Manşet

Validebağ Savunması’ndan Üsküdar Belediyesi’ne çağrı: Projeden vazgeçin

0

Validebağ Korusu’nun Millet Bahçesi‘ne dönüştürülmek istenmesine karşı çıkan Validebağ Savunması itiraz dilekçelerini sunmak için Üsküdar Belediyesi önünde bir araya geldi.

Burada bir basın açıklaması yapan Validebağ Savunması “Yaşama, doğaya ve hukuka aykırı bu projeden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz” çağrısında bulundu.

Üsküdar Belediyesi’ne tahsis edildi

Yapılan açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26 Mart 2020’de Koru’nun Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’na tahsisli alanların dışında kalan 261 bin metrekarelik kısmını Üsküdar Belediyesi’ne iki yıl süre ile tahsis edildiği hatırlatıldı.

Tahsis gerekçesinin “doğal yapısının korunarak düzenleme ve bakımının yapılması” olarak tanımlandığı belirtildiği açıklamada belediye tarafından ocak ayında açıklanan projenin bu amacı yerine getirmediği belirtildi.

‘Doğal yeşil alan statüsüne sahip’

Validebağ Korusu’nun park ya da bahçe olmadığı belirtilen açıklamada “Üsküdar Belediye başkanı Hilmi Türkmen’in Validebağ’ı dönüştürmek istediğini söylediği Nakkaştepe arazisiyle kıyaslanamaz dahi” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada projenin uygulanamayacak olmasının gerekçeleri şu şekilde aktarıldı:

  • Park ve Koru farklı statülerde ve farklı mevzuata tabidirler. Validebağ Korusu doğal yeşil alan statüsüne sahiptir. Parkların sınırları, yerleri, büyüklükleri mevzuat gereği değişebilir ve mevzuata göre tasarlanır. Koru ve Korunan Alanlarda ise tasarım yapılmaz, doğallığı muhafaza edilir
  • Validebağ Korusu 1999’dan beri 1. derece doğal SİT alanıdır.
  • Üsküdar Belediyesinin duyurduğu proje, 2018 yılında dönemin İBB tarafından  açıklanan “Millet Bahçesi” projesiyle neredeyse birebir aynıdır  ve Validebağ Gönüllüleri Derneği’nin, bu projeye karşı İdare Mahkemesine açtığı, bizim de yurttaş olarak müdahil olduğumuz dava henüz sürmektedir.

‘Kuş göç yolları üzerinde’

  • İstanbul, kuş göç yolları üzerindedir. Validebağ Korusu’nda 130 kuş türü tespit edilmiştir. Kamunun biyolojik çeşitliliği koruma yükümlülüğü vardır. Yani Validebağ Korusu’nun doğal ekosistemini korumak Üsküdar Belediyesinin de görevidir.
  • Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, İBB Meclisince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiş ancak henüz askıya çıkarılmamıştır. Halen Validebağ Korusu için onaylı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı yoktur. Plansız doğal SİT alanında yapılacak her düzenleme inşai faaliyet sayılır ve suç teşkil eder.

‘Proje Koru’yu yok edecek’

Açıklamada “Millet Bahçesi Peyzaj Uygulama Projesi” hakkındaki eleştirilere de yer verildi. Projenin yaratacağı tahribat ile Koru’nun yok olcağını belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • Peyzaj projesinde detayı verilen doğal granit alanın 14.376 m² ve otopark alanı 2.736 m²’nin altına yapılacak olan 15 cm betonarme döşeme için kullanılacak beton miktarı bile 2.567 m³tür. Bu yalnızca bu uygulamalar için yaklaşık 256 beton mikserinin Koru’ya girmesi demektir.
  • Validebağ Korusu’nda yapılması öngörülen ve projelendirilen “Millet Bahçesi” girişimi ile aydınlatma direkleri, kablo ve boru kanalları da hesaba katıldığında 577 m² alanın betonlaştırılacağı görülüyor. Aydınlatma direkleri ve kablo kanalları için yapılacak kazilardan çıkan toprağın 40 cm kalınlığında serilmesi, futbol sahasına yapılacak basamaklı seyir yeri ile inşaat malzemelerinin konulacağı alanlar, kazı makinaları ile materyal nakledecek kamyonların manevra alanları, park edilecekleri alanlar da hesaba katıldığında en az 140.000 m² (140 dekar) alan tahrip edilecektir.
  • Bu, Koru’nun tamamının yüzde 40’ına, Üsküdar Belediyesine tahsisli alanın ise yüzde 50’sinden fazlasına eşittir. Bu projenin uygulanması halinde Validebağ Korusu kendisini yenileme kapasitesini ve Koru niteliğini  kaybedecek, şehrin içine sıkışmış diğer parklardan farksız bir hale gelecektir.

‘Tüm İstanbulluları etkileyecek’

Bu projeyle oluşacak sorunların yalnızca Üsküdar halkını değil yüm İstanbulluları etkileyeceği belirtilen açıklamada  “Tüm bu saydığımız nedenlerle Üsküdar Belediyesi’nin bu projeyi ve olası benzer projeleri iptal etmesi gerekiyor” denildi. Açıklama şu ifadelerle son buldu:

Yurttaşlar olarak doğal ve kültürel varlığıyla eşsiz olan Validebağ Korusu’nun doğal haliyle korunması, bakım ve temizliğinin yapılması konusunda Üsküdar Belediyesinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesini; yaşama, doğaya ve hukuka aykırı bu projeden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.