ManşetTürkiye

Cemevlerine ücretsiz elektrik suyu içeren ‘torba yasa’ya liman işletme süreleri de eklendi

0

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Meclis Başkanlığı‘na 23 maddeden oluşan yeni bir torba kanun teklifi sundu.

“Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlıklı torba teklifle, belediyeler Cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak karşılayabilecek. Cemevlerinin yapım, bakım ve onarım işlerini yapabilecekler.

Düzenleme, imar kanununa bir madde eklenmesini de öngörüyor. O madde ile imar planları yapılırken, Cemevi yeri ayrılmasına imkan tanınıyor.

23 maddelik teklife göre ayrıca, Fiyat İstikrar Komitesi kurulacak. Komitede, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Merkez Bankası Başkanı da yer alacak. Teklifin, bütçe görüşmelerinin ardından komisyonda ele alınması bekleniyor.

Liman işletmelerinin süresi 49 yıla uzatılacak

Teklifte limanlarla ilgili de önemli bir düzenleme bulunuyor. Buna göre, limanların işletmesinin aralıksız devamının sağlanması ve yatırımların zamanında yapılması amacıyla sözleşme sürelerinin 49 yıllığına kadar uzatılması öngörülüyor.

CHP’li Özel: AYM’nin iptal ettiği kararı yeniden getiriyorlar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, limanların işletme süresinin yeniden 49 yıla uzatılmasına ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği limanların işletme sürelerine yönelik kararına rağmen AKP grubunun düzenlemeyi Meclis’e getirdiğini, bu durumun anayasaya aykırı olduğunu belirten Özel, “Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayan, anayasayı tanımayan bir madde ile karşı karşıyayız. Bu maddenin kanun teklifinden derhal çıkartılması gerekiyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’na teklifi Anayasaya aykırılık yönünden inceleyerek bu maddeyi reddetmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na aitken özelleştirilen ve işletme sürelerinin 49 yılına arttırılması amaçlanan düzenlemeyi oybirliğiyle iptal ettiğini hatırlatan CHP’li Özel, “Grubumuzun başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemenin serbest rekabet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığına işaret ederek, düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti” diye konuştu.

AKP’nin, AYM’nin bu kararından iki ay dahi geçmeden benzer içerikli bir düzenlemeyi torba teklife koyduğunu belirten Özel şunları söyledi:

“Aslında anayasanın hükümleri çok açık. Anayasanın 138’inci maddesinin son fıkrası, ‘Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez’ ve Anayasanın 153’üncü maddesinin son fıkrası, ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar’ hükmünü içermektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarının arkasından dolanan bu kanun teklifi anayasanın bu iki maddesine aykırıdır”

AKP iktidarının Anayasa’yı tanımamakta ısrar ettiğini söyleyen Özel,” Bu, Anayasa’ya göre seçilmiş Cumhurbaşkanının da kendisini inkâr anlamına gelir. Kim istiyorsa, kime ne menfaat sağlamak için yapılıyorsa yanlıştır. Komisyona, yönetimine ve bütün üyelerine bu tarihi sorumluluğu hatırlatıyoruz” dedi. 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.