EnerjiManşet

Ember: Türkiye’de güneş enerjisi, rüzgarı geride bıraktı

0
güneş enerjisi
Fotoğraf: Anders J / Unsplash

Düşünce kuruluşu Ember‘in bugün (22 Şubat’ta) yayınlanan analizine göre, 2024 itibarıyla Türkiye’deki hibrit santrallerde bulunan toplam güneş enerjisi kapasitesi, rüzgar enerjisi kapasitesini geride bırakıyor.

2023 yılı sonu itibarıyla güneş enerjisi, Türkiye’de üretim yapan ve planlama aşamasında olan 240 hibrit santralin tamamını yardımcı enerji kaynağı olarak öne çekiyor.

2024 itibarıyla hibrit santrallerdeki toplam 510 MW’lık güneş enerjisi kapasitesi, Türkiye’nin toplam güneş kapasitesini 12,2 GW’a ulaştırdı ve rüzgar enerjisi kapasitesini geride bıraktı.

Hibrit santrallerde ana kaynak olarak rüzgar enerjisi ön plana çıkıyor; 14 rüzgar enerjisi santrali Türkiye’deki tüm hibrit santral kapasitesinin yüzde 63’ünü oluşturuyor.

Yayınlanan rapora göre hidroelektrik, 80 MW’lık yardımcı kaynak güneş enerjisi santrali (GES) ile rüzgarın ardından ikinci sırada geliyor ve bu kapasitenin tamamı ülkedeki tek hidroelektrik-güneş hibrit santrali olan Aşağı Kaleköy Hidroelektrik Santrali‘nde yer alıyor. Geriye kalan 110 MW’lık hibrit güneş kapasitesi ise diğer ana enerji kaynaklarına sahip santrallerde bulunuyor.

Cengiz Holding, hibrit enerji santrali kurdu: Çevreci yatırımlara meraklıysa tahribatlarını rehabilite edebilir
Güneş enerjisinde ‘devrilme noktasına’ ulaştık mı?
Ember: Rüzgar ve güneş enerjisi büyürken enerjideki emisyonlar durağanlaştı

‘Dünyanın en büyük yüzer güneş enerji santrali Türkiye’de kurulabilir’

Türkiye’nin 80 GW’lık yüzer GES potansiyeli olmasına rağmen, henüz herhangi bir yüzer GES’in devreye alınmadığı bildiriliyor.

Tesiste halihazırda şebeke altyapısının bulunması ve barajlı santrallerde uygun arazi gereksinimi olmaksızın rezervuar üzerine yüzer GES kurulabilmesi, yüzer GES’lerin en büyük avantajları olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, su yüzeyine kurulan paneller buharlaşmayı azalttığından, depolanan su hidroelektrik üretimi için daha verimli kullanılabiliyor. Suyun soğutucu etkisi ise panellerin üretim verimliliğini artırıyor.

güneş enerjisi

Ember Bölge Lideri Ufuk Alparslan, “Hibrit santraller güneş kapasitesinde önemli bir paya ulaştı, bu nedenle artık resmi istatistiklerde de yer almaları gerekiyor. Bunun yanında devlete ait çok sayıda barajlı hidroelektrik santrali güneş potansiyeli yüksek illerimizde yer alıyor. Yalnızca Atatürk Barajı’nın yüzde 3’lük bir kısmına panel kurulması halinde bile 2 GW’lık yüzer GES potansiyeli ortaya çıkıyor. Dünyanın en büyük yüzer GES’i Türkiye’de kurulabilir. Özellikle devlete ait barajlı HES’lerde büyük ölçekli yüzer güneş santrallerinin kurulabilmesi için YEKA benzeri ihalelerin düzenlenmesi gerekiyor” diyerek açıkladı.

Ember’in belirttiğine göre, kapasite tahsis sürecinin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve yüzer GES’lerin de dahil edildiği, hibrit santral kurulumları hakkında öngörüler içeren bir planlama yapılması Türkiye’nin enerji hedeflerini gerçekleştirmesinde bir itici güç olacak. Hibrit santralleri de göz önüne alan bir enerji stratejisi, Türkiye’nin 2035 yılına kadar 53 GW güneş kapasitesi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracak.

Yüzen güneş enerjisi santrali nedir?

Yüzen güneş enerjisi santrali, su üzerine kurulan ve fotovoltaik paneller kullanarak güneş ışığını elektriğe dönüştüren bir enerji üretim sistemi olarak tanımlanıyor.

Bu tür santraller, genellikle göller, barajlar veya deniz yüzeyleri gibi büyük su kütleleri üzerinde yerleştiriliyor. Yüzen güneş santralleri, kara tabanlı sistemlere göre bazı avantajlar da sunuyor. Suyun soğutma etkisi panellerin verimliliğini artırabilir, kara kullanımı gerektirmez ve su buharlaşmasını azaltarak su kaynaklarını korur, gibi. Bu özellikler, yüzen güneş enerji santrallerini özellikle su kaynaklarına yakın bölgelerde cazip kılan faktörler.

Ancak yüzen güneş enerji santralleri çevre üzerinde olumsuz etkilere de neden olabilir. Bu tür santraller yapıları gereği su ekosistemlerinin dengesini bozarak, suyun buharlaşma hızını etkileyerek, su altı canlıları için yaşam alanlarını azaltarak ve su sıcaklıklarında değişikliklere neden olarak çevreye zarar verebilir.

Ayrıca, bu tesislerin kurulumu ve bakımı sırasında, çevredeki diğer su kaynaklarının kirlenme riski de bulunuyor. Bu nedenle, tüm enerji sistemleri üretiminde olduğu gibi, yüzer GES projeleri planlanırken de çevresel etkilerin dikkatlice değerlendirilmesi ve olası zararların en aza indirilmesi için önlemler alınması önemli.

Dünyanın en büyük yüzer güneş enerji santralleri arasında Güney Kore‘de geliştirilmekte olan 2,1GW kapasiteli Saemangeum yüzer güneş enerji projesi ilk sırada yer alıyor. Hindistan‘daki Omkareshwar Barajı‘nda bulunan 600MW kapasiteli ve Çin‘deki Hangzhou Fengling Electricity Science Technology tarafından geliştirilen 320MW kapasiteli yüzer güneş enerji santrali gibi dev projeler de listeye dahil.

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.