ManşetTürkiye

Torba Yasaya Göre Sendika Serbest, Grev Yasak!

0

DİSK, KESK gibi sendikalarla TMMOB, TTB gibi meslek örgütlerinin iki buçuk aylık mücadelesine rağmen TORBA YASA, 13. Şubat’ta Meclis’ten geçerek yürürlüğe girdi. Birçok kanunda değişiklik içeren hükümlerin yer alması nedeniyle ”torba” olarak tanımlanan tasarı, emekçiler açısından pek çok hak kaybını getirdi. Bu yasayla birlikte güvencesiz çalıştırma ve düşük ücret politikaları güçlenirken, sermayeye kaynak aktarma süreçleri de hız kazanıyor. Dikkat çeken maddelerden biri de sendikal haklarla ilgili. Yard. Doç. Dr. Atilla Özsever, temel insan hakları arasında yer alan sendikal hakların, bir sendikaya üye olma, greve katılma ve toplu sözleşme yapma ayaklarından oluşan bir bütün olduğunu oysa Torba Yasayla sözleşmeli personele, sendikaya üye olma hakkı tanınırken, grev yapma, grevi destekleme ve propaganda yasağı getirildiğini anlattı.

Torba’da neler var?

Stajyer sömürüsü artıyor

Artık 5 işçinin çalıştığı işyerlerinde de stajyer çalıştırılabilecek. Eskiden bu sınır 20 işçi idi. Ayrıca stajyerlerin ücreti 239 TL’den 189 TL’ye düşürülüyor. 20’den az işçinin çalıştığı işyerinde bu miktar 100 TL’nin bile altına iniyor.

Kısa çalışma ödeneği fona yıkılıyor

Genel ekonomik krizin yanı sıra sektörel ve bölgesel krizlerde de kısa çalışma ödeneği verilecek, böylece işverenin ücret ödeme yükümlülüğü fona yıkılıyor.

Kısa süreli çalışmada GSS primini işçi ödeyecek

1 Ocak 2012’den itibaren özel sektörde kısa süreli çalışanların boşta geçen günlere ait GSS primini artık kendisi ödeyecek. Kamuda ise devlet ödüyor.

Kadrolu işçiye sürgün

Belediyelerde kadrolu çalışan işçiler, rızası dışında MEB ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatlarına gönderilecek. 5 gün içinde işe başlamayan işten çıkarılacak.Taşeronlaşma artacak.

Sözleşmeli personele grev yasağı

Sözleşmeli personelin sendika üye olması serbest ancak greve katılması, grevi desteklemesi, propaganda yapması yasak.

Özel sektörden bürokrat

Özel sektörde 10 yıl çalışan bir yönetici kamuda görevlendirilebilecek. Yani kamu özel sektör zihniyetiyle yönetilecek.

İşsizlik Fonu amaç dışı kullanılacak

Hükümet, fon gelirlerinin yüzde 50’sine el koyabilecek

31    Aralık 2015’e kadar yeni işçiler için işveren primi fondan ödenecek

Mart 2002’den 31 Aralık 2010’a kadar fonda 46 milyar TL birikti. Bunun 3.7 milyar TL’si, yani ancak yüzde 8’i işsizlere verildi

Halen 170 bin kişi işsizlik ödeneğinden yararlanıyor. Yani her 100 işsizden ancak 6’sı işsizlik parası alabiliyor.

GAP’a 2008-2010 döneminde 10 milyar TL. kaynak aktarıldı. Bu fonun yüzde 22’sini oluşturuyor.

Kamu çalışanının iş güvencesi riske giriyor

Kademe ilerlemesi için disiplin cezası almama şartı var.

8 saatlik günlük çalışma süresi artırılabilecek.

Performans uygulaması getiriliyor.

Memur rızası dışında 6 aya kadar başka yere gönderilebilecek.

Tüm uzman personel, sözleşmeli statüye geçiriliyor.

Uzmanlık isteyen denetim yetkisi düz memurlara veriliyor. Yolsuzluğa ve iş kazalarına olanak sağlanıyor.

İş yavaşlatan memur işten atılacak

Disiplin cezası alan aday memur kapı dışarı edilecek.

(Gülden Akyol – Yeşil Gazete)

Kategori: Manşet

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.