İklim ve EnerjiEkolojiManşet

Türk Toraks Derneği: Öldürme izni iptal edilsin

0

Türkiye’nin çeşitli illerine dağılmış 15 kömürlü termik santrale dördüncü kez havayı 2.5 yıl daha kirletme izni verilen yasanın meclisten geçmesinin ardından Türk Toraks Derneği tarafından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada termik santrallerin yol açacağı hava kirliliği ve hastalıklara değinildi.

Madde 50

Meclisteki tüm partilerin ortak kararıyla 14 Şubat 2019’da geri çekilen yasal düzenleme, yeniden getirildiği meclis gündeminde AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) ve MHP (Milli Hareket Partisi) oyları ile kabul edilmişti.

Yasayla birlikte 2013 yılından bu yana, baca gazı kükürt giderim tesisi, filtre sistemleri veya kül barajı gibi çevre ve halk sağlığının korunması için gerekli yatırımları yapmayan şirketlerin 2022 yılına kadar böyle devam etmesi sağlanmış oldu.

‘Hava kirliliğinin çözümü fosil yakıtları durdurmak’

Fosil yakıtların hava kirliliği ve iklim krizinin başlıca sebepleri olduğunun altının çizen Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Fosil yakıtlardan açığa çıkan kirleticiler bir yandan hava kirli­liğine yol açarken, diğer yandan da atmosferdeki sera gazını ar­tırmaktadır; bu da küresel ısın­ma ve ‘iklim krizinin’ en önemli nedenlerindendir.

Dünyada ar­tık birçok ülke fosil yakıtları terk ederek, doğaya dost, güneş enerjisi gibi yenilenebilir ener­ji kaynaklarına yönelmektedir. Hava kirliliği sorunu ancak fo­sil yakıtlara yatırımı durdurarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmakla çözülebilir.

‘Santraller hastalık ve ölümlere yol açacak’

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Aykaç ise, “Termik santrallere ‘kirletme iz­ni’nin verildiği bölgelerin 2019 yılındaki hava kalite verileri ince­lendiğinde, bu bölgelerin tama­mında hava kirliliğinin sınır de­ğerleri aştığı, ayrıca bölgelerde yaşayan insanların mevcut ha­liyle dahi yılın hemen her günü hastalık ve ölümlere yol açacak düzeyde kirli hava soluduğu gö­rülmektedir” dedi.

“Avrupa Birliği ölçüleri gereğin­ce yılda en fazla 35 gün sınır değerlerin aşılmasına izin veril­diği hatırlandığında, Türkiye’nin bugün itibariyle yaşadığı kirlilik düzeyinin ne kadar yüksek ve ürkütücü olduğu anlaşılabilir” diyen Aykaç, şöyle devam etti:

TBMM Genel Kurulu’na sunulan öneri ile şimdiye kadar binlerce insanın ölümüne neden olmuş santrallerin havayı kirleterek insanları öldürmesine izin veril­miştir. Bu kabul edilemez. İnsan için sigara ne kadar zarar­lıysa, ülke için fosil yakıtlar ve kömürlü termik santraller o ka­dar zararlıdır.

Türk Toraks Derneği, fosil ya­kıtların doğaya, çevreye, canlı­ların sağlığına olumsuz etkileri ve iklim krizini artırarak gelecek kuşaklara da etkisi nedeniyle terk edilmesini savunmaktadır. Türk Toraks Derneği olarak, fo­sil yakıtlardan vazgeçmek yeri­ne, termik santrallere kirletme izninin verilmesi tutumunu kabul edilmez bulmaktayız. Termik santrallere verilen bu ‘öldürme izni’nin acilen iptal edilmesini talep ediyoruz.

 

You may also like

Comments

Comments are closed.