Doğa MücadelesiManşet

Tuz Gölü’nün korunması için yıllar süren çaba sonuç verdi

Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan ve 1’inci Derece Doğal Sit Alanı kabul edilen Tuz Gölü’nde, daha fazla tuz çıkartılmak için 10 ayrı tesis kurulmasına karşı açılan davada sona gelindi.

Danıştay 6’ncı Dairesi tarafından tesis kurmak için değiştirilen imar planın reddedilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açılan temyiz başvurusunu değerlendirmeye alan Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu başvuruyu reddederek iptal kararının onanmasına karar verdi.

Bozoğlu: Tuz Gölü madencilik derdinden kurtuldu

Kararı duyuran TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, uzun ve yoğun bir çabanın olumlu sonuçlarını almanın haklı ve gururlu mutluluğunu yaşıyoruz. Tuz Gölü yoğun madencilik derdinden kurtuldu” dedi.

Kurulan sedde parselleri

Üç kez ÇED Raporu iptal edildi

Tuz Gölü’ne yönelik müdahaleler 2011 yılına dayanıyor. 1’inci Derece Sit alanı olmasına ve 1/50.000 ölçekli planda yeni madencilik faaliyetinin yer almamasına rağmen 2011 yılında göl, üzerinde 10 yeni tesisin kurulması için ihaleye çıkarılmıştı.

İhale edilen sahalara yönelik Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu Avukat Şevket Salman’ın çabaları ile iptal edilmişti. Bunun üzerine yeni ÇED Raporları hazırlanarak Bakanlık tarafından onaylandı ve yeniden dava edildi. Toplamda üç kez ÇED raporu iptal edildi.

Projeye göre plan değişikliği

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6 Mayıs 2013 tarihinde 1/50.000 ölçekli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliği yaptı.

Çevre Mühendisleri Odası 2014 yılında planın iptal edilmesi için sürece dahil oldu.Planın iptali için açılan dava Danıştay kararı ile nihayete ermiş oldu.

Danıştay kararında gerekçe olarak plan değişikliği yapılmadan önce faaliyete geçilmesinin hukuka aykırı olmasını, plan değişikliğinde halkın katılımının sağlanmamasını, projenin gölde sebep olacağı çevresel etkilerin ve bu etkilerinin nasıl giderileceğinin projede belirtilmemiş olmasını gösterdi.

2014’te çekilen görüntü

‘Tarihi bir karar’

Dr. Baran Bozoğlu yaptığı açıklamada “Bu karar tarihi bir karardır. Çevre sorunlarını dert ettiğimizde, bilimsel, objektif ve kamu yararı gözeterek meselelere yaklaştığımızda ve kararlı olduğumuzda, yılmadığımızda ülkemizi, toprağımızı, gölümüzü, dünyayı koruyabileceğimizi gördük” dedi.

Aynı zamanda, meslek odalarının ülkedeki demokrasi, katılımcılık, kamu yararı için ne kadar değerli ve gerekli olduğunun bir kez daha gösterildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şimdi yapılması gereken, hukuksuz bir şekilde gölün üzerine hafriyat yığınları yaparak kurulan onlarca kilometrelik, gölün gözelerini kapatan, tahribat yaratan seddelerin ve diğer inşaat kalıntılarının gölün yüzeyinden kaldırılmasıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı umarım bu sefer görevini yapar ve bu yıkımın etkilerinin azaltılması için başa harcar. Ve bu olayların bir daha yaşanmaması için, hatalı kararları veren ve bu hatalı kararda ısrar edenlerin de topluma hesap vermesi gerekir.