cezası üzerinde duruluyor. Toplantıda sivil toplum örgütleri ve barolar da bulunacak.

“Bazı türler yasaklı ırk ilan edileceğine hayvan alım satımı yasaklanmalı”indir

Yeşil Gazete’nin konuştuğu Hülya Yalçın, tasarıdaki hayvanlara işkence ve öldürme suçunun TCK’ya girmesi hükmünün kabul edilmesi, diğer bütün hükümlerin hayvan hakları temsilcileriyle görüşülmek üzere ertelenmesi gerektiğini belirtiyor ve ekliyor; “Bu haliyle yasa çıkarsa sevinilecek birşey olmayacağı gbi sokaklarda hayvan da kalmaz”. Yalçın’a göre yasanın sorunlu noktaları; hayvanlara çip takılması, evdeki hayvan sayısını sınırlaması ve pitbull gibi türlerin yasaklı ırk ilan etmesi. Yapılması gerekense “pet shop’ları kapatmak ve hayvan ithalatını kesinlikle yasaklamak”.

“Kedi, köpek var; inekler, balıklar, deney hayvanları nerede?”

Hayvan hakları savunucuları açısından yasa tasarısının bir diğer handikapı da kapsamının çok dar olması, Yalçın’ın belirttiği gibi “hayvan koruyan bir kanun değil kedi köpeği korumayı amaçlayan bir kanun; hayvan koruyan bir kanun olsaydı inek, tavuk, koyun, balıktan da bahsederdi; bunların hiçbiri hayvan değil gibi yasaya hiç girmemiş. Yarın Ankara’daki toplantıda sert bir muhalefet yapacağız. Kedi ve köpek canımdır ama avdan bahsetmediğimiz, mezbahadan hele de deneyden bahsedemeyeceğimiz bir toplantı olacak ne yazık ki.”

Hayvan Hakları Kurultayı’nın talepleri:

Türkiye Baroları Hayvan Hakları Kurultayı Temsilcileri de yasa tasarısıyla ilgili dün yayınladıkları bildirgede beş maddelik taleplerini açıkladılar:
1- Kamuoyunda büyük infial uyandıran “hayvanlara tecavüz, işkence, hunharca hisle öldürme ve kötü muamele” fiillerinin TCK. Kapsamında cezalandırılması; “suç” olarak tanımlanması, erteleme ve para cezasına çevrilmeyecek şekilde düzenlenmesi; bu tür fiillerin Cumhuriyet Savcılarınca re’sen takip edilmesi,
2- Tüm hayvanlar için chip uygulamasının iptal edilmesi; buna bağlı olarak da il ilçe sınırlarında sahipsiz hayvan kalmayacak maddesine dair önerinin gündemden düşürelerek hayvanların yaşadıkları ortamlarda kalarak korunmasının sağlanması,
3- Hayvanların korunmasıyla ilgili tek bakanlık görevlendirilmesi, ve bu bakanlık nezdinde muhatap kurumların oluşturulması, Bu Bakanlığın da Orman ve Su İşleri Bakanlığı olması,
4- Hayvanlarla ilgili hüküm ihtiva eden diğer tüm mevzuatlarda (Kat Mülkiyeti Kn. Tıbbi Kanunlar, Deney mevzuatı, Av, bazı köpek ırklarını “yasaklayan” uygulamalar ve diğerleri) yer alan hayvan hakkı ihlallerine karşı dahi gerçek bir koruma sağlayabilecek, adıyla mütenasip bir koruma kanunu olması için 5199 SK nu iyileştirme çalışmalarının taleplere, toplum nabzına ve zamana yayılarak aceleye getirilmeden yapılabilmesi için tasarı ve düzenlemelerin şimdilik ertelenmesi,
5- 5199 SK. İçine başka kanunlardan atıfla dercedilen ve “öldürülmelerini kolaylaştıran” “takip ve korumayı zorlayıcı” hükümler ve diğer ihlal doğurabilecek maddeler üzerinde Türkiye Baroları Hukukçuları ile icra kararına yönelik çalışmalar yapılması.

(Yeşil Gazete)

 

You may also like

Comments

Comments are closed.