ManşetSivil Toplum

Yeni Foça’da Donatkent Plajını halk insiyatifi donattı

0

Yaz ayları gelip de serinlemek için plajlara akın ettiğimiz günlerde sıklıkla karşımıza çıkan problemdir ücretli hale getirilmiş plajlar; şezlong, duş, bahanesiyle kar ve rant kapısına dönüşen tesisler. Yeni Foça’daki Donatkent Plajı da 6 yıl önce benzer bir akıbete uğradı ve sahil yerel halkın serbest kullanımına kapatıldı. Hemen akabinde de yüksek fiyatla hizmete sokuldu.

58

Foçalılar’ın ağırlıklı olarak son üç aydır yürüttükleri tartışmaların neticesinde 24 Temmuz Pazar günü Türkiye’de ilk kez bir plaj halkın girişimiyle kullanıma açıldı. Açılış yerel halkın da desteğini alan Foça Forum ve Yeni Foça Forum katılımcılarının gönüllülük esasına dayanarak yaptıkları temizlik ve hazırlıklardan sonra bir basın açıklamasıyla gerçekleştirildi. “Plajlar halkındır” yazan dev pankart plajın girişine asılırken 100 kadar katılımcı da hep bir ağızdan bu sloganı tekrarladı.

Basın açıklamasında “Anayasa uyarınca halkın kullanımına açık olması gereken plajın hukuk dışı bir biçimde işletilmesi için şirkete kiralanmış, işletme ruhsatı verilen alanın 25 katı işgal edilerek işletmenin insafına bırakılmış, plaj ücreti ödemeyen herkese kapatılmıştır. Şikayet üzerine 2010 Nisan ayında burada bir tesise yasadışı verilen ruhsat encümen kararıyla iptal edilmiş olmasına rağmen 6 yıl boyunca plaj kullanıma hazır hale getirilmemiştir. Son olarak Danıştay 14. Dairesi bu alanın halkın kullanımına açık bir kumsal olduğu kararını vermiştir” ifadeleri yer aldı .

Hüseyin Damcıdağ

Hüseyin Damcıdağ

Basın açıklamasında da belirtildiği gibi aslında Donatkent Plajı için  tam bir hukuk mücadelesi veriliyor zira, Yeni Foça Forum üyelerinden Hüseyin Damcıdağ , halkın kullanımına açık olan plajın her sene el değiştiren tesisler tarafından işgal edilerek sürecin plaj için giriş ücreti talep edilmesine varan uygulamalara tabi olması neticesinde dava açtıklarını, yaptıkları araştırmalara bağlı olarak plajdaki tesis yapımının imar planlarında bile yer almadığını öğrendiklerini ifade ediyor.

Kendisi de inşaat mühendisi olduğu için süreci takibe alan Damcıdağ’a göre burada açılan tesislerin halkla karşı karşıya kalması neticesinde Yeni Foça Belediyesi burayı tel örgülerle çevirerek kaçak tesislere ruhsat vermeye başlamış. Halkın ısrarla ücretsiz kullanım hakkını korumaya çalıştığı plaj ise en son Belediye tarafından mühürlenmiş.

60

Tartışmalı sürecin 14.Danıştayda açılan davayla ve plaj için tesise verilen ruhsatın iptali kararıyla halkın lehine neticelenmesine rağmen bu mahkeme kararı 3 yıldır uygulanmıyor. Mahkeme kararının uygulanması için insiyatifi ele alan halk açısından ise hiçbir hukuki altyapı eksikliği yok. Nitekim 3621 sayılı Kıyı Kanunu Madde 2’de de açıkça belirtildiği üzere “Deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerine ait düzenlemeleri ve bu yerlerden kamu lehine yararlanma olanağı ve şartları yer almaktadır. Genel esaslar madde 5 de kıyıların herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğundan , kıyı ve sahil şeridinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetildiğinden bahseder. Yine madde 6’da “kıyıların herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup buralarda yapı, tesis yapılamaz” yazmaktadır.

Özgür Küçüktülü

Özgür Küçüktülü

Anlaşılmaktadır ki Türkiye’de hukukun ve yargı kararlarının uygulanması için mağdur olanların bir araya gelerek ısrarcı olması şarttır, halk bastırmadıkça hukuki süreçler işletilmemektedir. Bu görüşü Yeni Foça Forum üyelerinden Özgür Küçüktülü de halkın yerel yönetimlerin onayını alarak ilerlemek istemesine rağmen yetkililerin mahkeme kararlarını uygulamaya koymadığı için kendi insiyatifleri doğrultusunda plajı kendilerinin açmak zorunda zorunda söyleyerek savunuyor.

Küçüktülü’ye göre Donatkent plajı ancak komünel yaşam kurulup halkın plajı olmayı başarabilirse tesislere karşı bir direniş uzun soluklu hale gelebilecek.

 

Haber: Pınar Demircan

(Yeşil Gazete)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.