Doğa MücadelesiEkolojiManşetTürkiye

Yargı süreci devam eden tarihi Niğde Kalesi yıkılıyor: Niğde Belediyesi suç işliyor

0

AKP’ye ait Niğde Belediyesi, “Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi” kapsamında Selçuklular tarafından inşa edilen tarihi kalenin yıkımına başladı.

Cumhurbaşkanı kararı ve ihalenin iptali için Aksaray İdare Mahkemesi’nde dava açan Niğde Kale Mahallesi sakinleri, mahkeme kararının beklenmesi gerektiğini belirterek Belediye’nin yıkım işleminin hukuk dışı olduğuna dikkat çekiyor.

‘Yangından mal kaçırırcasına yıkım işine başladı’

Niğde Kale Mahallesi sakinleri adına açıklama yapan Avukat İsmail Hakkı Atal, Belediye’nin yıkım işlemlerine cuma günü başladığını belirterek süren yargı süreciyle ilgili şunları söyledi:

Danıştay 6. Dairesinde 2021 Mart ayında açmış olduğumuz Cumhurbaşkanı kararının iptaline ilişkin 12 davada, yürütmeyi durdurma talebimizin değerlendirilmesi için halen Danıştay Savcısının mütalaası bekleniyor.

Aksaray İdare Mahkemesi’nde ihalenin iptaline ilişkin açmış olduğumuz iki dava dosyasında ise Aksaray İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma talebimizi değerlendirmesi gerekiyor. Davalı Niğde Belediyesi ise  yürütmenin durdurulması  ihtimaline karşı  yangından mal kaçırırcasına Cuma günü yıkım işine başladı. ”

Niğde Belediyesi’nin acele kamulaştırma ve yıkım işlemlerini dayandırdığı ve Danıştayda iptal davasını açtıkları Cumhurbaşkanı Kararı’nın hukuka ve kanuna aykırı olduğunu söyleyen Atal, “Cumhurbaşkanı Kararında ‘Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanuna’ dayandırılmaktaysa da  bu kanunda  ‘acele kamulaştırma prosedürüne yer verilmemiş ve normal kamulaştırma prosedürü öngörülmüştür. Dolayısıyla bu kanuna dayanılarak çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararı ve Niğde Belediyesi işlemlerinde acele kamulaştırma usulü uygulanamaz” dedi.

‘Yıkıldıktan sonra yürütmeyi durdurma kararının hükmü kalmayacak’

Av. Atal, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre Koruma Alanı olan Niğde Kale Mahallesi sit alanına sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müdahalede bulunabileceğini, fiziksel müdahale hakkı bulunmayan Niğde Belediyesi’nin ise suç işlediğini kaydetti:

” Belediye’nin bu alanda herhangi bir iş ve işlem yapma, ihale yapma, ihale ilan etme, yıkım yapma yaptırma yetkisi yoktur. Ülkemiz betona boğularak, inşaat ekonomisi üzerinden ağır bir ekonomik krizin içine sürüklenmiştir. XI. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilmiş olan tarihi ve kültürel varlığımız Niğde Kale’sinin etrafında yapılanmış olan tarihi Kale Mahallesi hiçbir bilimsel veriye, arkeoloji-sanat tarihi temelli bütünsel plana dayanılmaksızın tamamen yıkılmak üzeredir. Mart 2021’den bu yana açmış olduğumuz 14 davaya ve telafisi imkansız zarar ve açık hukuka aykırılık şartlarının birlikte gerçekleşmesine rağmen Kale yıkıldıktan sonra verilecek yürütmeyi durdurma kararının bir hükmü kalmayacak, Adalet Bakanlığı’nın da sorumluluğu doğacaktır” dedi.

Belediye Başkanı: Turizm için cazibe merkezi haline getireceğiz

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir tarihi Kale’nin yıkımının başladığı gün gazetecilere şu açıklamada bulunmuştu:

Proje kapsamında 1. 2. ve 3. sit alanları ile kentsel koruma alanları var. Bu projemizi Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleştiriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile gerçekleştiriyoruz. Bu bir koruma ve yenileme projesidir. Kentsel dönüşüm değil. Tescilli binalar, eski taş yapılar ve değeri olan binaların hepsi korunacak. Sadece metruk olan ömrünü tamamlamış tehlike arz eden binaları yıkıyoruz. En kısa süre içinde projemizi tamamlayıp şehrimizi turizm açısından cazibe merkezi haline getireceğiz.”

Yeşil Gazete

You may also like

Comments

Comments are closed.