Kazdağları GünlüğüManşetTürkiye

Türkiye’ye milyar dolarlık tazminat davası açan Alamos Gold, tahkim sürecini başlattı

0
Kazdağları’nda altın aramak için yüzbinlerce ağacı kesip doğayı katleden ve ruhsatı uzatılmadığı için Türkiye‘ye karşı 1 milyar dolarlık tazminat davası açmaya hazırlanan Alamos Gold,  yatırımcılarına karşı tahkim sürecini başlattı.

Gazeteci Çiğdem Toker‘in Sözcü’deki yazısına göre, Alamos Gold’un  başvu­rusu 7 Haziran tarihinde Dünya Bankası grubu şem­siyesi altındaki ICSID‘de kayıt altına alındı. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ya­pılan bu başvurunun dosya numarası: ARB 21/33.

Toker şunları kaydetti:

Konudaki ‘inceliği’ birkaç yazıda gündeme getirdim. Alamos Gold muhtemelen böylesi bir tahkimi yapabilmek için kendini garantiye almıştı. Türkiye’de kurduğu Doğu Biga A.Ş.’nin sermaye­darı, başlangıçta Kanada merkezli Alamos Gold’ken, Hollanda’da kurulmuş bir iştirak olan Hollanda merkezli Alamos Gold’a geçmişti. Ticaret Sicili’nde herkese açık bu bilgideki önemli soru ise hâlâ ce­vapsız: Bu izinlerde imzası olan Türkiye’deki yetkililer, böyle bir değişikliğe ne­den ve hangi gerekçelerle onay verdi? Vermeseler ne olurdu?

ICSID nedir?

Çiğdem Toker, prosedürü ise şöyle anlattı:

ICSID (Internatio­nal Centre for Settlement of Investment Disputes/ Yatırım Uyuşmazlık­larının Uluslararası Çözüm Merkezi) devletler ile yaban­cı yatırımlar arasındaki anlaşmazlıklarda hakem rolü görüyor. Kurumun anayasası olan Washing­ton Sözleşmesi 1966’da oluşturulmuş. Türkiye, konvansiyon denilen bu sözleşmeyi 1987’de imza­lamış, 1989’da yürürlüğe girmiş.

Alamos Gold’un 7 Haziran tarihli başvurusu başlangıç aşamasında. Prosedüre göre, ICSID Genel Sekreterliği’nin ön incelemeden geçirmesi bekleniyor. Türkiye’den istenecek tutarın 1 milyar doları aşacağı Toronto Bor­sası’na duyurulmuştu ama yeni başvuruda uyuşmazlık konusu tutarla ilgili herhan­gi bir bilgi yer almıyor. Ba­kalım Türkiye’den tahkim süreciyle ilgili herhangi bir açıklama gelecek mi?”

You may also like

Comments

Comments are closed.