ManşetSağlık

TTB’den MHP’nin kanun teklifine yanıt: Ciddiyetsiz

0

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nden, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın, Türk Tabipleri Birliği’nin isminin ‘Tabipler Birliği’ olarak değiştirilmesini içeren kanun teklifi hakkında açıklama geldi:

“Anayasal koruma altında olan TTB Kanunu’nun gündelik siyasi hesaplar adına değiştirilmesi için bir hekim milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan teklif metni, iktidar çevrelerinin kanunun ne anlama geldiğinin dahi farkında olmadığını göstermiştir.”

Kanunların toplum için gerekli asli düzenlemeleri içeren; genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte temel hukuk kuralları olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Belirli bir günün ihtiyacını karşılamak için çıkarılan metinler, maddi anlamda kanun sayılmazlar. Bu çerçevede TBMM Başkanlığı’na sunulup Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na sevk edilmiş söz konusu metnin, ciddiyet ve sorumlulukla hazırlanmadığı ve bir kanun teklifi niteliği taşımadığı açıkça görülmektedir” denildi.

‣TTB ve tabip odaları: Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz!
TTB: Şebnem Korur Fincancı’nın ifadeleri suç unsuru değil

Söz konusu çabanın “meslek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları ve sivil toplumu güçsüz hale getirme, etkisizleştirme, mümkünse tamamen susturma amacını taşıdığının açık” olduğunun ifade edildiği metinde şunlara yer verildi:

‘Yaratmak istedikleri korku ikliminin farkındayız’

“Görevini icra eden tüm hekimlerin, dünya örneklerinde de olduğu gibi kendi meslek örgütlerinin doğal üyesi sayılmaları doğru ve ilkeli bir yaklaşımdır. 12 Eylül Darbesi’yle kamu için kaldırılan bu zorunluluğun bugün tümüyle isteğe bırakılması hekimlik mesleğinin icrasında deontolojik problemler oluşturacak ve Anayasa’nın 135. maddesine açıkça aykırılık oluşturacaktır.

İktidar çevrelerinin bu teklifle tüm topluma vermek istedikleri mesajın ve yaratmak istedikleri korku ikliminin farkındayız. Geçmişte olduğu gibi bugün de evrensel hekimlik değerleri çerçevesinde toplum sağlığı, meslektaşlarımızın özlük hakları ve demokrasi için mücadele veren meslek örgütümüze yönelik antidemokratik müdahalelere karşı duracağız. Meslektaşlarımızla birlikte meslek örgütümüzün bağımsızlığını savunarak bu fırsatçılığın sonuç almasına izin vermeyeceğiz.

Hekimler, kendi meslek örgütleriyle ilgili kararları siyasal iktidarlardan bağımsız olarak meslek örgütlerinin meşru organları aracılığıyla almayı sürdüreceklerdir.”

 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.