Ulaşım

TMMOB: “Üçüncü Köprü hukuk dışı, tahripkar ve verimsiz”

0

Meslek odaları çalışanları, üçüncü köprü yapımının kanunda korunması gerektiği belirtilen doğal alanları yok edeceğinden “hukuk dışı” olduğunu, yürütmeyi durdurma için de dava açıldığını açıkladılar. Çalışkan, “Üçüncü köprü trafik sorununa çözüm getirmez, dördüncüsünü de zorunlu kılar” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası adına konuşan Kentleşme ve Planlama Komitesi sorumlusu Yıldız Uysal, üçüncü köprünün anayasaya, yasalara ve uluslararası sözleşmeler aykırı olduğunu söyleyerek üçüncü köprü yapımını “hukuk dışı” olarak değerlendirdi.

Uysal: “İBB kendini inkar ediyor, amaç rant sağlamak”

Üçüncü köprünün güzergahının tamamen orman alanları, doğal sit alanı, içecek su havzaları ve korunması gereken tarım alanlarından geçtiğini dile getiren Uysal, “İstanbul’un anayasası olarak değerlendirilebilecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) planında bu yerlerin korunma zorunluluğu olduğu yazılıdır. Bu durumda üçüncü köprü projesi İBB’nin kendi kendini inkar etmesidir.” diye konuştu ve devam etti:

“Yine İBB’nin planında ‘Ulaşımda temel sorunun karayollarına bağımlı sistemlerin kullanılmasıdır’ denilmekte ve RO-RO sistemi ile raylı sistemin geliştirmesi öngörülmektedir. Benzer şekilde başbakan Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı zamanında üçüncü köprüyü ‘büyük tahribat’ olarak nitelendirip net bir şekilde karşı çıkarken şu anda köprü projesine destek vermektedir. Bunun sebebinin birilerine rant sağlamak olduğu açıktır.”

TMMOB Şehir Plancıları Odası adına konuşan İstanbul şubesi çalışanı Çare Olgun Çalışkan, İstanbul’daki ulaşım sorununu çözmenin yolunun raylı tüp tünel projeleri yapmaktan geçtiğini ve çalışmaları süren Marmaray yetersiz kalırsa raylı sisteme dayanan toplu ulaşım yöntemleri üretmek gerektiğini dile getirdi.

Çalışkan: “Üçüncü köprü dördüncüsünü zorunlu kılar”

Çalışkan, üçüncü köprünün doğada çok ciddi tahribat oluşturmakla beraber İstanbul’un trafik sorununa etkili çözüm sağlamayacağını söyledi:

“Üçüncü köprünün güzergahı İstanbul’un ormanlık alanı olan kuzeyinden geçmektedir, ayrıca köprünün ayakları kesinlikle dokunulmaması gereken doğal alanlar üzerindendir. Ayrıca üçüncü köprü güzergahı itibariyle dördüncüsünü zorunlu kılar. Köprü İstanbul’un şehir planı sorunlarını da artırır niteliktedir.”

Basın açıklamasına TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’ndan yönetim kurulu üyesi Emine Girgin, Kimya Mühendisleri Odası’ndan yönetim kurulu başkanı Haşmet Camcı, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yönetim kurulu üyesi İsmail Nuri Adıgüzel, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Taner Kerim, Orman Mühendisleri Odası’ndan yönetim kurulu üyesi Ünal Çakır da katılarak üçüncü köprü projesinin derhal kaldırılması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdiler.

Yürütmeyi durdurmak için dava dilekçeleri verildi

Yürütmeyi durdurmak için İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası-Harita Mühendisleri Odası ve Şehir Planlamacıları Odası-Peyzaj Mimarları Odası-Çevre Mühendisleri Odası üç ayrı dava dilekçesi verdiklerini açıkladılar.

Ayrıca basın açıklamasında bulunan Tüketici Koruma Derneği (TükoDer )genel başkan yardımcısı mimar Aysel Can Ekşi de TükoDer’in bu Cuma (28 Ocak) dava dilekçelerini idare mahkemesine vereceklerini belirtti ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Mahmut Tanel’in de üçüncü köprüye karşı kişisel olarak dava dilekçesi verdiğini söyledi. (Bia)

More in Ulaşım

You may also like

Comments

Comments are closed.